Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianske minerálne vody, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 344 150€ 4 158 705€ 4 068 052€ 3 965 524€ 3 775 516€ 3 915 562€ 3 833 936€ 3 943 569€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 339 801 € 4 172 621 € 4 154 811 € 4 085 770 € 3 933 030 € 4 084 553 € 3 958 798 € 4 099 138 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
25 221€ 19 413€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 315 216€ 4 139 292€ 4 067 478€ 3 965 524€ 3 843 132€ 3 940 338€ 3 811 424€ 3 968 974€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 713€ 574€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 708€ -8 890€ 26 845€ 8 991€ -67 616€ -24 776€ 22 511€ -25 404€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
-923€ 15 571€ 11 670€ 9 576€ 16 511€ 63 446€ 27 250€ 53 597€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 282€ 7 235€ 48 244€ 101 679€ 141 003€ 105 545€ 97 613€ 101 971€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 551 168 € 4 196 661 € 3 923 559 € 3 745 275 € 3 660 134 € 3 613 499 € 3 579 204 € 3 657 462 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 330€ 15 673€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 217 771€ 1 526 830€ 1 412 372€ 1 329 741€ 1 367 144€ 1 445 642€ 1 464 271€ 1 569 854€
13
C.
Opravné položky k zásobám
12 960€ -3 969€ -925€ 4 894€
14
D.
Služby
923 919€ 1 038 270€ 1 049 020€ 1 120 588€ 1 120 136€ 1 002 456€ 1 042 622€ 1 000 955€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
859 909 € 931 298 € 838 585 € 672 590 € 589 611 € 569 226 € 531 435 € 518 454 €
16
E.1.
Mzdové náklady
562 059€ 617 308€ 541 229€ 443 205€ 369 775€ 358 472€ 340 488€ 321 889€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
46 950€ 49 200€ 49 200€ 51 510€ 57 600€ 59 527€ 48 000€ 48 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
223 574€ 239 322€ 222 274€ 168 336€ 147 640€ 137 431€ 127 235€ 134 002€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 326€ 25 468€ 25 882€ 9 539€ 14 596€ 13 796€ 15 712€ 14 563€
20
F.
Dane a poplatky
20 707€ 30 969€ 22 397€ 22 262€ 4 247€ 5 350€ 5 065€ 5 193€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
458 869€ 544 892€ 538 678€ 548 263€ 544 589€ 502 830€ 472 622€ 455 020€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
458 869€ 544 892€ 538 678€ 548 263€ 544 589€ 502 830€ 472 622€ 455 020€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 513€ 9 219€ 17 111€ 3 697€ 5 539€ 25 875€ 47 757€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
57 509€ -6 209€ 4 677€ -35 032€ 36 055€ -13 813€ 485€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 190€ 42 001€ 55 574€ 43 457€ 70 364€ 41 507€ 51 127€ 59 744€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-211 367 € -24 040 € 231 252 € 340 495 € 272 896 € 471 054 € 379 594 € 441 676 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 159 462 € 1 569 042 € 1 637 474 € 1 524 186 € 1 289 161 € 1 462 570 € 1 327 042 € 1 372 761 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
729 € 1 922 € 126 € 1 537 € 682 € 1 284 € 2 054 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
126 € 281 € 682 € 1 276 € 2 054 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 276€ 2 054€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
126€ 281€ 682€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 1 256€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
716€ 1 922€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 606 € 3 750 € 3 681 € 4 419 € 12 063 € 18 461 € 4 632 € 5 587 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 € 10 € 4 207 € 13 400 € 2 122 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 122€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62€ 10€ 4 207€ 13 400€
52
O.
Kurzové straty
26€ 4€ 104€ 36€ 233€ 117€ 180€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 580€ 3 746€ 3 619€ 4 305€ 7 820€ 4 828€ 4 515€ 3 285€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 877 € -3 750 € -1 759 € -4 293 € -10 526 € -17 779 € -3 348 € -3 533 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-214 244 € -27 790 € 229 493 € 336 202 € 262 370 € 453 275 € 376 246 € 438 143 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 012 € 14 794 € 113 445 € 79 481 € 58 461 € 124 012 € 91 187 € 14 709 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 785€ 25 209€ 51 914€ 109 554€ 23 888€ 119 618€ 72 778€ 390€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-773€ -10 415€ 61 531€ -30 073€ 34 573€ 4 394€ 18 409€ 14 319€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-215 256 € -42 584 € 116 048 € 256 721 € 203 909 € 329 263 € 285 059 € 423 434 €