Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Scania Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
99 910 061€ 100 009 827€ 77 213 869€ 131 315 613€ 130 190 746€ 122 165 043€ 131 291 882€ 120 313 313€ 98 649 669€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
99 910 061 € 100 009 827 € 77 213 869 € 131 315 613 € 131 711 344 € 122 165 043 € 131 291 882 € 120 313 313 € 99 401 983 € 80 052 031 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
82 249 269€ 82 714 387€ 61 023 735€ 114 849 341€ 115 145 573€ 105 607 319€ 117 092 627€ 107 669 281€ 88 312 665€ 61 157 327€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 770 980€ 13 712 483€ 12 768 662€ 12 787 698€ 12 539 160€ 11 875 193€ 10 424 748€ 9 016 735€ 7 424 268€ 6 180 056€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
617 600€ 539 758€ 1 015 568€ 1 678 392€ 2 506 013€ 3 675 199€ 2 970 001€ 2 807 630€ 2 912 736€ 11 622 828€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 272 212€ 3 043 199€ 2 405 904€ 2 000 182€ 1 520 598€ 1 007 332€ 804 506€ 819 667€ 752 314€ 1 091 820€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
92 249 655 € 92 827 927 € 74 508 422 € 127 343 340 € 125 333 254 € 116 101 340 € 126 154 466 € 115 736 419 € 95 857 042 € 78 840 084 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
70 841 368€ 73 335 430€ 55 294 415€ 104 733 767€ 103 372 331€ 94 430 514€ 105 464 183€ 97 556 955€ 79 443 946€ 54 594 034€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 629 189€ 4 296 024€ 3 914 377€ 4 349 618€ 3 880 985€ 3 489 866€ 3 316 429€ 2 983 117€ 2 439 427€ 2 262 123€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-279 384€ -358 303€ 68 594€ 375 847€ 152 720€ 30 217€ -33 633€ 68 626€ -42 583€ -111 793€
14
D.
Služby
7 580 763€ 6 785 607€ 6 824 140€ 7 988 031€ 7 543 709€ 7 248 807€ 7 241 673€ 6 194 543€ 5 528 831€ 5 000 871€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 643 086 € 7 888 527 € 6 911 889 € 7 810 804 € 7 420 496 € 6 782 545 € 6 591 830 € 5 416 816 € 5 022 986 € 4 627 816 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 235 482€ 5 756 401€ 5 007 663€ 5 716 218€ 5 358 986€ 4 910 571€ 4 917 482€ 4 010 725€ 3 704 393€ 3 351 157€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 172 361€ 1 956 801€ 1 760 000€ 1 948 473€ 1 895 137€ 1 763 860€ 1 600 021€ 1 336 530€ 1 250 191€ 1 207 905€
19
E.4.
Sociálne náklady
235 243€ 175 325€ 144 226€ 146 113€ 166 373€ 108 114€ 74 327€ 69 561€ 68 402€ 68 754€
20
F.
Dane a poplatky
3 569€ 3 642€ 4 404€ 17 125€ 33 360€ 57 337€ 61 633€ 57 301€ 45 748€ 75 479€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
228 296€ 222 638€ 242 615€ 394 860€ 540 064€ 685 237€ 731 168€ 748 420€ 610 407€ 838 259€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
228 296€ 222 638€ 242 615€ 394 860€ 540 064€ 685 237€ 731 168€ 748 420€ 610 407€ 838 259€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
546 710€ 487 490€ 934 938€ 1 531 776€ 2 164 708€ 3 330 181€ 2 671 063€ 2 497 893€ 2 542 604€ 11 413 967€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-9 963€ 59 397€ 79 971€ -15 181€ 23 164€ 12 794€ -23 314€ -36 837€ -285 198€ -90 215€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
66 021€ 107 475€ 233 079€ 156 693€ 201 717€ 33 842€ 133 434€ 249 585€ 550 874€ 229 543€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 660 406 € 7 181 900 € 2 705 447 € 3 972 273 € 6 378 090 € 6 063 703 € 5 137 416 € 4 576 894 € 3 544 941 € 1 211 947 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 248 313 € 12 368 112 € 7 690 871 € 10 189 776 € 12 734 988 € 12 283 108 € 11 528 723 € 9 882 775 € 8 367 312 € 5 592 148 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 942 € 980 € 5 928 € 844 € 6 988 € 1 132 € 235 € 13 059 € 22 116 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
23 892 € 4 € 235 € 5 787 € 5 843 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23 892€ 4€ 235€ 5 787€ 5 843€
42
XII.
Kurzové zisky
2 050€ 980€ 5 928€ 844€ 6 988€ 1 128€ 7 272€ 16 273€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
115 202 € 115 505 € 135 772 € 165 369 € 260 938 € 239 481 € 190 700 € 158 287 € 152 668 € 144 512 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 € 1 121 € 17 541 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 121€ 17 541€
52
O.
Kurzové straty
17 702€ 13 717€ 16 070€ 10 696€ 39 339€ 18 367€ 14 218€ 10 979€ 23 371€ 21 834€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
97 496€ 101 788€ 119 702€ 154 673€ 221 599€ 221 114€ 176 482€ 147 308€ 128 176€ 105 137€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-89 260 € -114 525 € -129 844 € -165 369 € -260 094 € -232 493 € -189 568 € -158 052 € -139 609 € -122 396 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 571 146 € 7 067 375 € 2 575 603 € 3 806 904 € 6 117 996 € 5 831 210 € 4 947 848 € 4 418 842 € 3 405 332 € 1 089 551 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 702 563 € 1 577 958 € 616 059 € 937 250 € 1 343 694 € 1 366 883 € 1 202 434 € 1 048 392 € 914 564 € 302 447 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 665 965€ 1 398 017€ 673 932€ 1 164 178€ 1 501 993€ 1 385 397€ 1 232 285€ 1 185 005€ 889 614€ 596 857€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
36 598€ 179 941€ -57 873€ -226 928€ -158 299€ -18 514€ -29 851€ -136 613€ 24 950€ -294 410€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 868 583 € 5 489 417 € 1 959 544 € 2 869 654 € 4 774 302 € 4 464 327 € 3 745 414 € 3 370 450 € 2 490 768 € 787 104 €