Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianske minerálne vody, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 620 476 € 3 027 920 € 3 241 983 € 3 680 072 € 4 211 250 € 4 665 227 € 4 373 321 € 4 376 460 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
82 366 € 108 741 € 135 561 € 162 734 € 189 981 € 201 471 € 212 865 € 37 527 €
005
A.I.2
Software
1 080€ 4 830€ 8 580€ 12 372€ 16 174€ 5 268€ 37 527€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
81 286€ 103 911€ 126 981€ 150 362€ 173 807€ 186 410€ 207 597€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 061€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 538 110 € 2 919 179 € 3 106 422 € 3 517 338 € 4 021 269 € 4 463 756 € 4 160 456 € 4 338 933 €
012
A.II.1
Pozemky
194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€ 194 697€
013
A.II.2
Stavby
1 702 419€ 1 845 474€ 1 990 036€ 2 144 806€ 2 300 002€ 2 453 071€ 2 576 854€ 2 720 809€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
623 282€ 862 857€ 908 782€ 1 164 163€ 1 512 130€ 1 805 831€ 1 141 873€ 1 423 427€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 394€ 12 151€ 12 907€ 13 672€ 14 440€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 318€ 4 000€ 9 827€ 7 050€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
330€ 239 982€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 348 292 € 1 937 357 € 1 704 168 € 1 920 958 € 1 689 072 € 1 242 647 € 1 025 567 € 1 726 321 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
337 109 € 396 238 € 415 108 € 315 980 € 334 400 € 388 747 € 395 156 € 372 608 €
035
B.I.1
Materiál
276 342€ 329 538€ 348 014€ 275 273€ 302 684€ 289 412€ 270 179€ 270 142€
037
B.I.3
Výrobky
52 014€ 58 353€ 67 094€ 40 707€ 31 716€ 99 335€ 124 977€ 102 466€
039
B.I.5
Tovar
8 753€ 8 347€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 278 € 7 278 € 15 869 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
7 278€ 7 278€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 869€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
215 416 € 228 904 € 415 612 € 507 735 € 556 229 € 457 719 € 325 248 € 451 556 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
197 169 € 187 180 € 342 524 € 444 157 € 471 829 € 449 587 € 301 402 € 449 979 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
197 169€ 187 180€ 342 524€ 444 157€ 471 829€ 449 587€ 301 402€ 449 979€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 110€ 41 624€ 63 510€ 75 682€ 22 895€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
137€ 100€ 9 578€ 63 578€ 8 718€ 8 132€ 951€ 1 577€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
788 489 € 1 304 937 € 873 448 € 1 097 243 € 798 443 € 396 181 € 305 163 € 886 288 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 019€ 7 308€ 8 254€ 4 463€ 1 341€ 2 245€ 2 768€ 6 219€
073
B.V.2.
Účty v bankách
787 470€ 1 297 629€ 865 194€ 1 092 780€ 797 102€ 393 936€ 302 395€ 880 069€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 100 € 17 681 € 14 461 € 15 338 € 34 928 € 64 929 € 12 473 € 15 852 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 100€ 17 681€ 14 461€ 15 338€ 30 462€ 52 378€ 11 133€ 15 799€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 466€ 12 551€ 1 340€ 53€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 983 868 € 4 982 958 € 4 960 612 € 5 616 368 € 5 935 250 € 5 972 803 € 5 411 361 € 6 118 633 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 600 512 € 4 308 968 € 4 547 954 € 5 034 705 € 5 298 584 € 5 094 675 € 4 765 412 € 5 384 552 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 754 000 € 6 247 200 € 6 466 400 € 7 069 200 € 7 589 800 € 7 589 800 € 7 589 800 € 8 494 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 754 000€ 6 247 200€ 6 466 400€ 7 069 200€ 7 589 800€ 7 589 800€ 7 589 800€ 8 494 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
246 107 € 246 107 € 232 222 € 206 550 € 186 159 € 153 233 € 124 727 € 82 383 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
246 107€ 246 107€ 232 222€ 206 550€ 186 159€ 153 233€ 124 727€ 82 383€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 184 339 € -2 141 755 € -2 266 716 € -2 497 766 € -2 681 284 € -2 977 621 € -3 234 174 € -3 615 265 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 184 339€ -2 141 755€ -2 266 716€ -2 497 766€ -2 681 284€ -2 977 621€ -3 234 174€ -3 615 265€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-215 256 € -42 584 € 116 048 € 256 721 € 203 909 € 329 263 € 285 059 € 423 434 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
383 356 € 673 990 € 412 658 € 545 287 € 504 792 € 651 131 € 322 203 € 316 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
73 026 € 75 355 € 86 918 € 19 592 € 46 660 € 11 851 € 8 355 € 4 774 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 250€ 12 806€ 13 953€ 8 158€ 5 153€ 4 917€ 5 815€ 4 774€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
61 776€ 62 549€ 72 965€ 11 434€ 41 507€ 6 934€ 2 540€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 611 € 1 470 € 1 032 € 560 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 611€ 1 470€ 1 032€ 560€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
281 722 € 542 023 € 275 977 € 432 682 € 391 910 € 566 065 € 271 331 € 266 422 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
166 181 € 226 843 € 166 634 € 132 494 € 302 095 € 198 599 € 144 979 € 198 298 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
166 181€ 226 843€ 166 634€ 132 494€ 302 095€ 198 599€ 144 979€ 198 298€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
219 200€ 130 150€ 251 600€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 765€ 46 833€ 46 196€ 39 657€ 29 262€ 29 146€ 27 803€ 26 708€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 093€ 34 399€ 31 805€ 27 941€ 22 957€ 18 981€ 17 511€ 16 169€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
31 683€ 14 748€ 31 164€ 102 032€ 33 702€ 65 150€ 78 666€ 22 875€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
178€ 408€ 3 894€ 2 589€ 2 372€ 2 372€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 997 € 55 001 € 48 152 € 91 402 € 64 611 € 71 745 € 41 485 € 44 485 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 997€ 19 445€ 20 219€ 22 258€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 35 556€ 27 933€ 69 144€ 64 611€ 71 745€ 41 485€ 44 485€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 376 € 131 874 € 226 997 € 323 746 € 417 840 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
187€ 1 439€ 223€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
36 376€ 36 377€ 131 687€ 226 997€ 322 307€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
95 310€ 95 310€ 95 310€ 95 310€