Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 220 € 8 566 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 210€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10€ 8 566€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
112 035 € 95 085 € 112 366 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161€ 461€ 1 227€
11
C.
Služby
56 246€ 57 538€ 65 033€
12
D.
Osobné náklady
23 735€ 31 280€ 39 711€
13
E.
Dane a poplatky
321€ 429€ 451€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
422€ 444€ 444€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
26 935€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 215€ 4 933€ 5 500€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-110 815 € -95 085 € -103 800 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-55 197 € -57 999 € -66 260 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
56 509 € 111 358 € 243 859 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
5 079€ 4 609€ 11 965€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
42 356€ 104 858€ 232 645€
25
XI.
Kurzové zisky
9 074€ 1 891€ -751€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
27 155 € 39 970 € 109 067 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
19 710€ 36 265€ 110 851€
32
N.
Kurzové straty
7 285€ 3 536€ -1 963€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
160€ 169€ 179€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
29 354 € 71 388 € 134 792 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-81 461 € -23 697 € 30 992 €
36
P.
Daň z príjmov
311€ -39 631€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-81 461 € -24 008 € 70 623 €