Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 675 998€ 1 637 621€ 1 564 810€ 7 809 573€ 6 706 300€ 6 585 031€ 6 636 426€ 6 085 035€ 5 271 080€ 5 876 794€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 930 437 € 2 807 087 € 2 226 599 € 7 847 694 € 6 782 036 € 6 617 066 € 6 674 845 € 6 425 878 € 5 270 519 € 5 876 446 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 675 998€ 1 637 621€ 1 564 810€ 7 809 573€ 6 706 300€ 6 585 031€ 6 623 926€ 6 085 035€ 5 256 196€ 5 863 707€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
27 188€ 12 500€ 7 083€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
254 439€ 1 169 466€ 661 789€ 38 121€ 48 548€ 32 035€ 38 419€ 340 843€ 7 240€ 12 739€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 190 587 € 5 160 420 € 3 696 809 € 6 707 176 € 6 156 829 € 5 824 595 € 5 746 990 € 5 931 066 € 5 477 296 € 6 287 384 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 240 037€ 483 448€ 538 375€ 1 351 439€ 1 256 598€ 1 092 195€ 1 150 527€ 1 155 313€ 1 105 574€ 1 266 888€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 400 332€ 644 182€ 766 083€ 1 979 073€ 1 779 477€ 1 707 796€ 1 692 512€ 1 417 501€ 1 295 647€ 1 448 779€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 822 036 € 1 264 265 € 1 552 421 € 2 531 327 € 2 235 576 € 2 210 294 € 2 077 459 € 2 232 670 € 2 166 174 € 2 367 928 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 306 739€ 910 082€ 1 129 595€ 1 838 952€ 1 599 110€ 1 576 708€ 1 486 989€ 1 619 764€ 1 550 273€ 1 683 920€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
446 730€ 317 003€ 374 241€ 591 109€ 548 481€ 547 621€ 508 465€ 535 653€ 534 286€ 579 187€
19
E.4.
Sociálne náklady
68 567€ 37 180€ 48 585€ 101 266€ 87 985€ 85 965€ 82 005€ 77 253€ 81 615€ 104 821€
20
F.
Dane a poplatky
67 408€ 64 829€ 64 615€ 61 091€ 61 486€ 62 496€ 64 172€ 65 229€ 69 345€ 48 711€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
590 336€ 2 635 013€ 694 515€ 697 352€ 667 467€ 663 013€ 664 680€ 664 963€ 664 496€ 697 839€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 101€ 655 013€ 694 515€ 697 352€ 667 467€ 663 013€ 664 680€ 664 963€ 664 496€ 697 839€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-51 765€ 1 980 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 647€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
980€ 130€ 4 549€ 593€ 19 000€ 3 730€ 10 266€ 3 932€ 73 998€ 115 288€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69 458€ 68 553€ 76 251€ 86 301€ 91 578€ 85 071€ 87 374€ 391 458€ 102 062€ 341 951€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
739 850 € -2 353 333 € -1 470 210 € 1 140 518 € 625 207 € 792 471 € 927 855 € 494 812 € -206 777 € -410 938 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 035 629 € 509 991 € 260 352 € 4 479 061 € 3 670 225 € 3 785 040 € 3 780 887 € 3 512 221 € 2 854 975 € 3 148 040 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 83 € 23 € 21 € 140 € 515 € 478 € 561 € 348 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 € 71 € 109 € 56 € 47 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9€ 71€ 109€ 56€ 47€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 83€ 23€ 21€ 131€ 444€ 369€ 366€ 301€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
139€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
163 462 € 112 619 € 117 065 € 176 624 € 186 869 € 218 352 € 520 481 € 998 699 € 1 161 177 € 1 319 105 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
110 378 € 91 873 € 88 448 € 96 839 € 111 450 € 123 982 € 443 723 € 884 817 € 1 094 260 € 1 232 118 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
171 751€ 305 038€ 429 715€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
110 378€ 91 873€ 88 448€ 96 839€ 111 450€ 123 982€ 443 723€ 713 066€ 789 222€ 802 403€
52
O.
Kurzové straty
60€ 52€ 140€ 587€ 446€ 232€ 1 378€ 854€ 236€ 2 603€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 024€ 20 694€ 28 477€ 79 198€ 74 973€ 94 138€ 75 380€ 113 028€ 66 681€ 84 384€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-163 462 € -112 613 € -116 982 € -176 601 € -186 848 € -218 212 € -519 966 € -998 221 € -1 160 616 € -1 318 757 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
576 388 € -2 465 946 € -1 587 192 € 963 917 € 438 359 € 574 259 € 407 889 € -503 409 € -1 367 393 € -1 729 695 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
70 739 € -551 280 € -104 452 € 220 560 € 70 178 € 32 547 € -50 549 € -160 060 € -112 906 € 22 471 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 845€ 148 572€ 28 520€ 2 882€ 2 893€ 2 900€ 2 890€ 9€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
66 894€ -551 280€ -104 452€ 71 988€ 41 658€ 29 665€ -53 442€ -162 960€ -115 796€ 22 462€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
505 649 € -1 914 666 € -1 482 740 € 743 357 € 368 181 € 541 712 € 458 438 € -343 349 € -1 254 487 € -1 752 166 €