Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Scania Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 055 758 € 30 182 725 € 19 239 473 € 22 424 729 € 27 692 614 € 29 991 408 € 25 118 889 € 22 050 831 € 18 355 314 € 17 992 263 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
891 391 € 876 226 € 908 706 € 1 418 744 € 1 892 214 € 2 700 103 € 4 399 332 € 3 665 645 € 3 823 768 € 3 011 161 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
37 787 € 39 119 € 4 418 € 1 187 € 3 129 € 5 071 € 7 066 € 9 688 € 2 254 €
005
A.I.2
Software
37 787€ 39 119€ 4 418€ 1 187€ 3 129€ 5 071€ 7 066€ 9 688€ 2 254€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
853 604 € 837 107 € 904 288 € 1 418 744 € 1 891 027 € 2 696 974 € 4 394 261 € 3 658 579 € 3 814 080 € 3 008 907 €
013
A.II.2
Stavby
276 990€ 303 714€ 321 578€ 293 264€ 192 978€ 181 276€ 165 152€ 150 716€ 96 650€ 66 258€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
518 519€ 467 114€ 505 658€ 984 558€ 1 654 793€ 2 464 402€ 4 186 937€ 3 464 700€ 3 670 859€ 2 892 670€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
58 095€ 60 207€ 54 337€ 57 530€ 35 525€ 39 887€ 39 113€ 41 327€ 44 735€ 48 143€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 072€ 22 715€ 83 392€ 7 731€ 11 409€ 3 059€ 1 836€ 1 836€ 1 836€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 958 404 € 29 114 014 € 18 209 941 € 20 866 921 € 25 604 599 € 26 960 571 € 20 203 216 € 17 720 514 € 14 433 518 € 14 931 979 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 785 456 € 6 633 043 € 8 462 361 € 9 469 359 € 10 477 499 € 6 971 563 € 7 266 897 € 7 214 867 € 3 345 293 € 2 474 231 €
039
B.I.5
Tovar
4 785 456€ 6 633 043€ 8 462 361€ 9 469 359€ 10 477 499€ 6 971 563€ 7 266 897€ 7 214 867€ 3 345 293€ 2 474 231€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
489 626 € 526 224 € 706 165 € 648 292 € 421 364 € 263 065 € 244 550 € 214 700 € 78 086 € 131 160 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
28 124 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
28 124€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
489 626€ 526 224€ 706 165€ 648 292€ 421 364€ 263 065€ 244 550€ 214 700€ 78 086€ 103 036€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 582 662 € 21 875 255 € 8 923 728 € 10 593 279 € 14 581 342 € 19 611 859 € 12 473 413 € 10 126 169 € 10 823 711 € 12 205 978 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 432 106 € 2 833 620 € 2 169 043 € 2 495 918 € 2 800 566 € 8 038 007 € 6 848 096 € 1 950 720 € 2 886 353 € 1 199 459 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 428 887€ 838 675€ 673 052€ 442 633€ 685 629€ 4 623 397€ 3 592 905€ 602 334€ 1 441 455€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 003 219€ 1 994 945€ 1 495 991€ 2 053 285€ 2 114 937€ 3 414 610€ 3 255 191€ 1 348 386€ 1 444 898€ 1 199 459€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 064 680€ 18 935 344€ 6 075 388€ 7 428 360€ 11 731 932€ 11 442 809€ 5 622 610€ 8 135 832€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
7 832 189€ 10 899 758€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1 405€ 1 999€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 032€ 589 864€ 561 368€ 1 690€ 1 265€ 10 649€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
85 876€ 105 259€ 89 433€ 107 633€ 48 844€ 129 353€ 37€ 37 618€ 105 169€ 96 112€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
100 660 € 79 492 € 117 687 € 155 991 € 124 394 € 114 084 € 218 356 € 164 778 € 186 428 € 120 610 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 223€ 6 338€ 7 522€ 8 392€ 13 755€ 7 587€ 13 643€ 11 194€ 23 210€ 32 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
91 437€ 73 154€ 110 165€ 147 599€ 110 639€ 106 497€ 204 713€ 153 584€ 163 218€ 88 296€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
205 963 € 192 485 € 120 826 € 139 064 € 195 801 € 330 734 € 516 341 € 664 672 € 98 028 € 49 123 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
