Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HBPO Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 418 745 € 45 043 836 € 33 920 575 € 35 470 181 € 29 271 704 € 23 283 384 € 21 151 559 € 23 982 805 € 26 394 150 € 18 846 026 € 10 538 868 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 421 321 € 9 181 382 € 7 518 461 € 5 129 535 € 5 536 195 € 3 452 129 € 2 781 727 € 3 980 159 € 5 017 871 € 3 748 092 € 1 233 282 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 957 075 € 6 530 676 € 4 784 240 € 3 177 971 € 3 322 516 € 1 926 136 € 1 232 106 € 2 083 333 € 2 786 379 € 3 117 096 € 537 004 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
4 957 075€ 6 520 259€ 4 761 209€ 3 141 124€ 3 316 378€ 1 882 099€ 1 143 104€ 1 938 118€ 2 756 316€
005
A.I.2
Software
0€ 10 417€ 23 031€ 36 847€ 6 138€ 44 037€ 89 002€ 145 215€ 30 063€ 98 566€ 155 238€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 464 246 € 2 650 706 € 2 734 221 € 1 951 564 € 2 213 679 € 1 525 993 € 1 549 621 € 1 896 826 € 2 231 492 € 630 996 € 696 278 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 464 246€ 2 614 461€ 2 080 511€ 1 833 686€ 2 171 234€ 1 198 185€ 1 487 890€ 1 896 826€ 1 775 247€ 452 202€ 535 717€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 245€ 653 710€ 117 878€ 42 445€ 327 808€ 61 731€ 456 245€ 178 794€ 160 561€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 989 958 € 35 843 268 € 26 237 058 € 30 333 603 € 23 733 231 € 19 653 906 € 18 367 098 € 19 956 370 € 21 358 698 € 15 095 290 € 9 303 560 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 298 570 € 2 930 698 € 2 149 979 € 2 163 349 € 1 763 615 € 1 559 257 € 1 236 866 € 1 219 847 € 863 898 € 690 298 € 1 201 533 €
032
B.I.1
Materiál
4 298 570€ 2 930 698€ 2 149 979€ 2 163 349€ 1 763 615€ 1 559 257€ 1 236 866€ 1 219 847€ 863 898€ 690 298€ 1 201 533€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 384 081 € 2 112 590 € 1 882 394 € 2 015 905 € 1 899 321 € 1 055 609 € 754 228 € 344 938 € 140 133 € 146 187 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 384 081€ 2 112 590€ 1 882 394€ 2 015 905€ 1 899 321€ 1 055 609€ 754 228€ 344 938€ 140 133€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 307 307 € 30 791 394 € 22 196 435 € 26 146 657 € 20 058 735 € 17 028 463 € 16 353 287 € 18 377 202 € 20 343 045 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 649 959€ 2 394 546€ 12 400 812€ 13 884 087€ 10 345 886€ 11 237 240€ 558 265€ 1 305 792€ 7 530 513€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
17 618 934€ 28 392 692€ 9 218 394€ 11 867 340€ 9 711 078€ 5 577 060€ 15 791 887€ 17 071 400€ 12 812 532€ 10 552 544€ 5 756 294€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
38 134€ 574 249€ 393 242€ 210 201€ 141 757€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
280€ 4 156€ 2 980€ 1 988€ 1 771€ 3 962€ 3 135€ 10€ 741€ 155€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 586 € 8 250 € 7 692 € 11 560 € 10 577 € 22 717 € 14 383 € 11 622 € 80 209 € 78 260 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 580€ 3 517€ 1 948€ 4 447€ 4 865€ 10 727€ 9 651€ 7 453€ 7 320€ 5 765€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 006€ 4 733€ 5 744€ 7 113€ 5 712€ 11 990€ 4 732€ 4 169€ 72 889€ 72 495€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 466 € 19 186 € 165 056 € 7 043 € 2 278 € 177 349 € 2 734 € 46 276 € 17 581 € 2 644 € 2 026 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 466€ 11 600€ 2 832€ 2 213€ 2 278€ 2 498€ 2 734€ 3 138€ 2 179€ 2 644€ 2 026€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 586€ 162 224€ 4 830€ 174 851€ 43 138€ 15 