Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Euro Active Group, spol. s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 4.8.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2014 11.8.2014
 • Úpadca Euro Active Group, spol. s.r.o.
  IČO: 35815710
  Slovenského národného povstania 7/13
  018 51   Nová Dubnica
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

Euro Active Group, spol. s r.o. so sídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO

35 815 710, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40CbR/3/2014
 • ICS 3114200741
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jana Molnárová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 21.4.2015
Výmaz 16.5.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
11.8.2014
Rozhodnutie Zrušenie