Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

 • Názov O2 Slovakia, s.r.o.
 • IČO 35848863
 • DIČ 2020216748
 • IČ DPH SK2020216748 podľa §4
 • Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 12. decembra 2002, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27882/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 103 203 437 € / splatené 103 203 437 €
  Podľa účtovnej závierky: 103 203 000 €
 • Historický názov Telefónica Slovakia, s.r.o.
  (platné do 4. júna 2014 )
  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
  (platné do 10. mája 2011 )
  Telefónica O2 Slovakia s.r.o.
  (platné do 10. novembra 2007 )
  Telefónica 02 Slovakia s.r.o.
  (platné do 9. augusta 2006 )
  CZECH TELECOM Slovakia s.r.o.
  (platné do 8. júla 2006 )
 • Historické sídlo Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
  (platné do 21. júna 2008)
  Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5
  (platné do 13. decembra 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Dávid Durbák Konateľ Šumavská 18178/1, 821 08 Bratislava 4. júna 2014
Mgr. Peter Gažík Konateľ Tichá 5145/26, 811 02 Bratislava 1. júna 2015
Ing. Tomáš Kimlička Konateľ Štúrova 43/21, 017 01 Považská Bystrica 1. augusta 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 7. mája 2011] V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Jan Bechyně Dozorná rada Řehníkova 2102, 253 01 Hostivice, Česká republika 1. novembra 2017
Ing. Jindřich Fremuth Dozorná rada U Vojanky 1309/1A, 150 00 Praha 5, Česká republika 10. januára 2018
Mgr. Michal Gajdzica Dozorná rada Švecova 469/14, 014 01 Bytča 21. marca 2018
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
O2 Czech Republic a.s. Spoločník 100 % (103 203 437 €) Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, Česká republika
Predmety podnikania
Názov Vznik
automatizované spracovanie dát 12.12.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie multikanálových a koncových telekomunikačných zariadení 23.9.2003
poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prostredníctvom telekomunikačných okruhov prenajatých od oprávnených prevádzkovateľov telekomunikačných sietí 23.9.2003
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom 9.9.2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti softwaru a hardwaru 9.9.2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru 9.9.2005
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 9.9.2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 9.9.2005
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete-mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS na pridelených frekvenciách 26.10.2006
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a verejných dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete 26.10.2006
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 26.10.2006
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 26.10.2006
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ 28.12.2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ 28.12.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov a manipulácia s tovarom 28.12.2006
reklamná a propagačná činnosť 28.12.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov 28.12.2006
vedenie účtovníctva 28.12.2006
poskytovanie verejne dostupných informácii v rozsahu voľnej živnosti 28.12.2006
kopírovacie práce 28.12.2006
administratívne služby 28.12.2006
montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení 28.12.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 25.4.2007
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 24.11.2010
poskytovanie platobných služieb v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska 13.2.2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 24.2.2016
prieskum trhu a verejnej mienky 24.2.2016
prevádzkovanie retransmisie v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 23.3.2016
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 464/02, NZ 456/02 zo dňa 18.11.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 500/2001 Z.z.
2. Notárska zápisnica č. N 242/03, Nz 29273/03 zo dňa 17.4.2003.
3. Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 27. 06. 2006 z CZECH TELECOM Slovakia s.r.o. na Telefónica 02 Slovakia s.r.o.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2006 a zo dňa 20.11.2006.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2006 o zmene sídla spoločnosti.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2007.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.6.2008.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.6.2009 - zvýšenie základného imania.
10. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2009 a zo dňa 27.10.2009.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.3.2010.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2010.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2010.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2011.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2011 o zmene obchodného mena spoločnosti z Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. na Telefónica Slovakia, s.r.o.
16. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 25.3.2011.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 30.11.2011.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 02.05.2012.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2012.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2012.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.02.2013.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2013.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2014.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06. 2014.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2015.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2016
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2016
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.10.2017.
29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2017 a zo dňa 29.12.2017. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.01.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 21.10. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R347223
  • Rozhodnutie jediného spoločníka, 29.7.2020
  • Podpisový vzor, Ing. Tomáš Kimlička
 • 31.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R340028
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 17.8. 2020
  Zmena zápisu číslo R338000

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.2. 2020
  Zmena zápisu číslo R305457

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2019
 • 19.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R291704
  • Rozhodnutie jediného spoločníka, 31.1.2014
  • Rozhodnutie jediného spoločníka, 7.5.2014
  • Zakladateľská listina, 4.6.2014
 • 23.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R287926
  • Výročná správa za rok 2016 [RUZ]
 • 3.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R273353
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R272831
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2018
 • 25.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R235905
  • Rozhodnutie z dňa 25.3.2015
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z dňa 5.5.2015
  • Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti z dňa 5.5.2015
  • Vzdanie sa funkcie z dňa 22.5.2015
  • Vzdanie sa funkcie z dňa 22.5.2015
  • Vzdanie sa funkcie z dňa 1.6.2015
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z dňa 26.5.2015
 • 9.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R225972
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 4.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R225253
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 4.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R207661

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 28.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R201269
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2017
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2017
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2018
 • 20.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R200238
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2017
 • 20.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193923
  • Rozhodnutie jediného spoločníka obchod.spol. O2 Slovakia , s.r.o., zo dňa 18.10.2017
 • 7.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R193179
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R179007
  • Zakladateľská listina zo dňa 13.2.2017
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.2.2017
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165563
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162584
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 10.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R150983

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • samostatný finančný agent v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska

