Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
121 391 € 164 905 € 163 241 € 141 724 € 176 812 € 247 619 € 287 752 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
39 870 € 59 958 € 58 898 € 25 045 € 10 770 € 18 375 € 25 980 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
39 870 € 59 958 € 58 898 € 25 045 € 10 770 € 18 375 € 25 980 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 870€ 59 958€ 58 898€ 25 045€ 10 770€ 18 375€ 25 980€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
81 521 € 104 947 € 104 343 € 116 679 € 166 042 € 229 244 € 260 641 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
493 €
036
B.I.5
Tovar
493€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 326 € 7 458 € 35 843 € 39 367 € 61 265 € 96 671 € 128 148 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 625€ 5 773€ 33 705€ 33 309€ 42 349€ 95 791€ 128 148€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
312€ 325€ 1 251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 389€ 1 685€ 1 813€ 6 058€ 17 665€ 880€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
55 195 € 97 489 € 68 500 € 77 312 € 104 777 € 132 573 € 132 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
55 195€ 97 489€ 68 500€ 77 312€ 104 777€ 132 573€ 172€
057
B.IV.2
Účty v bankách
131 828€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 131 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 131€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
121 391 € 164 905 € 163 241 € 141 724 € 176 812 € 247 619 € 287 752 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
109 945 € 105 182 € 101 566 € 107 729 € 133 045 € 119 072 € 99 514 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
65 349 € 61 732 € 67 896 € 51 374 € 79 239 € 59 681 € 41 838 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 838€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 446 € 59 723 € 61 675 € 33 995 € 43 767 € 128 547 € 188 238 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
301 € 238 € 181 € 124 € 65 € 23 € 116 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
116€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 145 € 59 485 € 61 494 € 33 871 € 43 702 € 128 524 € 188 122 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 593€ 34 214€ 43 510€ 17 833€ 17 865€ 69 485€ 51 226€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 164€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 000€ 4 800€ 14 946€ 46 114€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
76 713€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
703€ 5 122€ 548€ 506€ 2 392€ 1 967€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
849€ 10 149€ 17 436€ 10 732€ 8 499€ 10 958€ 24 019€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery