Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 019€ 15 221€ 97 193€ 88 071€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 109€ 15 176€ 97 119€ 63 246€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-90 € 45 € 74 € 24 825 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 425 988 € 24 750 540 € 41 736 655 € 50 563 491 € 42 613 772 € 63 992 347 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 014 948€ 24 138 035€ 41 258 148€ 49 767 822€ 42 208 505€ 61 987 398€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-877 265€ -2 259€ -122 053€ 158 563€ -355 953€ 649 825€
07
II.3
Aktivácia
288 305€ 614 764€ 600 560€ 637 106€ 761 220€ 1 355 124€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 324 353 € 21 037 229 € 37 546 197 € 41 738 435 € 38 431 982 € 57 254 847 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 105 208€ 17 150 342€ 30 974 241€ 34 183 695€ 33 096 543€ 50 498 291€
10
B.2
Služby
1 412 846€ 3 843 370€ 6 565 150€ 7 497 690€ 5 363 081€ 6 724 628€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
101 545 € 3 713 356 € 4 190 532 € 8 849 881 € 4 181 790 € 6 737 500 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 529 753 € 2 411 505 € 2 696 270 € 3 074 212 € 2 910 115 € 3 343 473 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 196 600€ 1 753 912€ 1 984 089€ 2 204 636€ 2 127 669€ 2 408 194€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
324 919€ 530 537€ 583 152€ 723 804€ 647 514€ 771 146€
16
C.4
Sociálne náklady
8 234€ 127 056€ 129 029€ 145 772€ 134 932€ 164 133€
17
D
Dane a poplatky
31 582€ 32 458€ 28 654€ 29 196€ 29 092€ 30 085€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 116 710€ 881 129€ 891 056€ 652 987€ 578 390€ 746 674€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 190 264€ 1 208 670€ 1 938 979€ 1 155 573€ 1 567 745€ 1 885 749€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 414 623€ 1 284 487€ 1 935 473€ 1 142 254€ 1 560 194€ 1 884 127€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-22 412€ 13 511€ 2 810€ -41 700€ 41 809€ 146€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 050 312€ 59 071€ 103 362€ 200 481€ 105 810€ 157 955€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-7 278€ 10 590€ 70 851€ 72 914€ 156 492€ 156 886€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-720 857 € 347 417 € 607 759 € 5 276 072 € 579 253 € 2 619 813 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
400 000€ 1 100 000€
38
X.
Výnosové úroky
28 761€ 30 513€ 30 453€ 2 476€ 1 516€ 730€
39
N
Nákladové úroky
19 966€ 49 432€ 13 044€ 6 049€ 13 503€ 36 043€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 14 033€ 3 407€ 16 243€ 1€
41
O
Kurzové straty
4€ 7€ 4 122€ 1 943€ 16 807€ 33€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 177€ 7 697€ 16 407€ 12 916€ 13 298€ 7 533€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 386 € -26 622 € -389 087 € -1 115 025 € -25 849 € -42 878 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-724 243 € 320 795 € 218 672 € 4 161 047 € 553 404 € 2 576 935 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
54 198 € 75 574 € 148 322 € 1 075 532 € 28 869 € 569 237 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
118 657€ 90 222€ 1 109 702€ 101 294€ 582 612€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
54 198€ -43 083€ 58 100€ -34 170€ -72 425€ -13 375€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-778 441 € 245 221 € 70 350 € 3 085 515 € 524 535 € 2 007 698 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-724 243 € 320 795 € 218 672 € 4 161 047 € 553 404 € 2 576 935 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-778 441 € 245 221 € 70 350 € 3 085 515 € 524 535 € 2 007 698 €