Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

S Slovensko, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 633 683€ 27 394 482€ 28 049 782€ 25 269 279€ 25 571 022€ 31 095 927€ 32 245 159€ 41 497 760€ 26 762 950€ 28 591 217€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 448 690€ 27 587 540€ 27 928 871€ 25 054 367€ 25 411 087€ 31 310 619€ 32 259 131€ 40 793 630€ 28 855 962€ 28 803 387€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
184 993 € -193 058 € 120 911 € 214 912 € 159 935 € -214 692 € -13 972 € 704 130 € -2 093 012 € -212 170 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
858 039 € 1 292 579 € 1 442 034 € 1 580 049 € 2 102 317 € 2 048 783 € 1 710 328 € 1 036 153 € 664 721 € 637 723 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
858 039€ 1 292 579€ 1 442 034€ 1 580 049€ 2 102 317€ 2 048 783€ 1 710 328€ 1 036 153€ 664 721€ 637 723€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
461 878 € 1 817 667 € 1 136 336 € 1 070 096 € 765 312 € 1 100 512 € 1 057 906 € 873 485 € 765 530 € 746 042 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 205€ 98 445€ 95 133€ 99 728€ 73 452€ 78 948€ 204 345€ 84 000€ 84 979€ 59 858€
10
B.2
Služby
663 333€ 1 150 768€ 980 731€ 880 026€ 835 038€ 866 697€ 853 561€ 789 485€ 680 551€ 686 184€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
581 154 € -718 146 € 426 609 € 724 865 € 1 496 940 € 733 579 € 638 450 € 866 798 € -2 193 821 € -320 489 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
821 497 € 1 851 878 € 1 692 622 € 1 817 570 € 1 866 556 € 1 771 564 € 1 621 576 € 1 427 629 € 961 691 € 935 082 €
13
C.1
Mzdové náklady
608 634€ 1 364 232€ 1 225 783€ 1 387 349€ 1 445 938€ 1 341 644€ 1 246 100€ 968 386€ 700 747€ 664 319€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
9 034€ 19 980€ 19 980€ 19 980€ 19 980€ 19 980€ 19 980€ 96 335€ 47 439€ 49 857€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
190 702€ 435 187€ 415 601€ 381 781€ 371 902€ 380 391€ 328 589€ 325 651€ 200 415€ 190 483€
16
C.4
Sociálne náklady
13 127€ 32 479€ 31 258€ 28 460€ 28 736€ 29 549€ 26 907€ 37 257€ 13 090€ 30 423€
17
D
Dane a poplatky
45 846€ 24 002€ 30 635€ 44 479€ 78 733€ 45 743€ 74 299€ 35 585€ 38 305€ 24 924€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
866 717€ 1 292 023€ 1 446 369€ 1 924 118€ 2 029 772€ 1 983 586€ 1 308 957€ 1 187 931€ 1 100 088€ 584 512€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
735 828€ 1 027 206€ 2 449 966€ 5 635 205€ 3 765 985€ 3 605 379€ 1 452 412€ 313 620€ 2 408 343€ 485 275€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
711 150€ 876 393€ 2 199 875€ 4 862 849€ 3 691 519€ 3 271 367€ 1 452 975€ 382 750€ 2 727 073€ 592 557€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-269 266€ 453 911€ 320 589€ 1 467 063€ 516 912€ -549 389€ -709 781€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
142 684 782€ 1 704 524€ 1 012 366€ 2 363 536€ 778 582€ 1 295 652€ 1 122 585€ 1 428 755€ 5 839 714€ 595 717€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
142 704 886€ 132 195€ 78 490€ 1 323 415€ 84 828€ 200 484€ 673 967€ 388 008€ 5 448 706€ 380 832€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-879 066 € -2 616 818 € -1 879 639 € -2 715 888 € -2 226 813 € -1 088 745 € -1 208 546 € -812 730 € -4 221 627 € -1 757 404 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 67 295€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 71 938€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 548 800€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
19 003€ 137 071€ 96 460€ 225 742€ 451 110€ 287 668€ 316 239€ 672 939€ 17 129€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1 968 946€ 7 257 069€ 6 943 172€ 8 601 624€ 8 564 051€ 7 591 778€ 8 053 434€ 9 743 694€ 10 085 238€ 10 865 429€
39
N
Nákladové úroky
285 207€ 1 130 002€ 1 079 997€ 2 369 906€ 2 587 805€ 2 551 694€ 2 503 615€ 3 550 633€ 2 797 892€ 5 212 531€
40
XI.
Kurzové zisky
21€ 3€ 4€ 3€ 692€ 408€ 662€ 9 213€
41
O
Kurzové straty
2 552€ 3 200€ 3 725€ 2 548€ 2 897€ 3 126€ 4 636€ 4 356€ 2 890€ 239 654€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 5€ 0€ 9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 861€ 47 448€ 26 808€ 32 759€ 48 662€ 19 667€ 35 544€ 4 129 640€ 1 859 529€ 3 653 047€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 651 323 € 5 939 348 € 5 736 203 € 5 970 672 € 5 473 591 € 4 729 631 € 5 194 092 € 1 935 343 € 5 408 460 € 1 764 767 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
772 257 € 3 322 530 € 3 856 564 € 3 254 784 € 3 246 778 € 3 640 886 € 3 985 546 € 1 122 613 € 1 186 833 € 7 363 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
141 505 € 575 368 € 881 553 € 807 791 € 748 534 € 2 318 029 € 1 346 559 € 265 379 € 175 308 € -324 001 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7€ 761 431€ 666 110€ 952 351€ 1 003 210€ 325 333€ 1 048 388€ 867 163€ 890 686€ 467 751€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
141 498€ -186 063€ 215 443€ -144 560€ -254 676€ 1 992 696€ 298 171€ -601 784€ -715 378€ -791 752€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
630 752 € 2 747 162 € 2 975 011 € 2 446 993 € 2 498 244 € 1 322 857 € 2 638 987 € 857 234 € 1 011 525 € 331 364 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
885 633€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
885 633 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
885 633 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
772 257 € 3 322 530 € 3 856 564 € 3 254 784 € 3 246 778 € 3 640 886 € 4 871 179 € 1 122 613 € 1 186 833 € 7 363 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
630 752 € 2 747 162 € 2 975 011 € 2 446 993 € 2 498 244 € 1 322 857 € 3 524 620 € 857 234 € 1 011 525 € 331 364 €