Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TERNO Group k. s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 37K/17/2017
  • Spisová značka 37K/17/2017
  • Prvý a posledný záznam 31.7.2017 - 28.5.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.5.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
24.2.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
24.1.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
23.1.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
25.11.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
29.10.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
28.10.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
30.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.9.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
13.9.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.8.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.8.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.8.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
13.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
29.7.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
29.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
21.2.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
18.2.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
18.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
23.11.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
23.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
28.9.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
13.9.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
10.7.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
4.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
15.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
13.6.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
13.6.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
8.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
8.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
25.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.2.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Karol Kovár Bratislava Bratislavský
26.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
3.1.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Plechlo Bratislava Bratislavský
3.1.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Plechlo Bratislava Bratislavský
3.1.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Plechlo Bratislava Bratislavský
22.11.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Plechlo Bratislava Bratislavský
21.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.11.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Juraj Plechlo Bratislava Bratislavský
31.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský