Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEPTRA s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
501 173€ 535 688€ 466 601€ 500 422€ 4 468€ 1 035 649€ 1 058 838€ 1 059 521€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 658 € 21 682 € 21 509 € 17 369 € 4 374 € 1 027 112 € 1 049 322 € 1 042 777 € 1 023 319 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 658€ 21 682€ 21 509€ 17 369€ 4 332€ 1 024 080€ 1 048 431€ 1 031 796€ 1 020 243€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 668€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42€ 3 032€ 891€ 3 313€ 3 076€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 350 € 9 097 € 9 158 € 10 580 € 28 955 € 528 634 € 565 969 € 583 949 € 657 084 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 403€ 8€ 3 067€ 7 103€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 217€ 2 210€ 2 386€ 1 292€ 12 734€ 468 748€ 522 789€ 536 091€ 522 545€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 133 € 6 887 € 6 772 € 3 179 € 15 755 € 24 417 € 19 001 € 19 864 € 22 128 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 254€ 5 073€ 4 990€ 2 341€ 12 335€ 18 747€ 14 640€ 14 640€ 15 273€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 850€ 1 785€ 1 756€ 824€ 3 339€ 5 582€ 4 273€ 5 133€ 6 676€
19
E.4.
Sociálne náklady
29€ 29€ 26€ 14€ 81€ 88€ 88€ 91€ 179€
20
F.
Dane a poplatky
299€ 597€ 3€ 253€ 797€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 075€ 2 555€ 10 332€ 15 750€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 075€ 2 555€ 10 332€ 15 750€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-33 455€ 21 242€ 11 523€ 82 178€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 109€ 167€ 62 849€ 371€ 2 819€ 6 583€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 308 € 12 585 € 12 351 € 6 789 € -24 581 € 498 478 € 483 353 € 458 828 € 366 235 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 441 € 19 472 € 19 123 € 16 077 € -8 402 € 550 929 € 525 634 € 492 638 € 490 595 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
479 515 € 514 006 € 445 093 € 483 053 € 94 € 8 537 € 9 515 € 16 744 € 5 345 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
478 983 € 514 000 € 445 093 € 483 045 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
478 983€ 514 000€ 445 093€ 483 045€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
532 € 6 € 8 € 8 € 7 390 € 9 508 € 16 744 € 5 345 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
532€ 6€ 8€ 8€ 7 376€ 9 503€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 5€ 16 744€ 5 345€
42
XII.
Kurzové zisky
86€ 1 147€ 7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 298 € 2 590 € 3 086 € 4 129 € 12 797 € 8 981 € 6 131 € 9 590 € 8 510 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 493 € 1 938 € 2 777 € 3 917 € 1 346 € 441 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 493€ 1 938€ 2 777€ 3 917€ 1 346€ 441€
52
O.
Kurzové straty
2 313€ -90€ 1 011€ 1 731€ 267€ 21€ 13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
492€ 652€ 309€ 302€ 10 440€ 7 250€ 5 864€ 9 569€ 8 056€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
475 217 € 511 416 € 442 007 € 478 924 € -12 703 € -444 € 3 384 € 7 154 € -3 165 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
487 525 € 524 001 € 454 358 € 485 713 € -37 284 € 498 034 € 486 737 € 465 982 € 363 070 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 281 € 960 € 112 176 € 108 067 € 102 817 € 99 440 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 281€ 960€ 112 176€ 108 067€ 102 817€ 99 440€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
486 244 € 524 001 € 454 358 € 485 713 € -38 244 € 385 858 € 378 670 € 363 165 € 263 630 €