Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KYNOS, s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KYNOS, s.r.o. [zrušená]

 • Názov KYNOS, s.r.o. [zrušená]
 • IČO 35817178
 • Sídlo Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo
 • Dátum vzniku 17. júla 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24617/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 15.decembra 2003
 • Dôvod výmazu zrušenie rozhodnutím súdu
Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu ustanovenom v § 3 písm. a., body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., zákona č.379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení zákona č. 225/2000 Z.z. 17.7.2001
Iné právne skutočnosti
1. V y m a z u j e s a :

Obchodná spoločnosť KYNOS, s. r. o., so sídlom Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 817 178 zapísaná v odd: Sro vo vložke č. 24617/B sa dňom 15. 12. 2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu č. k. 5K 69/02 - 36 zo dňa 6. 5. 2003, právoplatné dňa 31. 5. 2003 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
História zmien a podania
 • 2003
 • 15.12. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy KYNOS, s.r.o.
  • zrušenie adresy firmy Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo
  • zrušenie základného imania 6 639 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu ustanovenom v § 3 písm. a., body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., zákona č.379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení zákona č. 225/2000 Z.z.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť KYNOS, s. r. o., so sídlom Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 817 178 zapísaná v odd: Sro vo vložke č. 24617/B sa dňom 15. 12. 2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu č. k. 5K 69/02 - 36 zo dňa 6. 5. 2003, právoplatné dňa 31. 5. 2003 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
 • 7.7. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 5k 69/02 - 36 zo dňa 6.5.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.5.2003 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok dlžníka KYNOS, s.r.o., Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 817 178.

 • 2002
 • 23.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15. 4. 2002 o prevode obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny, nové úplné znenie - N 170/2002 Nz 169/2002 zo dňa 15. 4. 2002.
 • 2001
 • 17.7. 2001
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy KYNOS, s.r.o.
  • novú adresu firmy Záhradná 44, 900 27 Bernolákovo
  • nové základne imanie 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu ustanovenom v § 3 písm. a., body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., zákona č.379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení zákona č. 225/2000 Z.z.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 97/2001, Nz 95/2001 zo dňa 29.3.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.