205 963€ 192 485€ 120 826€ 139 064€ 195 801€ 330 734€ 516 341€ 664 672€ 80 640€ 5 216€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 388€ 43 907€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 055 758 € 30 182 725 € 19 239 473 € 22 424 729 € 27 692 614 € 29 991 408 € 25 118 889 € 22 050 831 € 18 355 314 € 17 992 263 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 381 634 € 12 513 051 € 8 823 635 € 9 664 090 € 11 794 437 € 11 420 134 € 10 455 807 € 10 210 396 € 9 839 946 € 11 349 178 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 € 5 317 666 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€ 5 317 666€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€ 787 681€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 € 574 193 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€ 574 193€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
833 511 € 344 094 € 184 551 € 114 896 € 340 595 € 276 267 € 30 853 € 160 406 € 669 638 € 3 882 534 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
833 511€ 344 094€ 184 551€ 114 896€ 340 595€ 276 267€ 30 853€ 160 406€ 669 638€ 3 882 534€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 868 583 € 5 489 417 € 1 959 544 € 2 869 654 € 4 774 302 € 4 464 327 € 3 745 414 € 3 370 450 € 2 490 768 € 787 104 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 572 423 € 15 154 334 € 7 569 700 € 9 950 844 € 13 383 345 € 15 895 881 € 11 674 580 € 9 033 221 € 6 237 230 € 5 359 540 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
880 € 8 520 € 4 951 € 10 583 € 7 811 € 12 629 € 14 450 € 12 790 € 6 570 € 15 247 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
880€ 8 520€ 4 951€ 10 583€ 7 811€ 12 629€ 14 450€ 12 790€ 6 570€ 15 247€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
494 455 € 570 328 € 567 505 € 1 098 829 € 981 003 € 813 413 € 818 309 € 852 684 € 655 313 € 501 919 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
494 455€ 570 328€ 567 505€ 1 098 829€ 981 003€ 813 413€ 818 309€ 852 684€ 655 313€ 501 919€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 664 908 € 12 419 146 € 4 711 455 € 7 163 210 € 10 917 852 € 13 967 328 € 9 922 546 € 7 460 527 € 5 036 698 € 4 379 143 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 056 980 € 10 017 063 € 3 871 693 € 5 459 517 € 8 694 403 € 11 088 538 € 8 042 252 € 6 326 160 € 3 508 526 € 1 147 383 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 334 391€ 7 668 484€ 2 158 416€ 3 761 188€ 5 932 315€ 9 203 706€ 5 838 621€ 4 018 154€ 2 289 492€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 722 589€ 2 348 579€ 1 713 277€ 1 698 329€ 2 762 088€ 1 884 832€ 2 203 631€ 2 308 006€ 1 219 034€ 1 147 383€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 559 759€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
422 205€ 317 016€ 280 656€ 335 346€ 320 996€ 322 008€ 302 645€ 217 353€ 189 508€ 200 183€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
285 662€ 331 411€ 214 779€ 247 831€ 240 000€ 212 009€ 181 908€ 129 312€ 123 433€ 139 665€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 900 061€ 1 753 656€ 344 327€ 1 120 516€ 1 662 453€ 2 344 773€ 1 395 741€ 787 702€ 1 215 231€ 1 332 153€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 412 180 € 2 156 340 € 2 285 789 € 1 678 222 € 1 476 679 € 1 102 511 € 919 275 € 707 220 € 538 649 € 463 231 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
249 384€ 189 625€ 163 066€ 247 552€ 249 784€ 219 939€ 199 869€ 139 212€ 169 529€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 162 796€ 1 966 715€ 2 122 723€ 1 430 670€ 1 226 895€ 882 572€ 719 406€ 568 008€ 369 120€ 463 231€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 101 701 € 2 515 340 € 2 846 138 € 2 809 795 € 2 514 832 € 2 675 393 € 2 988 502 € 2 807 214 € 2 278 138 € 1 283 545 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
31€ -1 121€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
669 407€ 714 177€ 1 074 880€ 2 278 107€ 1 284 666€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 432 294€ 1 801 163€ 1 771 258€ 2 809 795€ 2 514 832€ 2 675 393€ 2 988 502€ 2 807 214€