Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Lines, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
52 659 299 € 54 624 371 € 56 916 669 € 58 804 619 € 61 306 572 € 54 732 337 € 49 741 539 € 41 216 441 € 40 900 949 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 336 553 € 29 342 927 € 32 466 569 € 35 393 747 € 37 670 175 € 32 847 517 € 28 297 004 € 22 871 811 € 26 373 235 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 026 € 2 145 € 3 265 € 4 384 €
005
A.I.2
Software
1 026€ 2 145€ 3 265€ 4 384€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 537 592 € 11 543 966 € 13 340 938 € 16 267 090 € 18 542 399 € 13 718 621 € 9 166 989 € 3 746 180 € 7 247 604 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 236 085€ 11 061 373€ 12 648 220€ 15 452 545€ 18 262 942€ 13 066 259€ 8 901 817€ 3 192 496€ 7 245 641€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
301 507€ 449 258€ 648 718€ 814 545€ 279 457€ 252 583€ 265 172€ 436 744€ 1 963€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 125€ 44 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 210€ 399 779€ 116 940€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 798 961 € 17 798 961 € 19 125 631 € 19 125 631 € 19 125 631 € 19 125 631 € 19 125 631 € 19 125 631 € 19 125 631 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
17 798 961€ 17 798 961€ 19 125 631€ 19 125 631€ 19 125 631€ 19 125 631€ 19 125 631€ 19 125 631€ 19 125 631€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 200 826 € 25 218 705 € 24 386 188 € 23 371 102 € 23 619 753 € 21 816 436 € 21 359 979 € 18 267 187 € 14 509 370 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
20 900 000 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 900 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 006 606 € 23 243 120 € 23 756 788 € 22 348 172 € 592 548 € 21 240 179 € 20 422 119 € 17 486 900 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
142 716€ 376 911€ 370 908€ 352 462€ 315 271€ 192 588€ 120 715€ 94 575€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 450 000€ 21 850 000€ 21 529 846€ 20 900 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
20 477 790€ 18 854 908€ 15 871 847€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
299 003€ 880 017€ 1 771 542€ 1 006 030€ 205 779€ 496 739€ 1 386 839€ 1 457 341€ 1 594 686€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
114 887€ 136 192€ 84 492€ 89 680€ 71 498€ 73 062€ 59 657€ 63 137€ 6 695 699€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 194 220 € 1 975 585 € 629 400 € 1 022 930 € 2 127 205 € 576 257 € 937 860 € 780 287 € 6 086 194 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 205€ 6 827€ 2 894€ 4 937€ 3 708€ 3 907€ 2 672€ 3 346€ 2 605€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 189 015€ 1 968 758€ 626 506€ 1 017 993€ 2 123 497€ 572 350€ 935 188€ 776 941€ 6 083 589€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
121 920 € 62 739 € 63 912 € 39 770 € 16 644 € 68 384 € 84 556 € 77 443 € 18 344 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
109 418€ 62 738€ 43 762€ 39 769€ 16 643€ 68 054€ 59 901€ 54 085€ 18 344€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 501€ 20 149€ 329€ 24 655€ 23 358€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
52 659 299 € 54 624 371 € 56 916 669 € 58 804 619 € 61 306 572 € 54 732 337 € 49 741 539 € 41 216 441 € 40 900 949 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
41 261 849 € 40 934 342 € 41 350 852 € 40 726 393 € 40 126 899 € 39 626 525 € 39 069 489 € 38 377 827 € 37 419 050 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 € 28 834 012 €
069
A.I.1
Základné imanie
28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€ 28 834 012€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 567 458 € 5 567 458 € 5 567 458 € 5 567 458 € 5 567 458 € 5 567 458 € 5 570 863 € 5 570 863 € 5 570 863 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 405€ 3 405€ 3 405€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€ 5 567 458€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 075 105 € 2 075 105 € 1 997 656 € 1 937 706 € 1 872 901 € 1 817 197 € 1 744 626 € 1 708 802 € 1 610 482 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 075 105€ 2 075 105€ 1 997 656€ 1 937 706€ 1 872 901€ 1 817 197€ 1 744 626€ 1 708 802€ 1 610 482€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 962 576 € 4 726 589 € 4 177 233 € 3 787 721 € 3 204 466 € 2 850 822 € 2 228 326 € 1 905 913 € 1 021 033 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 962 576€ 4 726 589€ 4 177 233€ 3 787 721€ 3 204 466€ 2 850 822€ 2 228 326€ 1 905 913€ 1 021 033€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
822 698 € -268 822 € 774 493 € 599 496 € 648 062 € 557 036 € 691 662 € 358 237 € 382 660 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 800 279 € 13 194 449 € 15 103 603 € 17 560 989 € 20 698 887 € 14 750 649 € 10 360 240 € 2 564 338 € 3 270 095 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
672 356 € 612 370 € 421 349 € 663 866 € 688 697 € 705 640 € 674 661 € 696 305 € 642 643 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
336 382€ 346 352€ 242 801€ 149 207€ 152 655€ 192 255€ 165 199€ 123 601€ 143 687€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
238 074€ 170 844€ 153 493€ 488 509€ 510 742€ 504 582€ 506 672€ 488 254€ 498 956€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
97 900€ 95 174€ 25 055€ 26 150€ 25 300€ 8 803€ 2 790€ 84 450€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 198 982 € 804 734 € 878 788 € 709 164 € 598 937 € 432 986 € 327 606 € 703 958 € 1 089 494 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 462€ 26 430€ 1 116€ 9 894€ 5 216€ 3 782€ 3 539€ 7 030€ 9 661€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
181 750€ 26 125€ 50 867€ 74 299€ 96 477€ 117 495€ 137 400€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 000 770€ 778 304€ 851 547€ 648 403€ 519 422€ 332 727€ 206 572€ 559 528€ 1 079 833€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 274 415 € 2 411 712 € 1 841 676 € 1 532 981 € 2 175 679 € 1 362 085 € 1 013 345 € 1 164 075 € 1 537 958 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 257 647€ 1 409 598€ 1 165 812€ 980 141€ 1 208 964€ 497 876€ 453 105€ 561 495€ 1 090 663€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
317€ 6 466€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
147 689€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
554 384€ 543 959€ 360 527€ 304 186€ 286 925€ 282 252€ 258 543€ 256 714€ 249 707€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
328 863€ 329 531€ 212 170€ 171 334€ 225 477€ 198 455€ 190 572€ 157 352€ 135 506€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 342€ 90 837€ 61 818€ 43 295€ 276 732€ 356 954€ 84 585€ 157 127€ 45 613€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
45 179€ 37 787€ 41 349€ 34 025€ 29 892€ 26 548€ 26 540€ 31 070€ 10 003€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 654 526 € 9 365 633 € 11 961 790 € 14 654 978 € 17 235 574 € 12 249 938 € 8 344 628 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 943 111€ 6 654 526€ 9 268 602€ 11 961 790€ 14 560 627€ 10 515 773€ 6 215 481€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 711 415€ 2 711 107€ 2 693 188€ 2 693 188€ 2 674 947€ 1 734 165€ 2 129 147€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
597 171 € 495 580 € 462 214 € 517 237 € 480 786 € 355 163 € 311 810 € 274 276 € 211 804 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 085€ 6 658€ 10 161€ 12 051€ 18 521€ 11 214€ 1 810€ 1 649€ 1 801€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
591 086€ 488 922€ 452 053€ 505 186€ 462 265€ 343 949€ 310 000€ 272 627€ 210 003€