Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 728 350 € 22 852 955 € 36 516 584 € 32 662 475 € 24 162 136 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
24 815 650 € 22 987 510 € 36 613 497 € 32 771 220 € 24 243 330 € 23 394 888 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 671 968 € 22 751 752 € 36 516 584 € 32 662 475 € 24 162 136 € 23 190 272 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0 € 0 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
56 381 € 101 203 € 280 € 296 € 0 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
V.
Aktivácia
0 € 0 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0 € 0 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87 301 € 134 555 € 96 913 € 108 465 € 80 898 € 204 616 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 400 288 € 22 484 286 € 36 041 181 € 32 311 187 € 23 759 511 € 22 981 739 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 170 563 € 22 294 790 € 35 789 059 € 31 871 240 € 23 662 069 € 22 780 390 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 € 223 € 236 € 387 € 361 € 107 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
0 €
14
D.
Služby
217 003 € 223 009 € 181 439 € 347 503 € 113 195 € 90 956 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
33 976 € 32 354 € 24 253 € 22 691 € 22 909 € 30 309 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 927 € 23 335 € 17 507 € 16 370 € 15 891 € 23 755 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 389 € 8 250 € 6 162 € 5 762 € 6 463 € 5 757 €
19
E.4.
Sociálne náklady
660 € 769 € 584 € 559 € 555 € 797 €
20
F.
Dane a poplatky
223 € 24 € 1 037 € 905 € 276 € 51 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € 0 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € 0 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 € 0 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-21 951 € -81 421 € 45 154 € 67 937 € -47 516 € 55 441 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
428 € 15 307 € 3 € 524 € 8 217 € 24 485 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
415 362 € 503 224 € 572 316 € 460 033 € 483 819 € 413 149 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
340 737 € 334 933 € 545 850 € 443 625 € 386 807 € 318 819 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
160 489 € 210 300 € 351 374 € 308 246 € 333 729 € 381 530 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0 € 0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
418 € 23 530 € 69 218 € 113 598 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
418 € 23 530 € 69 218 € 113 598 €
42
XII.
Kurzové zisky
0 € 0 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0 € 0 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
160 489 € 210 300 € 350 956 € 284 716 € 264 511 € 267 932 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 800 € 134 187 € 200 520 € 169 609 € 246 778 € 159 206 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0 € 0 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
78 563 € 132 428 € 198 867 € 168 195 € 245 194 € 157 874 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
132 408 € 198 867 € 168 195 € 245 194 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
78 563 € 20 € 0 € 157 874 €
52
O.
Kurzové straty
199 € 53 € 49 € 0 €
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 237 € 1 560 € 1 653 € 1 361 € 1 535 € 1 332 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
74 689 € 76 113 € 150 854 € 138 637 € 86 951 € 222 324 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
490 051 € 579 337 € 723 170 € 598 670 € 570 770 € 635 473 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
104 094 € 122 193 € 163 782 € 131 796 € 126 168 € 151 003 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
100 299 € 112 139 € 174 754 € 163 809 € 114 069 € 177 574 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 795 € 10 054 € -10 972 € -32 013 € 12 099 € -26 571 €
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
385 957 € 457 144 € 559 388 € 466 874 € 444 602 € 484 470 €