Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
01.05.2011
30.04.2012
01.05.2009
30.04.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 122 € 2 621 € 35 656 € 55 872 € 37 055 € 13 723 € 11 915 € 9 187 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 112 € 870 € 7 708 € 20 274 € 6 179 € 11 761 € 6 182 € 5 964 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 010 € 1 751 € 27 948 € 35 598 € 30 876 € 1 962 € 5 733 € 3 223 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 628 279 € 5 534 843 € 10 570 968 € 8 729 891 € 9 790 619 € 10 696 038 € 9 052 647 € 5 125 786 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 628 279 € 5 534 843 € 10 570 968 € 8 729 891 € 9 790 619 € 10 696 038 € 9 052 647 € 5 125 786 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 998 760 € 4 033 698 € 10 001 294 € 10 907 925 € 11 271 109 € 11 504 040 € 10 968 839 € 5 127 492 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
529 445 € 466 127 € 774 153 € 628 377 € 564 079 € 1 221 913 € 1 186 922 € 715 881 €
10
B.2
Služby
5 469 315 € 3 567 571 € 9 227 141 € 10 279 548 € 10 707 030 € 10 282 127 € 9 781 917 € 4 411 611 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 631 529 € 1 502 896 € 597 622 € -2 142 436 € -1 449 614 € -806 040 € -1 910 459 € 1 517 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 994 040 € 2 753 270 € 480 124 € 422 802 € 455 504 € 475 423 € 491 803 € 371 028 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 884 949 € 2 676 186 € 354 106 € 315 457 € 339 255 € 357 085 € 354 490 € 289 409 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
90 768 € 69 731 € 118 414 € 99 675 € 108 748 € 111 208 € 95 305 € 75 431 €
16
C.4
Sociálne náklady
18 323 € 7 353 € 7 604 € 7 670 € 7 501 € 7 130 € 42 008 € 6 188 €
17
D
Dane a poplatky
984 € 1 619 € 4 483 € 1 399 € 1 895 € 2 056 € 5 165 € 2 606 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
358 626 € 269 129 € 319 260 € 299 118 € 363 991 € 447 814 € 402 896 € 528 590 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
39 767 € 12 500 € 250 € 6 401 € 27 475 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
260 € 5 680 € 6 112 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 390 156 € 265 428 € 190 645 € 243 397 € 21 858 € 3 109 € 23 687 € 67 619 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 383 539 € 184 364 € 1 519 478 € 2 543 347 € 1 217 651 € 2 222 256 € 4 267 811 € 193 208 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
269 097 € 541 302 € 565 569 € 940 524 € 533 860 € 288 098 € 1 197 224 € 176 240 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 958 328 € -2 130 988 € 557 019 € -1 506 079 € -1 608 350 € 199 716 € 236 577 € -929 995 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
16 431 € 5 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
16 431 € 5 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
664 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
664 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
365 700 €
38
X.
Výnosové úroky
31 073 € 10 973 € 12 598 € 9 012 € 563 € 1 033 € 72 € 20 €
39
N
Nákladové úroky
67 584 € 52 033 € 75 972 € 66 895 € 90 621 € 64 243 € 74 659 € 105 054 €
40
XI.
Kurzové zisky
3 828 € 10 030 € 2 114 € 2 784 € 520 € 116 € 566 €
41
O
Kurzové straty
67 946 € 4 151 € 7 100 € 7 537 € 676 € 169 € 3 894 € 77 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 512 685 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 656 € 1 857 € 3 238 € 3 271 € 3 186 € 9 213 € 7 295 € 27 604 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-468 985 € -37 038 € -71 598 € -65 907 € -93 920 € -72 072 € 2 427 689 € -132 149 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 427 313 € -2 168 026 € 485 421 € -1 571 986 € -1 702 270 € 127 644 € 2 664 266 € -1 062 144 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
612 431 € -293 806 € -277 798 € 313 517 € -273 042 € -52 390 € -4 309 € 4 139 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-960 € 2 880 € 9 256 € 2 883 € 2 883 € 2 € 13 € 4 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
613 391 € -296 686 € -287 054 € 310 634 € -275 925 € -52 392 € -4 322 € 4 135 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 039 744 € -1 874 220 € 763 219 € -1 885 503 € -1 429 228 € 180 034 € 2 668 575 € -1 066 283 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 427 313 € -2 168 026 € 485 421 € -1 571 986 € -1 702 270 € 127 644 € 2 664 266 € -1 062 144 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 039 744 € -1 874 220 € 763 219 € -1 885 503 € -1 429 228 € 180 034 € 2 668 575 € -1 066 283 €