Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Lines, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovak Lines, a.s.

 • Názov Slovak Lines, a.s.
 • IČO 35821019
 • DIČ 2020246976
 • IČ DPH SK2020246976 podľa §4
 • Sídlo Bottova 7, 811 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. októbra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2815/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 28 834 012 € / splatené 28 834 012 €
  Podľa účtovnej závierky: 28 834 012 €
 • Historický názov Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť / v skratke SAD Bratislava, a.s. /
  (platné do 1. marca 2007 )
 • Historické sídlo Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
  (platné do 18. októbra 2017)
  Rožňavská 2, 820 04 Bratislava 24, P.O.BOX 35
  (platné do 26. januára 2011)
  Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
  (platné do 28. septembra 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Martin Olexa Podpredseda predstavenstva Brezová 15/C, 900 25 Chorvatsky Grob 20. septembra 2018
Ing. Emil Binda Člen predstavenstva Námestie sv. Františka 18, 841 04 Bratislava 2. septembra 2009
Ing. Pavol Labant Predseda predstavenstva Čerešňová 1677/13, 900 41 Rovinka 26. septembra 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 22. januára 2008] Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Gabriela Ižariková Dozorná rada Podzáhradná 100, 821 07 Bratislava 1. augusta 2010
Mgr. Martin Miklaš Dozorná rada Nitrianske Sučany 359, 972 21 Nitrianske Sučany 29. júna 2017
Eugénia Ondrášeková Dozorná rada Holíčska 6, 851 05 Bratislava 30. júla 2011
Roland Bartalos Dozorná rada Školská 979/18, 931 01 Šamorín 13. apríla 2018
JUDr. Milan Valašík Dozorná rada Vajnorská 98/E, 831 04 Bratislava 20. decembra 2012
Adrián Rác Dozorná rada Brumovická 8495/1, 841 06 Bratislava 3. februára 2015
Predmety podnikania
Názov Vznik
pravidelná autobusová doprava 6.6.2003
nepravidelná autobusová doprava 6.6.2003
prenájom dopravných prostriedkov 28.9.2001
výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát 28.9.2001
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
nákladná cestná doprava 6.6.2003
prevádzkovanie vlastnej ochrany 28.9.2001
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 zák. č. 513/91 Zb. a vznikla v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zo zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava, IČO 35 681 250. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/91 Zb. o podmienke prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava.
2. Notárska zápisnica č.N 354/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v znení dodatku č. 1 k stanovám.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2002, na ktorom bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2001 a návrh na rozdelenie zisku.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 710/2002, Nz 705/2002.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 862/2002, Nz 856/2002 zo dňa 27. 11. 2002.
5. Zánik funkcie členov dozornej rady Tomáša Fabora a Ing. Petra Kľučku dňa 17.12.2002.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2003.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 28/2005, Nz 4994/2005, NCRls 4927/2005 o schválení dodatku č.4 k stanovám.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2005.
8. Notárska zápisnica N 225/2005., Nz 35330/2005, NCRLs 34839/2005 ovedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
9. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2005, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 664/2005, Nz 56839/2005,NCRls 56120/2005 napisanej dňa 24.11.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
10. Notárska zápisnica N 114/2006, Nz 8337/2006, NCRls 8304/2006 spísaná dňa 3.3.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.2006.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia N 401/2006, Nz 25824/2006, NCRIs 25808/2006 zo dňa 28.6.2006.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2007.
14. Notárska zápisnica č. 1146/2007, Nz 59679/2007, NCRls 59218/2007 zo dňa 21.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007.
15. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady za zamestnávateľa spoločnosti zo dňa 27.06.2008.
16. Notárska zápisnica N 666/2008 Nz 29263/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008 spísanej dňa 09.07.2008. Vzdanie sa funcie člena dozornej rady Ing. Martina Perneckého- účinnosť dňom doručenia dozornej rade.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2009.
18. Notárska zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010. /N 414/2010, Nz 24919/2010/ a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2010.
19. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady Slovak Lines, a.s., zo dňa 24.8.2010.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždennia zo dňa 10.11.2010. Zápisnica z LXXII mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.11.2010.
21. Notárska zápisnica N 660/2010, Nz 58494/2010 zo dňa 23.12.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
22. Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2011.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.2013.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
27. Zápisnica z priebehz volieb členov dozornej rady zo dňa 18.07.2014.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2015.
29. Zápisnica z MVZ zo dňa 23.11.2015.
História zmien a podania
 • 2020
 • 6.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318063
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 31.3. 2020
  Zmena zápisu číslo R316110