 • 2016
 • 28.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135435
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 27.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R134841
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132112
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117372
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 24.2.2016
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny k 24.2.2016
  • Plnomocenstvo z 22.9.2015
 • 12.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R116666
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie retransmisie v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2016
 • 30.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R112135
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   • prieskum trhu a verejnej mienky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2016
 • 2015
 • 6.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R945692
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R924863
  • Výročná správa za rok 2014
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.4.2015
  • Plnomocenstvo pre Mgr. Dávida Durbáka, zo dňa 4.11.2014
 • 15.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R922605

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • samostatný finančný agent v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska
  Zrušené predmety
  • viazaný finančný agent - podregister poskytovania úverov

 • 2014
 • 14.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R787801
  • Rozhodnutie jeidného spoločníka zo dňa 25.06.2014
  • Plnomocenstvo zo dňa 17.12.2013
  • Výročná správa za rok 2013
 • 9.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R785729
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2014
  • Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa25.06.2014
 • 7.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R783961
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R783403
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa- Martin Vlček zo dňa 18.06.2014
 • 2.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R781355

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R768921
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu O2 Slovakia, s.r.o. z Telefónica Slovakia, s.r.o.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom prokúry:
   Prokurista koná za Spoločnosť vždy spoločne s konateľom, a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2014.
 • 13.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R706244

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.1. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R696768
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.3.2013
  • Vyhlásenie konateľov z 24.7.2013 - 2x
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.3.2013
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 13.2.2013
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.2.2013
 • 14.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R684185

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 1.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R580367
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 103 203 437 € (splatené 103 203 437 €) z hodnoty 240 000 000 € (splatené 240 000 000 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2013.
 • 19.4. 2013
 • 19.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R503732
  • Plnomocenstvo pre Mgr. Dávida Durbáka zo dňa 11.3.2013
  • Dodatok správy audítora
 • 19.4. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R503828
  • Výročná správa za rok 2012
 • 21.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R478458
  • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, rozhodnutie jediného spoločníka
  • Plnomocenstvo z 11.3.2013
 • 27.2. 2013
  Zmena zápisu číslo R458874
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska
   Zrušené predmety
   • vydávanie elektronických peňazí v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.02.2013.
 • 8.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R443801
  • Účtovná závierka za rok 2011, Správa nezávislého audítora
 • 2012
 • 20.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R394955
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista koná za Spoločnosť vždy spoločne s konateľom, a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2012.
 • 8.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R357756
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2012.
 • 21.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R264614
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 02.05.2012.
 • 28.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220423
  • Účtovná závierka 2010
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2011
 • 17.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R198662

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2011
 • 15.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R182790
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 30.11.2011.
 • 31.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Telefónica Slovakia, s.r.o. z Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2011 o zmene obchodného mena spoločnosti z Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. na Telefónica Slovakia, s.r.o.
 • 7.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   V mene Spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zrušenie konania menom prokúry:
   Prokurista koná za Spoločnosť vždy spoločne s konateľom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 25.3.2011.
 • 18.3. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • viazaný finančný agent - podregister poskytovania úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2011.
 • 2010
 • 24.11. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2010.
 • 10.9. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene Spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 • 1.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 240 000 000 € (splatené 240 000 000 €) z hodnoty 200 000 000 € (splatené 200 000 000 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2010.
 • 29.4. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   V mene Spoločnosti konajú buď obaja konatelia spoločne, alebo jeden z konateľov spoločne s prokuristom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa alebo podpisu prokuristu s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru, pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydávanie elektronických peňazí v rozsahu povolenia Národnej banky Slovenska
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.3.2010.
 • 14.1. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 19.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 21.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Einsteinova 24, 851 01 Bratislava z Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene Spoločnosti konajú buď obaja konatelia spoločne, alebo jeden z konateľov spoločne s prokuristom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu druhého konateľa alebo podpisu prokuristu s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru, pripoja svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista koná za Spoločnosť vždy spoločne s konateľom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky Spoločnosti a k podpisu konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim, že ide o prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.6.2008.
 • 2007
 • 10.11. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. z Telefónica O2 Slovakia s.r.o.
  • zmena základného imania 49 790 878 € (splatené 49 790 878 €) z hodnoty 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2007.
 • 25.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 • 2006
 • 28.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   • skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov a manipulácia s tovarom
   • reklamná a propagačná činnosť
   • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   • vedenie účtovníctva
   • poskytovanie verejne dostupných informácii v rozsahu voľnej živnosti
   • kopírovacie práce
   • administratívne služby
   • montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • 13.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava z Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2006 o zmene sídla spoločnosti.
 • 2.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete-mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS na pridelených frekvenciách
  • poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a verejných dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete
  • poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  • poskytovanie elektronických komunikačných služieb

 • 29.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Telefónica 02 Slovakia s.r.o. z CZECH TELECOM Slovakia s.r.o.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 27. 06. 2006 z CZECH TELECOM Slovakia s.r.o. na Telefónica 02 Slovakia s.r.o.
 • 2005
 • 9.9. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti softwaru a hardwaru
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  • administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

 • 29.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2003
 • 23.9. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie a prevádzkovanie multikanálových a koncových telekomunikačných zariadení
   • poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prostredníctvom telekomunikačných okruhov prenajatých od oprávnených prevádzkovateľov telekomunikačných sietí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 242/03, Nz 29273/03 zo dňa 17.4.2003.
 • 2002
 • 12.12. 2002
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy CZECH TELECOM Slovakia s.r.o.
  • novú adresu firmy Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • automatizované spracovanie dát
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 464/02, NZ 456/02 zo dňa 18.11.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 500/2001 Z.z.