Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HIMEX PLUS s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
746 301€ 702 975€ 716 592€ 1 370 966€ 1 249 219€ 1 389 401€ 1 388 902€ 1 256 966€ 1 242 497€ 1 598 202€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 197 324 € 910 686 € 822 380 € 843 177 € 1 402 573 € 1 267 217 € 1 394 262 € 1 395 874 € 1 262 328 € 1 253 089 € 1 605 075 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 855€ 5 372€ 1 809€ 87 585€ 13 246€ 10 669€ 9 899€ 11 499€ 9 509€ 8 085€ 13 709€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
789 394€ 741 428€ 701 166€ 629 007€ 1 357 720€ 1 238 550€ 1 370 210€ 1 367 767€ 1 238 594€ 1 226 246€ 1 574 833€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
670€ 3 180€ 3 945€ 7 520€ 7 421€ 9 292€ 9 636€ 8 863€ 8 166€ 9 660€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
693€ 398€ 11€ 140€ 6 324€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
402 382€ 162 818€ 116 225€ 122 640€ 24 087€ 10 566€ 4 721€ 6 972€ 5 362€ 4 268€ 6 623€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 147 634 € 902 844 € 734 416 € 859 483 € 1 350 001 € 1 284 421 € 1 411 986 € 1 380 623 € 1 272 153 € 1 282 804 € 1 595 053 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 613€ 8 599€ 1 075€ 84 727€ 9 933€ 8 431€ 7 612€ 8 956€ 7 498€ 6 721€ 11 437€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
212 934€ 175 292€ 137 971€ 139 840€ 283 924€ 255 329€ 291 718€ 317 017€ 280 391€ 296 608€ 451 634€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
518 471€ 369 219€ 235 599€ 238 124€ 370 373€ 343 197€ 333 318€ 350 527€ 353 207€ 350 248€ 350 560€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
320 263 € 277 462 € 306 517 € 352 643 € 657 765 € 650 403 € 750 594 € 668 632 € 597 325 € 596 870 € 762 760 €
16
E.1.
Mzdové náklady
228 903€ 199 180€ 221 766€ 250 069€ 476 064€ 468 109€ 543 687€ 486 368€ 434 216€ 426 703€ 558 342€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
80 542€ 69 670€ 78 040€ 85 578€ 170 744€ 167 817€ 193 293€ 168 351€ 149 972€ 151 634€ 189 879€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 818€ 8 612€ 6 711€ 16 996€ 10 957€ 14 477€ 13 614€ 13 913€ 13 137€ 18 533€ 14 539€
20
F.
Dane a poplatky
2 343€ 2 539€ 2 044€ 1 535€ 1 553€ 1 491€ 1 476€ 1 817€ 1 655€ 2 284€ 3 696€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 863€ 2 772€ 3 883€ 2 903€ 2 146€ 2 515€ 8 675€ 11 117€ 10 873€ 10 041€ 2 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 863€ 2 772€ 3 883€ 2 903€ 2 146€ 2 515€ 8 675€ 11 117€ 10 873€ 10 041€ 2 780€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
280€ 153€ 100€ 1 248€ 749€ 499€ 216€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
87 867€ 66 808€ 47 227€ 39 711€ 24 307€ 23 051€ 18 593€ 21 309€ 20 455€ 19 533€ 11 970€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
49 690 € 7 842 € 87 964 € -16 306 € 52 572 € -17 204 € -17 724 € 15 251 € -9 825 € -29 715 € 10 022 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
60 231 € 194 360 € 331 510 € 257 846 € 714 256 € 649 683 € 756 753 € 712 402 € 615 870 € 588 920 € 784 571 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 616 € 177 € 133 € 59 € 71 € 300 € 388 € 418 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 616 € 4 € 6 € 6 € 8 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 616€ 4€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 6€ 8€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
57€ 133€ 55€ 65€ 277€ 335€ 219€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
120€ 17€ 45€ 191€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 718 € 2 959 € 3 529 € 3 577 € 5 540 € 5 328 € 6 726 € 5 245 € 4 459 € 3 956 € 5 847 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
149 € 170 € 113 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
113€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
149€ 170€
52
O.
Kurzové straty
45€ 10€ 223€ 1€ 31€ 10€ 175€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 718€ 2 959€ 3 529€ 3 428€ 5 495€ 5 318€ 6 503€ 5 244€ 4 258€ 3 946€ 5 559€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 102 € -2 959 € -3 529 € -3 577 € -5 363 € -5 195 € -6 667 € -5 174 € -4 159 € -3 568 € -5 429 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
47 588 € 4 883 € 84 435 € -19 883 € 47 209 € -22 399 € -24 391 € 10 077 € -13 984 € -33 283 € 4 593 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 391 € 1 038 € 14 427 € 7 923 € 2 881 € 2 881 € 2 881 € 2 881 € 3 178 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 391€ 1 038€ 14 427€ 7 923€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 3 178€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
37 197 € 3 845 € 70 008 € -19 883 € 39 286 € -22 399 € -27 272 € 7 196 € -16 865 € -36 164 € 1 415 €