Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 932 674€ 24 671 968€ 22 751 752€ 36 516 584€ 32 662 475€ 24 162 136€ 23 190 272€ 18 009 835€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 411 228€ 24 170 563€ 22 294 790€ 35 789 059€ 31 871 240€ 23 662 069€ 22 780 390€ 17 602 594€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
521 446 € 501 405 € 456 962 € 727 525 € 791 235 € 500 067 € 409 882 € 407 241 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
34 176 € 56 381 € 101 203 € 280 € 296 € 0 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
34 176€ 56 381€ 101 203€ 280€ 296€ 0€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
243 529 € 217 049 € 223 232 € 181 675 € 347 890 € 113 556 € 91 063 € 100 226 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
386€ 46€ 223€ 236€ 387€ 361€ 107€ 736€
10
B.2
Služby
243 143€ 217 003€ 223 009€ 181 439€ 347 503€ 113 195€ 90 956€ 99 490€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
312 093 € 340 737 € 334 933 € 545 850 € 443 625 € 386 807 € 318 819 € 307 015 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
34 492 € 33 976 € 32 354 € 24 253 € 22 691 € 22 909 € 30 309 € 38 141 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 544€ 23 927€ 23 335€ 17 507€ 16 370€ 15 891€ 23 755€ 29 273€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 318€ 9 389€ 8 250€ 6 162€ 5 762€ 6 463€ 5 757€ 8 120€
16
C.4
Sociálne náklady
630€ 660€ 769€ 584€ 559€ 555€ 797€ 748€
17
D
Dane a poplatky
442€ 223€ 24€ 1 037€ 905€ 276€ 51€ 20€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 0€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
41 602€ -21 951€ -81 421€ 45 154€ 67 937€ -47 516€ 55 441€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
258 902€ 87 301€ 134 555€ 96 913€ 108 465€ 80 898€ 204 616€ 241 112€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
160 833€ 428€ 15 307€ 3€ 524€ 8 217€ 24 485€ 8 266€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
333 626 € 415 362 € 503 224 € 572 316 € 460 033 € 483 819 € 413 149 € 501 700 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 7 576€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 1€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
195 932€ 418€ 23 530€ 69 218€ 113 598€ 156 283€
39
N
Nákladové úroky
118 216€ 78 563€ 132 428€ 198 867€ 168 195€ 245 194€ 157 874€ 368 618€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
199€ 53€ 49€ 0€ 5 133€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
137 019€ 160 489€ 210 300€ 350 956€ 284 716€ 264 511€ 267 932€ 198 519€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 075€ 7 237€ 1 560€ 1 653€ 1 361€ 1 535€ 1 332€ -13 212€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
206 660 € 74 689 € 76 113 € 150 854 € 138 637 € 86 951 € 222 324 € 1 838 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
540 286 € 490 051 € 579 337 € 723 170 € 598 670 € 570 770 € 635 473 € 503 538 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
121 169 € 104 094 € 122 193 € 163 782 € 131 796 € 126 168 € 151 003 € 83 900 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
123 232€ 100 299€ 112 139€ 174 754€ 163 809€ 114 069€ 177 574€ 59 787€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 063€ 3 795€ 10 054€ -10 972€ -32 013€ 12 099€ -26 571€ 24 113€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
419 117 € 385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 € 419 638 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
540 286 € 490 051 € 579 337 € 723 170 € 598 670 € 570 770 € 635 473 € 503 538 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
419 117 € 385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 € 419 638 €