402€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 418 745 € 45 043 836 € 33 920 575 € 35 470 181 € 29 271 704 € 23 283 384 € 21 151 559 € 23 982 805 € 26 394 150 € 18 846 026 € 10 538 868 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 760 696 € 7 406 885 € 6 029 179 € 6 364 763 € 5 436 640 € 4 734 534 € 5 258 577 € 6 532 378 € 4 693 435 € 2 460 295 € 920 866 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 466 € 5 632 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 466€ 5 632€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 388 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 388€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
76 018 € 1 098 314 € 633 897 € 205 774 € 3 668 € 711 € 381 512 € 962 569 € 864 429 € 294 018 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
76 018€ 1 098 314€ 633 897€ 205 774€ 3 668€ 711€ 381 512€ 962 569€ 864 429€ 294 018€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 953 812 € 5 577 705 € 4 664 416 € 5 428 123 € 4 702 106 € 4 002 957 € 4 146 199 € 4 838 943 € 3 098 140 € 1 729 429 € -109 172 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
25 908 898 € 33 154 814 € 25 462 677 € 25 542 203 € 22 250 247 € 18 344 001 € 15 196 529 € 16 262 370 € 19 790 875 € 13 859 627 € 8 797 863 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 880 627 € 9 467 133 € 8 786 469 € 9 282 949 € 8 469 008 € 6 677 143 € 6 244 773 € 5 641 085 € 4 740 033 € 2 871 968 € 1 442 482 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 528€ 54 254€ 38 374€ 44 431€ 38 185€ 3 129 647€ 3 368 724€ 3 952 338€ 3 908 646€ 2 351 320€ 1 442 482€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 833 099€ 9 412 879€ 8 748 095€ 9 238 518€ 8 430 823€ 3 547 496€ 2 876 049€ 1 688 747€ 831 387€ 520 648€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 628 € 3 685 € 2 256 € 16 593 € 18 407 € 19 918 € 18 061 € 18 947 € 30 016 € 26 753 € 26 262 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 628€ 3 685€ 2 256€ 16 593€ 18 407€ 19 918€ 18 061€ 18 947€ 30 016€ 26 753€ 26 262€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 018 643 € 23 683 996 € 16 673 952 € 16 242 661 € 13 762 832 € 11 646 940 € 8 933 695 € 10 602 338 € 15 020 826 € 10 960 906 € 7 329 119 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 688 488€ 18 964 793€ 13 858 758€ 13 382 465€ 10 798 037€ 9 738 232€ 6 761 250€ 7 733 017€ 10 316 793€ 8 834 635€ 5 878 344€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
165 071€ 332 585€ 147 363€ 181 553€ 158 333€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
241 149€ 267 583€ 202 463€ 170 263€ 162 688€ 148 425€ 136 011€ 171 938€ 131 721€ 80 993€ 60 789€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
164 020€ 180 878€ 137 847€ 112 446€ 106 022€ 96 061€ 89 130€ 79 020€ 83 422€ 53 511€ 38 335€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 905 757€ 4 252 143€ 2 456 296€ 2 569 980€ 2 690 226€ 1 657 837€ 1 777 233€ 2 282 652€ 4 339 019€ 1 809 088€ 1 188 719€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 229€ 18 599€ 18 588€ 7 507€ 5 859€ 6 385€ 5 000€ 3 126€ 2 508€ 1 126€ 4 599€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 749 151 € 4 482 137 € 2 428 719 € 3 563 215 € 1 584 817 € 204 849 € 696 453 € 1 188 057 € 1 909 840 € 2 526 104 € 820 139 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
90 704€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 363 383€ 2 854 694€ 1 559 813€ 2 244 337€ 599 622€ 204 849€ 696 453€ 1 188 053€ 1 768 855€ 513 234€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 385 768€ 1 627 443€ 868 906€ 1 318 878€ 894 491€ 204 849€ 491 604€ 491 604€ 721 787€ 757 249€ 306 905€