Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P Automobil Import s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
137 266 358€ 133 512 729€ 109 859 431€ 95 811 675€ 88 235 354€ 76 164 148€ 67 986 771€ 75 650 092€ 63 973 310€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
122 590 832€ 120 856 796€ 99 987 810€ 90 086 847€ 78 693 766€ 66 749 294€ 59 555 918€ 67 091 619€ 55 756 149€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 675 526 € 12 655 933 € 9 871 621 € 5 724 828 € 9 541 588 € 9 414 854 € 8 430 853 € 8 558 473 € 8 217 161 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 114 119 € 1 175 643 € 804 203 € 155 435 € 608 593 € 666 318 € 750 501 € 718 928 € 587 346 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 114 119€ 1 175 643€ 804 203€ 155 435€ 608 593€ 666 318€ 750 501€ 718 928€ 587 346€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 117 997 € 9 266 851 € 8 523 166 € 5 287 838 € 6 815 670 € 7 501 867 € 7 836 134 € 7 479 902 € 6 539 863 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
374 593€ 287 049€ 704 132€ 289 003€ 353 738€ 306 781€ 377 623€ 605 625€ 392 312€
10
B.2
Služby
9 723 364€ 9 122 529€ 7 482 444€ 4 816 075€ 6 461 932€ 7 195 086€ 7 458 511€ 6 874 277€ 6 147 551€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 671 648 € 4 564 725 € 2 152 658 € 592 425 € 3 334 511 € 2 579 305 € 1 345 220 € 1 797 499 € 2 264 644 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 454 285 € 2 187 806 € 2 217 517 € 1 931 753 € 1 650 991 € 727 875 € 682 565 € 1 161 029 € 1 291 784 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 728 887€ 1 503 169€ 1 619 828€ 1 403 828€ 1 235 953€ 545 522€ 493 049€ 845 042€ 990 952€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
652 307€ 621 705€ 540 993€ 480 903€ 377 361€ 167 048€ 174 498€ 277 616€ 262 979€
16
C.4
Sociálne náklady
73 091€ 62 932€ 56 696€ 47 022€ 37 677€ 15 305€ 15 018€ 38 371€ 37 853€
17
D
Dane a poplatky
14 686€ 19 794€ 23 267€ 17 252€ 11 704€ 12 840€ 11 385€ 27 617€ 34 191€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
717 871€ 736 458€ 471 332€ 326 399€ 322 976€ 441 767€ 366 167€ 534 115€ 442 165€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 798 299€ 4 413 876€ 1 586 311€ 1 213 992€ 1 207 605€ 1 625 091€ 1 085 241€ 1 780 142€ 1 269 020€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 500 682€ 4 110 827€ 1 443 468€ 1 059 623€ 1 014 602€ 1 427 230€ 1 036 479€ 1 769 947€ 1 270 475€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
441 770€ -16 615€ 12 873€ -9 813€ -33 780€ 47 335€ -14 689€ 5 300€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
170 571 380€ 163 981 759€ 133 832 283€ 136 581 507€ 133 510 690€ 113 265 585€ 90 957 047€ 92 277 527€ 72 084 388€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
167 449 960€ 161 072 558€ 131 442 938€ 136 098 710€ 132 366 195€ 112 839 170€ 90 663 626€ 91 654 258€ 71 662 253€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
5 462 073 € 4 849 532 € 1 959 857 € -1 036 000 € 2 720 118 € 1 973 764 € 641 975 € 702 902 € 917 185 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-1 892 000€ 76 494€
38
X.
Výnosové úroky
22€ 12 569€ 129€ 426€ 2 317€ 2 803€ 11 489€ 9 595€
39
N
Nákladové úroky
104€ 4 711€ 32 012€ 32 329€ 638€ 23 745€ 148 899€ 71 853€ 52 886€
40
XI.
Kurzové zisky
862€ 94€ 34€ 47€ 674€ 17 877€ 5 694€
41
O
Kurzové straty
10 598€ 278€ 11€ 68€ 10€ 260€ 911€ 18 105€ 649€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 795€ 10 184€ 57 047€ 28 703€ 14 505€ 26 967€ 50 779€ 11 567€ 68 681€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-53 635 € -15 151 € -76 501 € -60 877 € -14 693 € -48 608 € 1 694 888 € -72 159 € -183 420 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 408 438 € 4 834 381 € 1 883 356 € -1 096 877 € 2 705 425 € 1 925 156 € 2 336 863 € 630 743 € 733 765 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 220 960 € 1 110 477 € 393 104 € 178 921 € 670 234 € 188 610 € -453 148 € 151 654 € 242 507 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 386 257€ 1 224 914€ 119 522€ 2 904€ 514 554€ 253 033€ 9€ 196 322€ 234 025€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-165 297€ -114 437€ 273 582€ 176 017€ 155 680€ -64 423€ -453 157€ -44 668€ 8 482€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 187 478 € 3 723 904 € 1 490 252 € -1 275 798 € 2 035 191 € 1 736 546 € 2 790 011 € 479 089 € 491 258 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 408 438 € 4 834 381 € 1 883 356 € -1 096 877 € 2 705 425 € 1 925 156 € 2 336 863 € 630 743 € 733 765 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 187 478 € 3 723 904 € 1 490 252 € -1 275 798 € 2 035 191 € 1 736 546 € 2 790 011 € 479 089 € 491 258 €