Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCTC s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
83 559€ 2 700€ 88 720 004€ 84 322 919€ 64 229 617€ 44 032 998€ 67 521 430€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
83 560 € 29 805 € 88 720 005 € 84 672 517 € 64 322 790 € 42 274 616 € 65 828 644 € 72 767 220 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
65 008€ 88 585 400€ 65 855 006€ 33 069 822€ 18 867 223€ 44 449 000€ 51 928 475€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 551€ 2 700€ 134 604€ 18 467 913€ 31 159 794€ 23 394 568€ 21 330 670€ 20 503 731€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
27 105€ 20 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 1€ 349 598€ 93 174€ 12 825€ 48 974€ 315 014€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
140 966 € 597 415 € 89 007 321 € 84 708 213 € 65 300 821 € 42 745 743 € 66 153 205 € 73 825 256 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 284€ 52 982 490€ 48 159 807€ 32 893 698€ 35 035 247€ 59 198 704€ 69 069 435€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 098€ 2 056€ 6 990€ 541€ 3 253€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 141€ 380 535€ 35 968 974€ 36 475 178€ 32 373 353€ 7 686 528€ 6 910 149€ 4 709 935€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 400 € 14 400 € 14 400 € 14 400 € 6 000 € 2 229 € 5 015 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 400€ 14 400€ 14 400€ 14 400€ 6 000€ 1 995€ 3 694€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21€ 1 300€
19
E.4.
Sociálne náklady
213€ 21€
20
F.
Dane a poplatky
72€ 68€ 135€ 197€ 2 970€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 958€ 16 750€ 16 750€ 16 750€ 2 792€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 958€ 16 750€ 16 750€ 16 750€ 2 792€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 500€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 141€ 202 480€ 39 287€ 42 814€ 3 962€ 4 313€ 19 137€ 14 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-57 406 € -567 610 € -287 316 € -35 696 € -978 031 € -471 127 € -324 561 € -1 058 036 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-41 866 € -377 835 € -233 558 € -314 122 € -1 044 425 € -460 525 € -332 436 € -1 347 164 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 186 € 101 789 € 967 968 € 2 111 788 € 1 762 508 € 1 758 381 € 1 692 786 € 2 707 444 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 728 € 402 752 € 520 792 € 278 347 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15 728€ 402 752€ 520 792€ 278 347€
42
XII.
Kurzové zisky
2 101€ 101 789€ 967 968€ 1 800 793€ 1 538 589€ 1 355 629€ 938 895€ 2 299 315€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38 085€ 310 995€ 208 191€ 233 099€ 129 782€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 166 € 180 147 € 495 621 € 1 788 292 € 1 462 459 € 1 120 170 € 1 229 226 € 2 076 990 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 613 € 395 404 € 41 727 € 34 345 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 613€ 395 404€ 41 727€ 34 345€
52
O.
Kurzové straty
9€ 177 668€ 459 561€ 1 758 783€ 1 445 282€ 714 429€ 769 394€ 1 640 199€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
544€ 2 479€ 36 060€ 29 509€ 17 177€ 10 337€ 418 105€ 402 446€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
35 020 € -78 358 € 472 347 € 323 496 € 300 049 € 638 211 € 463 560 € 630 454 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-22 386 € -645 968 € 185 031 € 287 800 € -677 982 € 167 084 € 138 999 € -427 582 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 985 € 2 880 € 2 883 € 2 881 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 985€ 2 880€ 2 883€ 2 881€ 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-22 386 € -645 968 € 180 046 € 284 920 € -680 865 € 164 203 € 138 038 € -427 582 €