Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vegacom Slovakia, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Vegacom Slovakia, a.s. [zrušená]

 • Názov Vegacom Slovakia, a.s. [zrušená]
 • IČO 35822511
 • Sídlo Letná 1, 831 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 17. októbra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2839/B
 • Historický názov Vegacom SLOVAKIA, a.s.
  (platné do 23. septembra 2002 )
 • Historické sídlo Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
  (platné do 23. septembra 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 11.júla 2008
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] Telemont, a. s. [35824620]
  Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava 29
Predmety podnikania
Názov Vznik
reklamná a propagačná činnosť 17.10.2001
poskytovanie a predaj hotových počítačových programov 17.10.2001
poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky 17.10.2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 17.10.2001
leasingová činnosť 17.10.2001
faktoring a forfaiting 17.10.2001
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 17.10.2001
nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí 17.10.2001
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 17.10.2001
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 17.10.2001
prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky 17.10.2001
návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, opravy, poradenstvo a predaj 31.12.2005
montáž, opravy poplašných a požiarnych systémov 31.12.2005
návrh a projektovanie počítačových sietí 31.12.2005
dodávka a realizácia počítačových sietí 31.12.2005
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu. objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, vrátane bleskozvodov 31.12.2005
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 W vrátane bleskozvodov 31.12.2005
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí 31.12.2005
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí 2.2.2006
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2008 o zrušení spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B bez likvidácie ku dňu 30.06.2008 a jej zlúčení so spoločnosťou Telemont, a. s., so sídlom Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava 29, IČO : 35 824 620, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3139/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr. Tatianou Stročinskou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského 06.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
História zmien a podania
 • 2008
 • 11.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Vegacom Slovakia, a.s.
  • zrušenie adresy firmy Letná 1, 831 03 Bratislava
  • zrušenie základného imania 331 939 € (splatené 331 939 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom oprávnený konať je predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • reklamná a propagačná činnosť
   • poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
   • poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   • leasingová činnosť
   • faktoring a forfaiting
   • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   • nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky
   • návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, opravy, poradenstvo a predaj
   • montáž, opravy poplašných a požiarnych systémov
   • návrh a projektovanie počítačových sietí
   • dodávka a realizácia počítačových sietí
   • projektovanie elektrických zariadení v rozsahu. objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, vrátane bleskozvodov
   • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 W vrátane bleskozvodov
   • poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   • poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2008 o zrušení spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B bez likvidácie ku dňu 30.06.2008 a jej zlúčení so spoločnosťou Telemont, a. s., so sídlom Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava 29, IČO : 35 824 620, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3139/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr. Tatianou Stročinskou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského 06.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 21.3. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 20.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.2. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 459/2006, Nz 3225/2006, NCRls 3200/2006 zo dňa 27.1.2006.
 • 2005
 • 31.12. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 49 791 € (splatené 49 791 €) z hodnoty 33 194 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, opravy, poradenstvo a predaj
   • montáž, opravy poplašných a požiarnych systémov
   • návrh a projektovanie počítačových sietí
   • dodávka a realizácia počítačových sietí
   • projektovanie elektrických zariadení v rozsahu. objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, vrátane bleskozvodov
   • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 W vrátane bleskozvodov
   • poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 2139/2005, Nz 63146/2005, NCRIs 62433/2005 napísanej notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 12.12.2005 o zlúčení so spoločnosťou ATLANTEL, spol. s r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 656 056 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 1738/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná dňa 12.12.2005 vo forme notárskej zápisnice N 2140/2005, Nz 63148/2005, NCRIs 62455/2005 Mgr. Tomášom Leškovským. Spoločnosť Vegacom Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ATLANTEL, spol. s r.o., so sídlom Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 656 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 1738/V, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
 • 14.6. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 28.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 18.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 23.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Vegacom Slovakia, a.s. z Vegacom SLOVAKIA, a.s.
  • zmena adresy Letná 1, 831 03 Bratislava z Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom oprávnený konať je predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
   pôvodne
   V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú oprávnení konať vždy len dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 21.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 394/02, Nz 378/02 napísanej dňa 21.5.2002 notárom JUDr. Šikutovou bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a stanov. Funkcia člena predstavenstva JUDr. V. Hrtku člena dozornej rady Ing. Pavla Hlavinku zaniká dňa 21.5.2002.
 • 2001
 • 17.10. 2001
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Vegacom SLOVAKIA, a.s.
  • novú adresu firmy Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú oprávnení konať vždy len dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • reklamná a propagačná činnosť
   • poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
   • poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   • leasingová činnosť
   • faktoring a forfaiting
   • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   • nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.10.2001 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 617/01, Nz 617/01 zo dňa 2.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení a.s., stanovy a.s. v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.