Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3L Investment Partners, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2014
31.12.2016
01.12.2013
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
10 759 € 3 921 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 920€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 759€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
12 491 € 3 553 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
1 027€ 739€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
114€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 864€ 2 173€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
486€ 641€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 732 € 368 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 027 € 3 181 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
347 € 8 300 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
8 300€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
347€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
473 € 8 989 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
8 254€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
473€ 706€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-126 € -689 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 858 € -321 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 858 € -321 €