Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 120€ 790€ 576€ 725€ 484€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 103€ 567€ 782€ 466€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
17 € 790 € 9 € -57 € 18 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
911 846 € 992 189 € 915 025 € 1 010 391 € 938 632 € 997 255 € 866 735 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
911 846€ 992 189€ 915 025€ 1 010 391€ 938 632€ 997 255€ 866 735€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
862 722 € 962 302 € 905 108 € 998 570 € 898 907 € 950 952 € 833 842 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 982€ 5 926€ 4 121€ 5 753€ 8 852€ 6 294€ 8 427€
10
B.2
Služby
857 740€ 956 376€ 900 987€ 992 817€ 890 055€ 944 658€ 825 415€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
49 141 € 30 677 € 9 926 € 11 821 € 39 725 € 46 246 € 32 911 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 950 € 8 316 € 7 199 € 6 404 € 8 553 € 8 020 € 3 742 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 146€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 204€
16
C.4
Sociálne náklady
392€
17
D
Dane a poplatky
468€ 5 491€ 843€ 938€ 787€ 687€ 1 405€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 088€ 20 512€ 9 514€ 6 414€ 7 605€ 7 605€ 4 436€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 000€ 7 486€ 3 242€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 411€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
864€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
620€ 472€ 1 895€ 38 176€ 518€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 922€ 1 629€ 3 516€ 14 216€ 1 841€ 2 230€ 1 235€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 333 € 3 790 € -1 765 € 22 025 € 18 779 € 26 926 € 24 471 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 9€ 8€ 138€
39
N
Nákladové úroky
607€ 349€ 1 635€ 1 217€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
257€ 173€ 166€ 126€ 126€ 151€ 111€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-257 € -173 € -166 € -729 € -466 € -1 778 € -1 190 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 076 € 3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 313 € 4 232 € 4 774 € 4 340 € 5 590 € 5 438 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 313€ 4 232€ 4 774€ 4 340€ 5 590€ 5 438€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 076 € 3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €