Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

 • Názov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
 • IČO 35822163
 • DIČ 2021595378
 • IČ DPH SK2021595378 podľa §4
 • Sídlo Palisády 31, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 15. októbra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2834/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 50 364 400 € / splatené 50 364 400 €
  Podľa účtovnej závierky: 50 364 400 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR 15.10.2001
administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR 15.10.2001
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb 15.10.2001
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 15.10.2001
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 15.10.2001
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu 15.10.2001
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 15.10.2001
konferenčný servis 15.10.2001
organizovanie kurzov, seminárov a školení 15.10.2001
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 15.10.2001
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 15.10.2001
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 15.10.2001
prieskum trhu a verejnej mienky 15.10.2001
reklamná a propagačná činnosť 15.10.2001
automatizované spracovanie dát 15.10.2001
murárstvo 15.10.2001
výkon činnosti stavebného dozoru 15.10.2001
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 15.10.2001
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 15.10.2001
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch 15.10.2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 15.10.2001
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 28.7.2010
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických 28.7.2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 28.7.2010
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 28.7.2010
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 19.12.2012
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane 8.12.2015
poskytovanie služieb na úseku zabezpečovania priestorov na štátnu reprezentáciu a primerane vybavených bytov pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. 31.12.2018
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 1.10.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Notárska zápisnica č. N 214/2001, Nz 215/2001 zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru, Palisády 31, Bratislava, IČO: 30 844 169, viažuce sa na všetok hmotný a nehmotný majetok vkladaný do spoločnosti.
2. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 261/01, Nz 262/01 zo dňa 9.11.2001, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti zo dňa 9.11.2001.
3. Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 319/02 zo dňa 26. 8. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
Notárska zápisnica č. N 239/02, Nz 239/02 zo dňa 25. 6. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene stanov.
Notárska zápisnica č. N 260/02, Nz 260/02 zo dňa 18. 7. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o schválení štatútu dozornej rady.
4. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 166/2003, Nz 37249/2003 dňa 16. 5. 2003.
5. Notárska zápisnica č.N 104/2004, Nz 20035/2004 zo dňa 08.03.2004.
6. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 428/2004, Nz 92699/2004 dňa 16.12.2004.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 69/2005, Nz 10078/2005, NCRls 10008/2005.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2005.
9. Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady zamestancami zo dňa 21.10.2005.
10. Uznesenie dozornej rady č. 4/2006 zo dňa 18.1.2006. Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady voleného zamestancami spoločnosti.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2007, Nz 24039/2007, NCRls 23899/2007 zo dňa 19.06.2007.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2007, Nz 28452/2007, NCRls 28260/2007 zo dňa 19.07.2007.
12. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 48/2007, Nz 38617/2007 zo dňa 28.09.2007.
13. Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 1647/2008 zo dňa 16.01.2008.
14. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 18/2008 Nz 12472/2008 zo dňa 26.03.2008.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 23/2008 Nz 14514/2008 zo dňa 08.04.2008.
15. Notárska zápisnica N 6/2009, NZ 658/2009, NCRls 646/2009 napísaná dňa 13.1.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 34/2009, NZ 8463/2009 zo dňa 18.3.2009.
17. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 20834/2009.
18. Notárska zápisnica č. N 71/2010, Nz 13378/2010, NCRls 13593/2010 zo dňa 20.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
19. Rozhdonutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 23018/2010 zo dňa 28.06.2010.
20. Notárska zápisnica č. N 131/2010, NZ 26583/2010, NCRls 27014/2010 zo dňa 27.07.2010.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.8.2010 (N 919/2010, Nz27727/2010).
22. Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 6.9.2010 (N 109/2010, Nz 31468/2010).
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.10.2010
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.12.2012
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 717/2013, Nz 27657/2013, NCRls 28211/2013 zo dňa 15.08.2013.
27. Notárska zápisnica - N 551/2014, Nz 33749/2014, NCRls 34426/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2014.
28. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015.
29. Notárska zápisnica č. N 252/2016, Nz 12577/2016, NCRls 12938/2016 zo dňa 12.04.2016.
30. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2017, Nz 19882/2017, NCRls 20287/2017 zo dňa 08.06.2017.
31. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 32/2019, Nz 2889/2019, NCRls 2966/2019 zo dňa 30.01.2019.