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2019
 • 30.12. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R301745
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 27.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R289507
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.docx [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.docx [RUZ]
 • 13.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R281677
  • Výročná správa za rok 2018 - časť 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 18.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R259955
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2018
 • 31.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R241577
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 31.12. 2018
 • 11.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R237080

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234307
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 31.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R229631

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211622
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 29.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196750
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 18.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R191863

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Bottova 7, 811 09 Bratislava z Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava

 • 24.8. 2017
 • 9.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R185196
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 20.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R181069

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 31.5. 2017
  Zmena zápisu číslo R171361

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162247
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
 • 30.3. 2017
 • 11.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R147812
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 3.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R147440
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
 • 2.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R147361
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 24.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140171
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 4.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R113833
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
 • 10.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R107731

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102855
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015
 • 4.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102282
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 3.12. 2015
  Zmena zápisu číslo R100593

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z MVZ zo dňa 23.11.2015.

 • 9.9. 2015
  Zmena zápisu číslo R970501

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R883479
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2014
 • 16.12. 2014
  Zmena zápisu číslo R854100

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R839821
  • Zápisnica z LXXXXVII. riadneho zasadnutia dozornej rady z 24.9.2014
 • 14.10. 2014
 • 14.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R802404
  • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • 13.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R801886
  • Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady z 18.7.2014
 • 12.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R801235
  • Zápisnica z LXXXXVI. riadneho zasadnutia dozornej rady z 28.5.2014
 • 5.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R798009
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R779801

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.

 • 2013
 • 18.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R673150
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
 • 6.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R664721
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R647460

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.

 • 29.7. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R577857
  • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  • Plnomocenstvo z 11.3.2011
 • 23.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R506290
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
 • 10.1. 2013
  Zmena zápisu číslo R408389

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2012
 • 23.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R366003
  • Výročná správa za rok 2010
  • Plnomocenstvo pre Petra Herzfelda, zo dňa 11.03.2011
 • 25.9. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R333897
  • Výročná správa za rok 2011
  • Plnomocenstvo
  • Písomné vyhlásenie zo dňa 13.9.2012
 • 20.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R215288
  • Výročná správa za rok 2009
  • Plnomocenstvo
  • Schválenie účt. závierky
 • 13.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R197357
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 4.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R117301
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava z Rožňavská 2, 820 04 Bratislava 24, P.O.BOX 35
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 660/2010, Nz 58494/2010 zo dňa 23.12.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 2010
 • 4.12. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.10. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.9. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • poskytovanie psychologických služieb
   • vodoinštalatérske práce
   • murárstvo
   • zámočníctvo
   • stolárstvo
   • maliarske, natieračské a omietkárske práce
   • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   • poskytovanie aranžérskych a písmomaliarskych prác
   • prieskum trhu - marketing
   • príjem a úschova tovaru a batožín
   • poskytovanie fotografických a kopírovacích služieb
   • prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov
   • organizovanie kurzov a školení
   • činnosť účtovných poradcov
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • vedenie účtovníctva
   • poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky
   • poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   • poradenské služby programov na spracovanie dát okrem činnosti v zmysle autorského zákona
   • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku a ich predaj so súhlasom autora
   • montáž káblových rozvodov (elektroinštalácia, počítačové siete)
   • opravy motorových, prípojných vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   • pneuservis - výmena pneumatík
   • ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   • poradenstvo v opravárenskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH (automobilových pohonných hmôt)
   • prevádzkovanie cestovnej agentúry
   • vykonávanie odťahovej služby, okrem prevozu vozidiel na ložnom priestore
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010. /N 414/2010, Nz 24919/2010/ a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2010.
 • 2009
 • 26.9. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 28 834 012 € (splatené 28 834 012 €) z hodnoty 28 837 416 € (splatené 28 837 416 €)

 • 2008
 • 30.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 666/2008 Nz 29263/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008 spísanej dňa 09.07.2008. Vzdanie sa funcie člena dozornej rady Ing. Martina Perneckého- účinnosť dňom doručenia dozornej rade.
 • 22.1. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva spolu, pokiaľ to právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. 1146/2007, Nz 59679/2007, NCRls 59218/2007 zo dňa 21.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007.
 • 2007
 • 1.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.6. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.3. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovak Lines, a.s. z Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť / v skratke SAD Bratislava, a.s. /
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.
 • 2006
 • 27.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia N 401/2006, Nz 25824/2006, NCRIs 25808/2006 zo dňa 28.6.2006.
 • 17.3. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 28 837 416 € (splatené 28 837 416 €) z hodnoty 13 899 721 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 114/2006, Nz 8337/2006, NCRls 8304/2006 spísaná dňa 3.3.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.2006.
 • 2005
 • 22.12. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2005, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 664/2005, Nz 56839/2005,NCRls 56120/2005 napisanej dňa 24.11.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.

