Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2021 - 2004
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
2,1 % 7,1 % 10,7 % 8,0 % 11,6 % 9,2 % 12,2 % 11,8 % 12,1 % 13,6 % 7,8 % 12,9 % 5,4 % 13,3 % 23,7 % 21,8 % 17,9 % 33,0 %
Návratnosť aktív (ROA)
1,5 % 5,1 % 7,1 % 5,3 % 7,9 % 6,4 % 8,1 % 7,7 % 7,7 % 9,4 % 5,5 % 6,6 % 2,7 % 6,0 % 11,3 % 9,8 % 7,2 % 12,6 %
Zisková marža
4,2 % 16,8 % 19,0 % 14,0 % 18,0 % 15,9 % 18,5 % 17,4 % 15,3 % 17,5 % 9,8 % 8,8 % 2,8 % 6,1 % 9,8 % 7,4 % 4,9 % 10,2 %
Hrubá marža
55,1 % 48,6 % 48,2 % 43,8 % 45,1 % 44,2 % 46,5 % 45,4 % 38,8 % 40,1 % 32,4 % 29,6 % 20,3 % N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
30,8 % 27,3 % 33,3 % 33,2 % 31,9 % 31,2 % 33,5 % 34,6 % 36,8 % 31,3 % 30,0 % 48,6 % 49,1 % 55,1 % 52,4 % 55,0 % 59,6 % 61,6 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Dlhodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Úverová zadlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Credit Scoring
FinStat skóre NOVÉ
Altmanovo Z-skóre