Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CARRARO HOTELS, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
102 655 € 65 011 € 122 538 € 376 549 € 326 688 € 332 908 € 331 928 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 259€ 3 194€ 5 337€ 9 800€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
91 832€ 14 216€ 76 804€ 368 300€ 316 234€ 315 314€ 315 401€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
5 504€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 823€ 50 795€ 45 734€ 6 990€ 7 260€ 6 753€ 6 727€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
62 947 € 65 359 € 117 971 € 368 269 € 334 473 € 399 114 € 406 989 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 089€ 73 936€ 86 608€ 64 546€ 87 032€
11
C.
Služby
6 230€ 5 346€ 14 693€ 95 713€ 69 400€ 103 004€ 109 757€
12
D.
Osobné náklady
28 409€ 135 020€ 121 610€ 127 774€ 93 021€
13
E.
Dane a poplatky
2 729€ 4 061€ 4 058€ 3 780€ 4 044€ 3 957€ 3 975€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 860€ 51 468€ 52 247€ 52 249€ 49 856€ 95 781€ 110 955€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 756€ 1 431€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 128€ 4 484€ 10 231€ 6 140€ 2 955€ 4 052€ 2 249€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
39 708 € -348 € 4 567 € 8 280 € -7 785 € -66 206 € -75 061 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
85 602 € 8 870 € 51 022 € 199 910 € 163 420 € 158 605 € 128 412 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
280 € 274 € 1 858 € 9 254 € 8 646 € 8 604 € 8 073 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
574€ 793€ 1 522€ 741€ 387€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
280€ 274€ 1 284€ 8 461€ 7 124€ 7 863€ 7 686€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-280 € -274 € -1 858 € -9 254 € -8 646 € -8 604 € -8 073 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
39 428 € -622 € 2 709 € -974 € -16 431 € -74 810 € -83 134 €
36
P.
Daň z príjmov
8 398€ 62€ 501€ 265€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
31 030 € -684 € 2 208 € -1 239 € -17 391 € -75 770 € -83 134 €