Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 694 794€ 4 284 582€ 4 232 961€ 4 071 164€ 3 957 649€ 4 105 752€ 3 855 071€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 734 106 € 7 457 538 € 4 797 724 € 5 614 567 € 3 987 163 € 4 112 689 € 4 422 216 € 3 749 758 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 694 794€ 4 284 582€ 4 232 961€ 4 071 164€ 3 957 649€ 4 105 752€ 3 855 071€ 3 734 849€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
4 322€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 917€ 3 146 928€ 535 250€ 1 471 889€ 18 840€ 401€ 562 630€ 947€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 395€ 26 028€ 29 513€ 71 514€ 10 674€ 6 536€ 4 515€ 9 640€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 107 291 € 5 585 769 € 4 064 533 € 4 934 618 € 3 648 306 € 3 829 639 € 3 987 559 € 3 409 262 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
467 003€ 446 612€ 440 476€ 384 426€ 361 540€ 368 112€ 395 906€ 451 082€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 246 604€ 1 218 212€ 1 198 240€ 1 118 135€ 908 631€ 1 101 823€ 814 315€ 657 285€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 057 551 € 1 083 912 € 1 068 558 € 1 089 120 € 1 006 705 € 946 485 € 937 707 € 928 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
636 954€ 690 234€ 678 705€ 691 210€ 648 256€ 623 429€ 608 896€ 606 044€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
109 254€ 79 717€ 68 062€ 62 823€ 77 446€ 46 894€ 47 849€ 45 813€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
276 311€ 286 172€ 278 685€ 282 435€ 253 369€ 243 994€ 235 848€ 237 766€
19
E.4.
Sociálne náklady
35 032€ 27 789€ 43 106€ 52 652€ 27 634€ 32 168€ 45 114€ 38 988€
20
F.
Dane a poplatky
133 213€ 107 731€ 105 643€ 106 557€ 97 444€ 97 700€ 79 425€ 78 753€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 178 872€ 1 108 474€ 1 102 964€ 1 103 852€ 1 157 991€ 1 144 989€ 1 147 663€ 1 150 460€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 178 872€ 1 108 474€ 1 102 964€ 1 103 852€ 1 157 991€ 1 144 989€ 1 147 663€ 1 150 460€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 348€ 1 580 511€ 94 239€ 945 349€ 5 411€ 213€ 421 374€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 608€ 10 779€ -3 803€ -161 216€ 583€ 28 392€ 29 440€ 274 572€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 092€ 29 538€ 58 216€ 348 395€ 110 001€ 141 925€ 161 729€ -131 501€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
626 815 € 1 871 769 € 733 191 € 679 949 € 338 857 € 283 050 € 434 657 € 340 496 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 981 187 € 2 619 758 € 2 594 245 € 2 568 603 € 2 687 478 € 2 635 817 € 2 644 850 € 2 630 804 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 670 € 7 232 € 16 519 € 36 761 € 21 233 € 42 279 € 42 119 € 16 654 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 388 € 8 787 € 8 831 € 9 710 € 6 219 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 388€ 8 787€ 8 831€ 9 710€ 6 219€
42
XII.
Kurzové zisky
22 512€ 7 090€ 16 401€ 34 373€ 12 446€ 33 448€ 32 409€ 10 435€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
158€ 142€ 118€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
89 189 € 24 638 € 14 010 € 49 037 € 2 663 € 2 945 € 2 682 € 2 353 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
52 432 € 2 € 2 € 10 € 2 € 404 € 146 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52 432€ 2€ 2€ 10€ 2€ 404€ 146€
52
O.
Kurzové straty
32 455€ 5 188€ 11 835€ 47 048€ 145€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 302€ 19 448€ 2 173€ 1 989€ 2 508€ 2 943€ 2 278€ 2 207€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-66 519 € -17 406 € 2 509 € -12 276 € 18 570 € 39 334 € 39 437 € 14 301 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
560 296 € 1 854 363 € 735 700 € 667 673 € 357 427 € 322 384 € 474 094 € 354 797 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
129 583 € 406 634 € 166 254 € 139 701 € -21 723 € 79 814 € 114 142 € -3 889 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
85 932€ 455 158€ 83 177€ 89 693€ 27 004€ 17 012€ 7 712€ 2 631€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
43 651€ -48 524€ 83 077€ 50 008€ -48 727€ 62 802€ 106 430€ -6 520€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
430 713 € 1 447 729 € 569 446 € 527 972 € 379 150 € 242 570 € 359 952 € 358 686 €