Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 118 778€ 23 381 343€ 69 976 208€ 78 327 514€ 90 160 195€ 71 598 705€ 46 548 313€ 84 351 383€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 137 379 € 23 424 615 € 70 016 054 € 78 357 733 € 90 171 993 € 71 607 822 € 46 596 624 € 84 375 831 € 63 983 321 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 566 204€ 19 646 696€ 60 069 289€ 67 591 766€ 80 606 645€ 62 962 403€ 39 767 202€ 78 450 980€ 58 404 154€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 552 574€ 3 734 647€ 9 906 919€ 10 735 748€ 9 553 550€ 8 636 302€ 6 781 111€ 5 900 403€ 5 577 354€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
304€ 23 450€ 17 504€ 250€ 13 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 601€ 42 968€ 16 396€ 12 715€ 11 548€ 9 117€ 34 978€ 24 448€ 1 813€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 979 130 € 23 112 283 € 68 944 550 € 82 910 192 € 91 476 553 € 70 736 992 € 45 780 422 € 84 225 324 € 69 886 300 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 074 718€ 18 972 985€ 58 910 509€ 69 784 805€ 80 573 496€ 61 159 309€ 37 229 841€ 76 987 307€ 63 088 863€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 383€ 3 551€ 5 414€ 21 697€ 19 707€ 31 199€ 27 601€ 15 794€ 22 765€
14
D.
Služby
1 761 468€ 3 916 650€ 10 458 210€ 11 404 124€ 10 315 171€ 8 806 575€ 7 788 022€ 6 690 815€ 6 252 884€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
134 048 € 103 515 € 470 286 € 553 251 € 473 603 € 652 716 € 644 465 € 480 811 € 483 772 €
16
E.1.
Mzdové náklady
93 096€ 73 957€ 286 507€ 339 708€ 347 233€ 453 454€ 414 370€ 295 257€ 302 333€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 82 900€ 52 600€ 57 880€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 273€ 26 032€ 110 557€ 130 334€ 115 416€ 163 199€ 136 729€ 121 000€ 115 721€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 679€ 3 526€ 73 222€ 83 209€ 10 954€ 12 063€ 10 466€ 11 954€ 7 838€
20
F.
Dane a poplatky
49€ 9 644€ 238€ 749€ 1 800€ 2 511€ 1 372€ 817€ 1 331€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 292€ 21 032€ 41 167€ 53 885€ 55 917€ 70 917€ 60 455€ 29 497€ 18 552€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 292€ 21 032€ 41 167€ 53 885€ 62 917€ 63 917€ 60 455€ 29 497€ 18 552€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-7 000€ 7 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 238€ 8 595€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-763€ 71 508€ 3 757€ 4 845€ 12 653€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 935€ 13 398€ -952 269€ 1 083 086€ 32 014€ 13 765€ 16 013€ 20 283€ 18 133€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
158 249 € 312 332 € 1 071 504 € -4 552 459 € -1 304 560 € 870 830 € 816 202 € 150 507 € -5 902 979 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
280 209 € 488 157 € 602 075 € -2 883 112 € -748 179 € 1 601 622 € 1 502 849 € 657 467 € -5 383 004 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 4 € 2 € 6 € 31 € 14 016 € 5 691 € 61 283 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 € 13 748 € 5 481 € 803 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 13 727€ 4 657€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19€ 21€ 824€ 803€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 4€ 2€ 6€ 9€ 268€ 210€ 60 480€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 596 € 87 215 € 133 582 € 100 297 € 83 572 € 68 204 € 79 515 € 71 051 € 115 817 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
74 399 € 111 717 € 50 910 € 27 841 € 46 853 € 56 910 € 30 954 € 50 313 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
74 399€ 97 060€ 12 002€ 3 028€ 19 294€ 2 791€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14 657€ 38 908€ 24 813€ 27 559€ 56 910€ 28 163€ 50 313€
52
O.
Kurzové straty
11€ 2€ 692€ 625€ 921€ 596€ 3 406€ 37 124€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
8 640€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 596€ 12 805€ 21 863€ 48 695€ 46 466€ 20 430€ 22 009€ 36 691€ 28 380€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 577 € -87 215 € -133 578 € -100 295 € -83 566 € -68 173 € -65 499 € -65 360 € -54 534 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
153 672 € 225 117 € 937 926 € -4 652 754 € -1 388 126 € 802 657 € 750 703 € 85 147 € -5 957 513 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 109 € 167 789 € -31 680 € -54 329 € 2 880 € 2 880 € 2 883 € 3 035 € 153 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 883€ 3 035€ 153€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
30 109€ 167 789€ -31 680€ -54 329€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
123 563 € 57 328 € 969 606 € -4 598 425 € -1 391 006 € 799 777 € 747 820 € 82 112 € -5 957 666 €