Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
109 641 848€ 95 323 114€ 85 736 779€ 77 598 395€ 76 341 228€ 71 455 040€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
110 387 846 € 96 094 049 € 86 294 225 € 78 084 979 € 76 880 734 € 71 341 642 € 66 075 359 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
109 094 534€ 94 694 311€ 85 261 832€ 77 229 163€ 75 937 949€ 70 437 652€ 65 120 476€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
547 314€ 628 803€ 474 947€ 369 232€ 403 279€ 414 544€ 489 555€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
173€ 18 588€ 614€ 14 792€ 8 618€ 500€ 13 600€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
745 825€ 752 347€ 556 832€ 471 792€ 530 888€ 488 946€ 451 728€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
105 656 464 € 92 157 524 € 82 694 684 € 74 277 554 € 73 320 512 € 68 997 405 € 65 468 167 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
72 243 331€ 63 334 657€ 56 565 015€ 50 813 890€ 49 257 524€ 45 173 637€ 42 540 715€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 440 717€ 1 114 175€ 1 032 366€ 1 037 063€ 1 063 130€ 1 107 693€ 1 395 526€
13
C.
Opravné položky k zásobám
137 112€ -21 132€ 48 867€ -68 963€ 40 233€ -38 387€ 134 361€
14
D.
Služby
16 431 631€ 15 908 318€ 14 166 214€ 13 341 225€ 13 212 392€ 12 874 612€ 12 672 218€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 843 048 € 10 760 519 € 9 898 271 € 8 216 516 € 8 637 066 € 8 360 898 € 7 247 913 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 816 811€ 7 610 541€ 7 021 310€ 5 806 130€ 6 168 227€ 5 932 983€ 5 157 236€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 631 295€ 2 868 150€ 2 615 995€ 2 141 302€ 2 192 646€ 2 159 720€ 1 838 054€
19
E.4.
Sociálne náklady
394 942€ 281 828€ 260 966€ 269 084€ 276 193€ 268 195€ 252 623€
20
F.
Dane a poplatky
125 551€ 175 886€ 81 596€ 37 127€ 24 755€ 21 337€ 24 082€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 297 143€ 748 529€ 710 733€ 727 429€ 855 289€ 1 254 031€ 1 272 366€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 297 143€ 748 529€ 710 733€ 727 429€ 855 289€ 1 254 031€ 1 272 366€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
93€ 237€ 4 420€ 5 729€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 167€ 13 395€ 4 898€ 1 822€ -5 480€ -2 357€ 3 512€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
126 671€ 123 177€ 186 487€ 167 025€ 235 603€ 245 941€ 171 745€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 731 382 € 3 936 525 € 3 599 541 € 3 807 425 € 3 560 222 € 2 344 237 € 607 192 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 389 057 € 14 987 096 € 13 924 317 € 12 475 180 € 12 767 949 € 11 734 641 € 8 867 211 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
66 855 € 95 692 € 143 518 € 112 010 € 128 505 € 113 399 € 141 885 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 186 € 93 279 € 55 038 € 31 451 € 62 282 € 65 803 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
13 186€ 92 967€ 53 816€ 28 867€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
312€ 1 222€ 2 584€ 62 282€ 65 803€
42
XII.
Kurzové zisky
66 855€ 82 506€ 50 239€ 55 948€ 96 780€ 50 259€ 76 043€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 024€ 274€ 858€ 39€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
752 507 € 596 848 € 382 998 € 292 528 € 462 408 € 388 749 € 364 093 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
88 673 € 0 € 32 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
88 673€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 32€
52
O.
Kurzové straty
362 666€ 307 112€ 129 232€ 75 319€ 149 754€ 88 790€ 85 565€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
301 168€ 289 736€ 253 766€ 217 209€ 312 654€ 299 959€ 278 496€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-685 652 € -501 156 € -239 480 € -180 518 € -333 903 € -275 350 € -222 208 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 045 730 € 3 435 369 € 3 360 061 € 3 626 907 € 3 226 319 € 2 068 887 € 384 984 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
832 248 € 739 792 € 722 129 € 822 361 € 742 959 € 467 839 € 88 949 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 031 766€ 731 471€ 776 961€ 656 808€ 831 552€ 622 191€ 264 759€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-199 518€ 8 321€ -54 832€ 165 553€ -88 593€ -154 352€ -175 810€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 213 482 € 2 695 577 € 2 637 932 € 2 804 546 € 2 483 360 € 1 601 048 € 296 035 €