Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Lines, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
436€ 972€ 915€ 456€ 938€ 1 059€ 1 420€ 165€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
352€ 785€ 790€ 348€ 715€ 820€ 1 099€ 791€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
84 € 187 € 125 € 108 € 223 € 239 € 321 € -626 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 051 729 € 7 861 538 € 7 634 306 € 7 945 268 € 8 687 082 € 8 391 197 € 8 591 524 € 8 305 244 € 7 833 811 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 051 729€ 7 861 538€ 7 634 306€ 7 945 268€ 8 687 082€ 8 391 197€ 8 591 524€ 8 305 244€ 7 833 811€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 306 371 € 10 609 643 € 8 866 155 € 8 302 178 € 7 834 387 € 7 809 062 € 8 136 998 € 7 865 525 € 6 753 574 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 475 144€ 4 154 966€ 3 475 847€ 3 134 420€ 3 293 473€ 3 598 883€ 3 864 223€ 3 968 902€ 3 191 147€
10
B.2
Služby
7 831 227€ 6 454 677€ 5 390 308€ 5 167 758€ 4 540 914€ 4 210 179€ 4 272 775€ 3 896 623€ 3 562 427€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-4 254 642 € -2 748 021 € -1 231 662 € -356 785 € 852 803 € 582 358 € 454 765 € 440 040 € 1 079 611 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 253 365 € 9 527 193 € 6 851 207 € 5 754 212 € 5 506 213 € 5 307 181 € 5 141 385 € 4 915 099 € 4 419 435 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 000 675€ 6 791 832€ 4 855 976€ 4 108 331€ 3 924 720€ 3 747 672€ 3 639 484€ 3 471 778€ 3 191 942€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 086€ 45 619€ 52 118€ 52 814€ 47 517€ 52 379€ 50 508€ 49 186€ 41 101€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 818 199€ 2 390 487€ 1 714 667€ 1 419 609€ 1 365 481€ 1 323 980€ 1 284 541€ 1 228 386€ 1 102 496€
16
C.4
Sociálne náklady
398 405€ 299 255€ 228 446€ 173 458€ 168 495€ 183 150€ 166 852€ 165 749€ 83 896€
17
D
Dane a poplatky
15 819€ 21 379€ 16 459€ 13 400€ 10 073€ 272 615€ 269 429€ 258 110€ 225 870€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 550 324€ 3 228 209€ 3 092 781€ 3 079 504€ 2 945 222€ 2 969 635€ 2 390 708€ 2 245 812€ 2 495 509€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 768€ 130 001€ 103€ 184 043€ 283 221€ 167 835€ 21 517€ 4 200€ 30 331€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 693€ 42 369€ 22 808€ 240€ 30 331€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 987€ 2 663€ 5 736€ 602€ -2 745€ 318€ -15 038€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 079 796€ 16 592 540€ 12 130 860€ 10 171 402€ 8 598 864€ 8 798 322€ 8 197 590€ 6 204 699€ 6 629 378€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
150 754€ 125 831€ -266 790€ 115 144€ 113 426€ 100 966€ 78 429€ -1 126 310€ 113 239€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
855 980 € 1 026 876 € 1 199 908 € 1 013 592 € 1 159 714 € 897 516 € 796 666 € 355 910 € 469 974 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
1 326 670€
38
X.
Výnosové úroky
387 867€ 224 811€ 107 983€ 105 101€ 118 018€ 157 538€ 147 775€ 219 887€ 15 566€
39
N
Nákladové úroky
185 875€ 252 346€ 317 759€ 379 361€ 433 296€ 330 757€ 46 604€ 8 499€ 83€
40
XI.
Kurzové zisky
20€ 20€ 1€ 7€ 3€ 1€ 19€ 818€
41
O
Kurzové straty
88€ 41€ 38€ 40€ 37€ 40€ 32€ 21€ 120€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 758€ 5 738€ 4 840€ 4 903€ 4 771€ 4 289€ 6 773€ 3 135€ 4 485€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
196 166 € -1 359 984 € -214 634 € -279 202 € -320 079 € -177 545 € 94 367 € 208 251 € 11 696 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 052 146 € -333 108 € 985 274 € 734 390 € 839 635 € 719 971 € 891 033 € 564 161 € 481 670 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
229 448 € -64 286 € 210 781 € 134 894 € 191 573 € 162 935 € 199 371 € 205 924 € 99 010 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 982€ 8 957€ 7 637€ 5 913€ 4 878€ 36 780€ 552 327€ 490 545€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
222 466€ -73 243€ 203 144€ 128 981€ 186 695€ 126 155€ -352 956€ -284 621€ 99 010€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
822 698 € -268 822 € 774 493 € 599 496 € 648 062 € 557 036 € 691 662 € 358 237 € 382 660 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 052 146 € -333 108 € 985 274 € 734 390 € 839 635 € 719 971 € 891 033 € 564 161 € 481 670 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
822 698 € -268 822 € 774 493 € 599 496 € 648 062 € 557 036 € 691 662 € 358 237 € 382 660 €