Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
74 958 606€ 59 833 603€ 35 128 891€ 50 007 478€ 57 363 525€ 53 850 529€ 54 695 024€ 56 089 710€ 47 301 452€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
121 762 397 € 97 749 935 € 57 501 551 € 72 946 160 € 66 498 340 € 56 779 319 € 57 866 398 € 56 089 991 € 47 301 809 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
72 400 883€ 56 920 905€ 32 777 999€ 48 026 394€ 55 845 320€ 52 510 889€ 53 464 816€ 51 518 455€ 43 600 331€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 077 955€ 2 131 952€ 1 991 895€ 1 981 085€ 1 518 116€ 1 338 880€ 1 229 286€ 1 220 716€ 934 241€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
480 364€ 776 897€ 349 923€ 685 698€ 89€ 760€ 922€ 281€ 357€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 803 195€ 37 920 181€ 22 381 734€ 22 252 983€ 9 134 815€ 2 928 790€ 3 171 374€ 3 350 539€ 2 766 880€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
118 860 658 € 96 378 634 € 57 539 505 € 72 737 461 € 67 234 989 € 57 406 488 € 56 489 311 € 54 865 012 € 46 571 162 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
64 906 234€ 51 630 980€ 29 160 220€ 43 554 444€ 51 145 434€ 47 964 410€ 47 751 121€ 45 735 239€ 38 550 967€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
550 740€ 328 586€ 263 779€ 311 965€ 424 670€ 324 449€ 377 089€ 331 244€ 313 711€
13
C.
Opravné položky k zásobám
45 437€ 72 820€ 235 141€ 17 405€ -40 232€ 70 687€ 41 248€ 22 117€ -7 695€
14
D.
Služby
3 690 240€ 3 506 562€ 3 029 397€ 3 727 469€ 4 299 807€ 3 762 510€ 3 333 315€ 3 428 297€ 3 052 310€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 893 312 € 1 835 104 € 1 803 824 € 2 015 648 € 2 256 815 € 2 199 282 € 1 895 688 € 1 933 659 € 1 917 553 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 422 597€ 1 352 343€ 1 340 639€ 1 506 482€ 1 656 400€ 1 596 912€ 1 381 329€ 1 451 835€ 1 445 064€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
438 331€ 448 387€ 434 254€ 476 472€ 568 599€ 564 244€ 479 158€ 449 290€ 441 185€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 384€ 34 374€ 28 931€ 32 694€ 31 816€ 38 126€ 35 201€ 32 534€ 31 304€
20
F.
Dane a poplatky
63 400€ 61 592€ 66 457€ 58 089€ 61 439€ 44 606€ 58 312€ 46 123€ 48 497€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
441 596€ 456 202€ 408 603€ 303 853€ 321 621€ 322 799€ 295 476€ 269 708€ 301 215€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
457 096€ 452 202€ 397 103€ 303 853€ 321 621€ 322 799€ 295 476€ 269 708€ 301 215€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-15 500€ 4 000€ 11 500€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
372 685€ 649 021€ 308 809€ 679 042€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ -964€ -15 091€ -2 649€ -148 942€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 897 014€ 37 837 767€ 22 263 275€ 22 069 546€ 8 766 399€ 2 732 836€ 2 737 062€ 3 101 274€ 2 543 546€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 901 739 € 1 371 301 € -37 954 € 208 699 € -736 649 € -627 169 € 1 377 087 € 1 224 979 € 730 647 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 286 187 € 3 513 909 € 2 081 357 € 2 396 196 € 1 533 757 € 1 727 713 € 3 191 329 € 3 222 274 € 2 625 279 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
345 204 € 83 866 € 10 947 € 8 106 € 263 026 € 421 531 € 256 019 € 172 045 € 161 637 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
332 805 € 79 999 € 0 € 0 € 262 890 € 420 744 € 255 209 € 152 589 € 104 771 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
332 805€ 79 999€ 0€ 0€ 152 589€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 262 890€ 420 744€ 255 209€ 104 771€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 398 € 3 867 € 10 947 € 8 106 € 130 € 415 € 710 € 19 406 € 56 829 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12 398€ 3 867€ 10 947€ 8 106€ 130€ 415€ 710€ 19 406€ 56 829€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 6€ 372€ 100€ 50€ 37€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 990 € 5 462 € 26 816 € 60 930 € 38 086 € 17 511 € 12 583 € 3 509 € 2 391 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 008 € 1 094 € 22 868 € 56 382 € 34 337 € 13 873 € 8 389 € 299 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
18 008€ 1 094€ 22 868€ 56 281€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 101€ 34 337€ 13 873€ 8 389€ 299€
52
O.
Kurzové straty
1 560€ 34€ 3€ 7€ 44€ 140€ 599€ 173€ 155€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 422€ 4 334€ 3 945€ 4 541€ 3 705€ 3 498€ 3 595€ 3 037€ 2 236€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
321 214 € 78 404 € -15 869 € -52 824 € 224 940 € 404 020 € 243 436 € 168 536 € 159 246 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 222 953 € 1 449 705 € -53 823 € 155 875 € -511 709 € -223 149 € 1 620 523 € 1 393 515 € 889 893 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
700 010 € 212 095 € -77 597 € 28 276 € 61 136 € -113 952 € 314 434 € 311 453 € 182 561 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
927 330€ 292 490€ 20 800€ 0€ 0€ 2 959€ 273 595€ 254 486€ 140 647€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-227 320€ -80 395€ -98 397€ 28 276€ 61 136€ -116 911€ 40 839€ 56 967€ 41 914€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 522 943 € 1 237 610 € 23 774 € 127 599 € -572 845 € -109 197 € 1 306 089 € 1 082 062 € 707 332 €