Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HBPO Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
231 943 452 € 244 407 663 € 191 271 844 € 195 971 570 € 170 156 939 € 139 516 549 € 152 922 579 € 152 826 413 € 119 077 821 € 88 717 392 € 70 583 799 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
231 943 452€ 244 407 663€ 191 271 844€ 195 971 570€ 170 156 939€ 139 516 549€ 152 922 579€ 152 826 413€ 119 077 821€ 88 717 392€ 70 583 799€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
217 359 588 € 229 363 118 € 179 770 514 € 184 171 513 € 159 205 786 € 129 604 614 € 143 021 360 € 142 866 735 € 112 478 565 € 84 257 244 € 69 048 431 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
209 442 198€ 221 140 628€ 174 229 835€ 179 159 322€ 154 228 514€ 125 051 129€ 138 606 721€ 138 328 986€ 108 990 089€ 81 543 771€ 66 697 828€
10
B.2
Služby
7 860 604€ 8 078 902€ 5 558 581€ 4 983 664€ 4 972 587€ 4 553 485€ 4 414 639€ 4 537 749€ 3 488 476€ 2 713 473€ 2 350 603€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 583 864 € 15 044 545 € 11 501 330 € 11 800 057 € 10 951 153 € 9 911 935 € 9 901 219 € 9 959 678 € 6 599 256 € 4 460 148 € 1 535 368 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 335 637 € 6 182 950 € 4 689 376 € 4 250 057 € 3 868 993 € 3 458 267 € 3 365 509 € 3 135 762 € 2 410 663 € 1 893 893 € 1 451 379 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 574 057€ 4 469 707€ 3 362 096€ 3 114 071€ 2 832 727€ 2 524 202€ 2 482 292€ 2 329 982€ 1 786 804€ 1 396 870€ 1 080 247€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 585 074€ 1 541 574€ 1 166 940€ 1 014 846€ 928 905€ 845 299€ 796 655€ 723 006€ 560 177€ 423 846€ 325 795€
16
C.4
Sociálne náklady
176 506€ 171 669€ 160 340€ 121 140€ 107 361€ 88 766€ 86 562€ 82 774€ 63 682€ 73 177€ 45 337€
17
D
Dane a poplatky
4 955€ 1 165€ 1 951€ 288€ 1 223€ 1 875€ 2 255€ 2 794€ 2 121€ 2 438€ 4 687€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 300 531€ 3 441 081€ 2 240 843€ 2 299 696€ 2 440 460€ 1 818 614€ 1 432 385€ 1 468 089€ 1 189 199€ 868 257€ 520 885€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 256€ 35 684€ 18 121€ 22 284€ 31 648€ 139 010€ 34 798€ 550 777€ 4 905€ 595 661€ 149 536€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
357€ 3 836€ 36 849€ 85 752€ 10 728€ 529 878€ 381€ 583 844€ 59 402€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
34 810€ 28 767€ -636€ -27 300€ 33 020€ -76 616€ -12 879€ -33 061€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 271 265€ 2 182 711€ 1 758 425€ 2 155 825€ 1 669 113€ 660 536€ 588 950€ 814 226€ 863 558€ 522 198€ 464 402€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
820 464€ 513 940€ 349 726€ 300 917€ 258 115€ 243 287€ 203 535€ 240 404€ 135 087€ 171 447€ 188 897€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 373 988 € 7 095 037 € 5 996 259 € 7 123 372 € 6 046 274 € 5 130 986 € 5 477 535 € 5 947 754 € 3 806 884 € 2 071 007 € -42 883 €
38
X.
Výnosové úroky
11 712€ 6 573€ 14 159€ 8 335€ 39 859€ 13 553€ 9 234€
39
N
Nákladové úroky
358€ 288€
40
XI.
Kurzové zisky
81 148€ 136 581€ 30 398€ 47 791€ 76 526€ 51 289€ 97 541€ 55 771€ 1 988€ 15 699€ 29 550€
41
O
Kurzové straty
48 788€ 118 690€ 73 520€ 46 501€ 58 078€ 28 280€ 109 141€ 63 689€ 6 963€ 16 320€ 27 644€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
23 849€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 622€ 5 810€ 12 542€ 14 448€ 14 123€ 13 751€ 12 496€ 18 170€ 15 037€ 35 180€ 12 456€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
29 450 € 11 723 € -55 664 € -13 158 € 4 037 € 15 831 € -9 937 € -17 753 € 19 847 € -22 248 € 22 533 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 403 438 € 7 106 760 € 5 940 595 € 7 110 214 € 6 050 311 € 5 146 817 € 5 467 598 € 5 930 001 € 3 826 731 € 2 048 759 € -20 350 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 449 626 € 1 529 055 € 1 276 179 € 1 682 091 € 1 348 205 € 1 143 860 € 1 321 399 € 1 091 058 € 728 591 € 319 330 € 88 822 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 721 117€ 1 759 251€ 1 142 668€ 1 798 675€ 2 191 917€ 1 445 241€ 1 730 689€ 1 295 862€ 722 537€ 465 517€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-271 491€ -230 196€ 133 511€ -116 584€ -843 712€ -301 381€ -409 290€ -204 804€ 6 054€ -146 187€ 88 822€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 953 812 € 5 577 705 € 4 664 416 € 5 428 123 € 4 702 106 € 4 002 957 € 4 146 199 € 4 838 943 € 3 098 140 € 1 729 429 € -109 172 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 403 438 € 7 106 760 € 5 940 595 € 7 110 214 € 6 050 311 € 5 146 817 € 5 467 598 € 5 930 001 € 3 826 731 € 2 048 759 € -20 350 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 953 812 € 5 577 705 € 4 664 416 € 5 428 123 € 4 702 106 € 4 002 957 € 4 146 199 € 4 838 943 € 3 098 140 € 1 729 429 € -109 172 €