Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 022 895 € 1 364 176 € 1 367 695 € 1 441 709 € 1 797 255 € 1 895 037 € 2 330 996 € 2 283 272 € 2 296 964 € 2 278 453 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
617 578 € 653 710 € 717 375 € 743 104 € 721 816 € 751 070 € 821 370 € 958 948 € 1 107 440 € 1 097 810 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
981 € 2 204 €
005
A.I.2
Software
981€ 2 204€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
617 578 € 653 710 € 717 375 € 743 104 € 721 816 € 751 070 € 821 370 € 958 948 € 1 106 459 € 1 095 606 €
012
A.II.1
Pozemky
167 026€ 167 026€ 167 026€ 167 027€ 167 026€ 167 026€ 167 026€ 167 027€ 167 026€ 167 026€
013
A.II.2
Stavby
392 485€ 411 733€ 430 981€ 450 229€ 469 477€ 488 725€ 524 749€ 560 773€ 596 797€ 632 821€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 282€ 73 992€ 118 409€ 123 690€ 83 154€ 85 587€ 127 437€ 228 990€ 340 477€ 284 800€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
959€ 959€ 959€ 958€ 959€ 959€ 958€ 958€ 959€ 959€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 826€ 1 200€ 1 200€ 8 773€ 1 200€ 1 200€ 1 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 399 573 € 696 426 € 636 250 € 686 225 € 1 061 911 € 1 130 578 € 1 472 492 € 1 308 634 € 1 177 991 € 1 166 133 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
368 587 € 83 926 € 86 244 € 110 599 € 375 500 € 474 235 € 787 122 € 831 264 € 343 971 € 594 534 €
032
B.I.1
Materiál
368 567€ 83 906€ 64 986€ 72 841€ 59 256€ 71 265€ 55 133€ 146 264€ 194 556€ 194 534€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
21 238€ 37 738€ 208 709€ 327 899€ 494 162€ 612 000€
034
B.I.3
Výrobky
400 000€
035
B.I.4
Zvieratá
20€ 20€ 20€ 20€
036
B.I.5
Tovar
107 535€ 75 071€ 237 827€ 73 000€ 149 415€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
27 062 € 5 031 € -2 955 € -3 145 € -3 820 € 8 920 € 2 109 € 2 059 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 926€ 2 109€ 2 059€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 136€ 5 031€ -2 955€ -3 145€ -3 820€ 8 920€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
850 324 € 605 650 € 551 792 € 572 544 € 686 085 € 616 291 € 671 603 € 459 246 € 823 532 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
667 029€ 587 042€ 549 303€ 568 584€ 672 310€ 615 856€ 652 975€ 443 477€ 759 259€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
181 501€ 15 981€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29€ 2 089€ 3 066€ 12 869€ 11€ 18 329€ 15 693€ 61 335€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 765€ 2 627€ 400€ 894€ 906€ 424€ 299€ 76€ 2 938€ 837€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
153 600 € 1 819 € 1 169 € 6 227 € 4 146 € 31 132 € 13 767 € 18 124 € 8 379 € 16 720 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 436€ 1 819€ 1 169€ 1 788€ 1 912€ 1 998€ 199€ 15 160€ 4 500€ 5 522€
057
B.IV.2
Účty v bankách
151 164€ 4 439€ 2 234€ 29 134€ 13 568€ 2 964€ 3 879€ 11 198€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 744 € 14 040 € 14 070 € 12 380 € 13 528 € 13 389 € 37 134 € 15 690 € 11 533 € 14 510 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
262€ 292€ 1 486€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 482€ 14 040€ 13 778€ 12 380€ 13 528€ 13 389€ 37 134€ 14 767€ 10 047€ 14 510€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
923€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 022 895 € 1 364 176 € 1 367 695 € 1 441 709 € 1 797 255 € 1 895 037 € 2 330 996 € 2 283 272 € 2 296 964 € 2 278 453 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 271 930 € 55 163 € 56 675 € 90 150 € 76 607 € 73 876 € 69 559 € 65 990 € 82 829 € 297 791 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 469 € 664 € 664 € 664 € 663 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 469€ 664€ 664€ 664€ 663€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
98 173 € 1 869 € 13 966 € 39 424 € 36 692 € 32 375 € 28 806 € 25 524 € 50 487 € 5 922 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 173€ 1 869€ 13 966€ 39 424€ 36 692€ 32 375€ 28 806€ 25 524€ 50 487€ 5 922€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 135 768 € 16 110 € 5 525 € 13 542 € 2 732 € 4 317 € 3 569 € 3 282 € 25 038 € 284 565 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
750 965 € 1 309 013 € 1 311 020 € 1 351 559 € 1 720 187 € 1 821 158 € 2 261 428 € 2 214 087 € 2 213 077 € 1 980 572 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
56 861 € 21 152 € 721 € 1 701 € 862 € 4 515 € 38 265 € 55 090 € 50 743 € 48 546 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
39 893€ 9 840€ 721€ 1 334€ 606€ 4 456€ 3 101€ 20 573€ 50 743€ 48 546€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 968€ 11 312€ 367€ 256€ 59€ 35 164€ 34 517€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 264 € 97 320 € 227 161 € 257 039 € 298 642 € 324 991 € 581 079 € 347 306 € 284 420 € 35 503 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
145 526€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 472€ 12 540€ 11 681€ 13 828€ 12 451€ 11 092€ 10 741€ 8 886€ 8 082€ 8 597€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
81 000€ 215 480€ 243 211€ 286 191€ 313 899€ 422 847€ 335 985€ 274 443€ 26 194€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 792€ 3 780€ 1 965€ 2 435€ 1 895€ 712€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
678 840 € 561 853 € 395 850 € 383 342 € 762 395 € 834 448 € 967 475 € 920 520 € 1 172 378 € 1 400 497 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
159 616€ 200 284€ 73 002€ 51 277€ 287 145€ 409 881€ 553 323€ 546 140€ 880 072€ 885 968€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39€ 33 769€ 3 521€ 59€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
101 846€ 98 936€ 84 958€ 94 708€ 104 610€ 108 332€ 134 914€ 215 631€ 112 988€ 101 088€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
61 455€ 61 368€ 95 567€ 99 520€ 106 076€ 90 694€ 84 699€ 77 335€ 73 893€ 65 749€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
350 589€ 192 436€ 125 702€ 112 929€ 235 950€ 200 730€ 173 386€ 32 475€ 96 191€ 346 093€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 334€ 8 829€ 16 621€ 24 908€ 28 614€ 24 811€ 21 114€ 15 170€ 5 713€ 1 540€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
68 131€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
628 688 € 687 288 € 709 477 € 658 288 € 657 204 € 674 609 € 823 040 € 705 536 € 496 026 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
112 869€ 192 540€ 279 861€ 351 892€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
628 688€ 687 288€ 709 477€ 658 288€ 657 204€ 561 740€ 630 500€ 425 675€ 144 134€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
461 € 3 € 9 € 3 195 € 1 058 € 90 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
461€ 3€ 9€ 3 195€ 1 058€ 90€