Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Iveco Capital Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
30 266 197€ 22 185 384€ 16 750 791€ 23 966 850€ 24 728 350€ 22 852 955€ 36 516 584€ 32 662 475€ 24 162 136€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 369 574 € 22 521 940 € 17 153 542 € 24 225 752 € 24 815 650 € 22 987 510 € 36 613 497 € 32 771 220 € 24 243 330 € 23 394 888 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 197 699€ 22 125 440€ 16 702 314€ 23 932 674€ 24 671 968€ 22 751 752€ 36 516 584€ 32 662 475€ 24 162 136€ 23 190 272€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
68 498€ 59 944€ 48 477€ 34 176€ 56 381€ 101 203€ 280€ 296€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
103 377€ 336 556€ 402 751€ 258 902€ 87 301€ 134 555€ 96 913€ 108 465€ 80 898€ 204 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 014 164 € 23 006 435 € 16 805 502 € 23 892 126 € 24 400 288 € 22 484 286 € 36 041 181 € 32 311 187 € 23 759 511 € 22 981 739 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 971 696€ 21 657 561€ 16 292 473€ 23 411 228€ 24 170 563€ 22 294 790€ 35 789 059€ 31 871 240€ 23 662 069€ 22 780 390€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
156€ 0€ 3€ 386€ 46€ 223€ 236€ 387€ 361€ 107€
13
C.
Opravné položky k zásobám
248 782€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
284 462€ 221 984€ 205 829€ 243 143€ 217 003€ 223 009€ 181 439€ 347 503€ 113 195€ 90 956€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
45 194 € 40 658 € 39 960 € 34 492 € 33 976 € 32 354 € 24 253 € 22 691 € 22 909 € 30 309 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 816€ 29 576€ 29 069€ 25 544€ 23 927€ 23 335€ 17 507€ 16 370€ 15 891€ 23 755€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 551€ 10 417€ 10 233€ 8 318€ 9 389€ 8 250€ 6 162€ 5 762€ 6 463€ 5 757€
19
E.4.
Sociálne náklady
827€ 665€ 658€ 630€ 660€ 769€ 584€ 559€ 555€ 797€
20
F.
Dane a poplatky
1 747€ 1 837€ 390€ 442€ 223€ 24€ 1 037€ 905€ 276€ 51€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-538 130€ 813 614€ -4 286€ 41 602€ -21 951€ -81 421€ 45 154€ 67 937€ -47 516€ 55 441€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
257€ 270 781€ 271 133€ 160 833€ 428€ 15 307€ 3€ 524€ 8 217€ 24 485€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
355 410 € -484 495 € 348 040 € 333 626 € 415 362 € 503 224 € 572 316 € 460 033 € 483 819 € 413 149 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-238 899 € 305 839 € 252 486 € 312 093 € 340 737 € 334 933 € 545 850 € 443 625 € 386 807 € 318 819 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
254 780 € 163 842 € 128 241 € 332 951 € 160 489 € 210 300 € 351 374 € 308 246 € 333 729 € 381 530 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 222 € 43 287 € 51 496 € 195 932 € 418 € 23 530 € 69 218 € 113 598 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20 222€ 43 287€ 51 496€ 195 932€ 418€ 23 530€ 69 218€ 113 598€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
234 558€ 120 555€ 76 745€ 137 019€ 160 489€ 210 300€ 350 956€ 284 716€ 264 511€ 267 932€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
108 981 € 81 363 € 115 198 € 126 291 € 85 800 € 134 187 € 200 520 € 169 609 € 246 778 € 159 206 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
96 684 € 68 668 € 105 051 € 118 216 € 78 563 € 132 428 € 198 867 € 168 195 € 245 194 € 157 874 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 132 408€ 198 867€ 168 195€ 245 194€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
96 684€ 68 668€ 105 051€ 118 216€ 78 563€ 20€ 0€ 157 874€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 199€ 53€ 49€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 297€ 12 695€ 10 147€ 8 075€ 7 237€ 1 560€ 1 653€ 1 361€ 1 535€ 1 332€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
145 799 € 82 479 € 13 043 € 206 660 € 74 689 € 76 113 € 150 854 € 138 637 € 86 951 € 222 324 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 209 € -402 016 € 361 083 € 540 286 € 490 051 € 579 337 € 723 170 € 598 670 € 570 770 € 635 473 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
105 327 € -79 054 € 71 752 € 121 169 € 104 094 € 122 193 € 163 782 € 131 796 € 126 168 € 151 003 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 307€ 98 489€ 71 906€ 123 232€ 100 299€ 112 139€ 174 754€ 163 809€ 114 069€ 177 574€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
43 020€ -177 543€ -154€ -2 063€ 3 795€ 10 054€ -10 972€ -32 013€ 12 099€ -26 571€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
395 882 € -322 962 € 289 331 € 419 117 € 385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 €