Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Duslo, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
358 107 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
356 511 000 € 402 488 000 € 437 355 000 € 402 576 000 € 372 744 000 € 472 716 000 € 411 554 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 284 000€ 33 955 000€ 31 738 000€ 29 031 000€ 21 215 000€ 59 296 000€ 68 736 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
318 880 000€ 359 199 000€ 381 606 000€ 370 393 000€ 335 483 000€ 397 973 000€ 337 721 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 207 000€ 2 260 000€ 2 038 000€ 2 113 000€ 1 892 000€ 1 588 000€ 1 571 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 562 000€ 2 883 000€ 11 370 000€ -4 829 000€ 598 000€ 3 867 000€ -2 330 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 151 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 702 000€ 4 191 000€ 10 603 000€ 5 868 000€ 13 556 000€ 9 992 000€ 5 705 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
341 573 000 € 387 437 000 € 443 102 000 € 387 073 000 € 349 187 000 € 421 637 000 € 398 399 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 126 000€ 31 890 000€ 30 229 000€ 27 157 000€ 19 711 000€ 52 354 000€ 62 088 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
159 394 000€ 197 363 000€ 266 696 000€ 231 226 000€ 201 715 000€ 239 281 000€ 225 977 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
377 000€ 465 000€ -324 000€ 57 000€ -602 000€ 434 000€ -2 076 000€
14
D.
Služby
35 289 000€ 36 671 000€ 39 361 000€ 38 077 000€ 37 865 000€ 37 970 000€ 35 140 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 891 000 € 52 561 000 € 50 719 000 € 47 290 000 € 45 025 000 € 43 682 000 € 41 934 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 936 000€ 36 598 000€ 35 835 000€ 33 355 000€ 31 563 000€ 30 771 000€ 29 628 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 143 000€ 12 583 000€ 12 491 000€ 11 697 000€ 5 746 000€ 5 407 000€ 4 970 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 812 000€ 3 380 000€ 2 393 000€ 2 235 000€ 7 716 000€ 7 504 000€ 7 336 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 526 000€ 54 938 000€ 43 113 000€ 30 421 000€ 28 403 000€ 28 966 000€ 25 334 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 966 000€ 25 395 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ -61 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -278 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 970 000€ 13 549 000€ 13 308 000€ 12 845 000€ 17 070 000€ 18 950 000€ 10 280 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 938 000 € 15 051 000 € -5 747 000 € 15 503 000 € 23 557 000 € 51 079 000 € 13 155 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
122 623 000 € 131 908 000 € 90 790 000 € 100 191 000 € 100 499 000 € 132 685 000 € 84 569 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
338 000 € 533 000 € 541 000 € 74 000 € 174 000 € 598 000 € 1 465 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
260 000 € 400 000 € 250 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
39 000 € 52 000 € 62 000 € 70 000 € 83 000 € 115 000 € 113 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
39 000€ 81 000€ 229 000€ 4 000€ 91 000€ 483 000€ 513 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 839 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 785 000 € 4 969 000 € 2 095 000 € 1 443 000 € 773 000 € 1 381 000 € 1 958 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 712 000 € 3 553 000 € 1 788 000 € 572 000 € 105 000 € 197 000 € 361 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
146 000€ 74 000€ 6 000€ 447 000€ 89 000€ 228 000€ 945 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
176 000€ 652 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
927 000€ 1 342 000€ 301 000€ 424 000€ 579 000€ 780 000€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 447 000 € -4 436 000 € -1 554 000 € -1 369 000 € -599 000 € -783 000 € -493 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 491 000 € 10 615 000 € -7 301 000 € 14 134 000 € 22 958 000 € 50 296 000 € 12 662 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 378 000 € 2 196 000 € -1 426 000 € 2 010 000 € 3 977 000 € 11 229 000 € 2 919 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 000€ 0€ -25 000€ 1 019 000€ 3 812 000€ 12 305 000€ 2 723 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 345 000€ 2 196 000€ -1 402 000€ 991 000€ 165 000€ -1 076 000€ 196 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 113 000 € 8 419 000 € -5 875 000 € 12 124 000 € 18 981 000 € 39 067 000 € 9 743 000 €