Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
33 603€ 56 219€ 265 981€ 519 648€ 864 601€ 100 383€ 403 607€ 7 799 537€ 9 668 205€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 219€ 265 963€ 519 562€ 864 601€ 100 383€ 403 607€ 7 793 661€ 9 275 063€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
33 603 € 0 € 18 € 86 € 0 € 5 876 € 393 142 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 393 718 € 2 783 736 € 2 555 668 € 2 652 014 € 3 238 463 € 2 614 574 € 2 663 232 € 2 889 043 € 6 199 847 € 4 911 857 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 393 718€ 2 804 974€ 2 505 892€ 2 754 278€ 3 274 313€ 2 697 973€ 2 701 922€ 2 199 592€ 6 504 717€ 4 426 105€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-21 238€ -16 500€ -170 971€ -119 190€ -166 263€ -117 838€ 612 000€ -400 000€ 400 000€
07
II.3
Aktivácia
66 276€ 68 707€ 83 340€ 82 864€ 79 148€ 77 451€ 95 130€ 85 752€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
958 884 € 776 934 € 655 021 € 636 244 € 1 312 252 € 810 616 € 824 441 € 790 481 € 3 502 910 € 2 430 502 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
398 310€ 326 017€ 233 201€ 190 937€ 846 288€ 238 031€ 363 669€ 281 864€ 582 969€ 1 349 449€
10
B.2
Služby
560 574€ 450 917€ 421 820€ 445 307€ 465 964€ 572 585€ 460 772€ 508 617€ 2 919 941€ 1 081 053€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 434 834 € 2 040 405 € 1 900 647 € 2 015 788 € 1 926 297 € 1 803 958 € 1 838 791 € 2 098 562 € 2 702 813 € 2 874 497 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 171 782 € 1 866 767 € 1 747 184 € 1 890 466 € 1 779 375 € 1 611 460 € 1 612 114 € 1 867 714 € 2 433 604 € 2 271 483 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 555 870€ 1 345 025€ 1 259 894€ 1 373 693€ 1 286 229€ 1 161 418€ 1 148 918€ 1 349 709€ 1 742 091€ 1 624 889€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
9 900€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
552 864€ 476 850€ 445 752€ 477 378€ 445 541€ 417 607€ 407 006€ 467 051€ 591 749€ 556 709€
16
C.4
Sociálne náklady
53 148€ 44 892€ 41 538€ 39 395€ 47 605€ 32 435€ 56 190€ 50 954€ 99 764€ 89 885€
17
D
Dane a poplatky
13 389€ 13 671€ 14 179€ 14 899€ 15 063€ 15 897€ 16 297€ 18 978€ 17 417€ 16 851€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 615€ 63 631€ 60 887€ 47 490€ 52 876€ 94 081€ 139 802€ 150 069€ 152 979€ 135 481€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 813€ 2 529€ 1 724€ 26 315€ 1 817€ 5 990€ 17 892€ 16 009€ 31 259€ 21 611€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
637€ 184€ 651€ 870€ 150€ 5 811€ 6 652€ 13 743€ 17 111€ 9 068€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
710€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
661 659€ 657 999€ 4 761€ 5 817€ 3 479€ 3 843€ 4 864€ 12 747€ 7 712€ 6 604€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
396 448€ 692 123€ 19 513€ 26 876€ 14 874€ 16 807€ 21 297€ 17 453€ 20 680€ 3 617€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 465 435 € 64 557 € 64 718 € 66 609 € 69 255 € 69 735 € 65 385 € 59 361 € 99 993 € 466 212 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 1€ 2€ 1€ 7€ 331€ 137€
39
N
Nákladové úroky
9 576€ 32 718€ 30 032€ 25 922€ 25 891€ 30 359€ 37 520€ 32 756€ 31 371€ 19 905€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 1€ -2€ 6€ 2€ 2 203€
41
O
Kurzové straty
586€ 2€ 13€ 37 520€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
25€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 941€ 15 061€ 25 886€ 24 544€ 25 012€ 30 376€ 22 098€ 21 544€ 36 120€ 58 877€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 517 € -47 773 € -56 503 € -50 463 € -50 902 € -60 735 € -59 619 € -54 262 € -67 171 € -113 962 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 446 918 € 16 784 € 8 215 € 16 146 € 18 353 € 9 000 € 5 766 € 5 099 € 32 822 € 352 250 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
311 150 € 674 € 2 690 € 2 604 € 15 621 € 4 683 € 2 197 € 1 817 € 7 784 € 67 685 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
310 243€ 4 880€ 2 880€ 3 280€ 2 880€ 15 568€ 2 668€ 1 277€ 6 601€ 67 899€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
907€ -4 206€ -190€ -676€ 12 741€ -10 885€ -471€ 540€ 1 183€ -214€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 135 768 € 16 110 € 5 525 € 13 542 € 2 732 € 4 317 € 3 569 € 3 282 € 25 038 € 284 565 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 446 918 € 16 784 € 8 215 € 16 146 € 18 353 € 9 000 € 5 766 € 5 099 € 32 822 € 352 250 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 135 768 € 16 110 € 5 525 € 13 542 € 2 732 € 4 317 € 3 569 € 3 282 € 25 038 € 284 565 €