 • 31.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 13 899 721 € z hodnoty 11 862 710 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 225/2005., Nz 35330/2005, NCRLs 34839/2005 ovedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • 5.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.3. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vodoinštalatérske práce
   • murárstvo
   • zámočníctvo
   • stolárstvo
   • maliarske, natieračské a omietkárske práce
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 28/2005, Nz 4994/2005, NCRls 4927/2005 o schválení dodatku č.4 k stanovám.
 • 2004
 • 28.9. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Rožňavská 2, 820 04 Bratislava 24, P.O.BOX 35 z Rožňavská 2, 830 00 Bratislava

 • 2003
 • 23.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • pravidelná autobusová doprava
   • nepravidelná autobusová doprava
   • prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • nákladná cestná doprava
   • prieskum trhu - marketing
   • príjem a úschova tovaru a batožín
   • poskytovanie fotografických a kopírovacích služieb
   • prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov
   • organizovanie kurzov a školení
   • poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   • poradenské služby programov na spracovanie dát okrem činnosti v zmysle autorského zákona
   • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku a ich predaj so súhlasom autora
   • montáž káblových rozvodov (elektroinštalácia, počítačové siete)
   • opravy motorových, prípojných vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   • pneuservis - výmena pneumatík
   • poradenstvo v opravárenskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH (automobilových pohonných hmôt)
   • prevádzkovanie cestovnej agentúry
   • vykonávanie odťahovej služby, okrem prevozu vozidiel na ložnom priestore
   Zrušené predmety
   • verejná cestná hromadná doprava osôb pravidelná
   • opravy motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   • vulkanizácia
   • montáž, opravy a údržba kancelárskej, obchodnej a reprodukčnej techniky
   • výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • automatizované spracovanie údajov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát
   • vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   • organizovanie školení a kurzov
   • prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   • prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   • predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   • veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa), v rozsahu voľnej živnosti
   • vykonávanie odťahovacej služby
   • poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
   • reklamná činnosť
   • predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   • marketing - prieskum trhu
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov servisných služieb dopravných prostriedkov
   • vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   • poradenské služby v oblasti opravárenskej činnosti
   • iné činnosti vzťahujúce sa k počítačom - oprava a údržba
   • montáž káblových rozvodov - elektroinštalácie, počítačové siete
   • vykonávanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti OBP a PO
   • konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • verejná cestná nákladná doprava
   • neverejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 862/2002, Nz 856/2002 zo dňa 27. 11. 2002.
 • 2002
 • 18.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva spolu, pokiaľ to právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 710/2002, Nz 705/2002.
 • 30.7. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica č.N 354/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v znení dodatku č. 1 k stanovám. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2002, na ktorom bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2001 a návrh na rozdelenie zisku.

 • 2001
 • 28.9. 2001
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť / v skratke SAD Bratislava, a.s. /
  • novú adresu firmy Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
  • nové základne imanie 11 862 710 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • verejná cestná hromadná doprava osôb pravidelná
   • opravy motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   • prenájom dopravných prostriedkov
   • vulkanizácia
   • montáž, opravy a údržba kancelárskej, obchodnej a reprodukčnej techniky
   • výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   • výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • automatizované spracovanie údajov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát
   • vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   • prevádzkovanie vlastnej ochrany
   • poskytovanie psychologických služieb
   • organizovanie školení a kurzov
   • prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   • prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   • predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   • veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa), v rozsahu voľnej živnosti
   • vykonávanie odťahovacej služby
   • poskytovanie aranžérskych a písmomaliarskych prác
   • poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
   • reklamná činnosť
   • predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   • činnosť účtovných poradcov
   • marketing - prieskum trhu
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov servisných služieb dopravných prostriedkov
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   • vedenie účtovníctva
   • poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky
   • poradenské služby v oblasti opravárenskej činnosti
   • iné činnosti vzťahujúce sa k počítačom - oprava a údržba
   • montáž káblových rozvodov - elektroinštalácie, počítačové siete
   • vykonávanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti OBP a PO
   • konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH
   • ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • verejná cestná nákladná doprava
   • neverejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 zák. č. 513/91 Zb. a vznikla v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zo zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava, IČO 35 681 250. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/91 Zb. o podmienke prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava.