Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Artheon IT, s.r.o

 • Vydaný 15.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 230 z roku 2021 1.12.2021
 • Úpadca Artheon IT, s.r.o
  IČO: 35825685
  Alžbetina 28
  040 01   Košice - mestská časť Staré mesto
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: Artheon IT, s.r.o, so sídlom Alžbetina 28, Košice - mestská časť Staré mesto 040 01, IČO: 35 825 685, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 49567/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v Obchodnom vestníku, že spoločnosť : Artheon IT, s.r.o, so sídlom Alžbetina 28, Košice - mestská časť Staré mesto 040 01, IČO: 35 825 685, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 49567/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/63/2020 zo dňa 15.6.2021 zrušená.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 29CbR/63/2020
 • ICS 7120211283
 • Vydal JUDr. Simona Verešová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
1.12.2021
Rozhodnutie Zrušenie Bratislava - Nové Mesto Bratislavský