Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
790 € 576 € 725 € 484 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
567 € 782 € 466 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
790 € 9 € -57 € 18 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
992 189 € 915 025 € 1 010 391 € 938 632 € 997 255 € 866 735 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
992 189 € 915 025 € 1 010 391 € 938 632 € 997 255 € 866 735 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
962 302 € 905 108 € 998 570 € 898 907 € 950 952 € 833 842 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 926 € 4 121 € 5 753 € 8 852 € 6 294 € 8 427 €
10
B.2
Služby
956 376 € 900 987 € 992 817 € 890 055 € 944 658 € 825 415 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 677 € 9 926 € 11 821 € 39 725 € 46 246 € 32 911 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 316 € 7 199 € 6 404 € 8 553 € 8 020 € 3 742 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 146 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 204 €
16
C.4
Sociálne náklady
392 €
17
D
Dane a poplatky
5 491 € 843 € 938 € 787 € 687 € 1 405 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 512 € 9 514 € 6 414 € 7 605 € 7 605 € 4 436 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 000 € 7 486 € 3 242 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 411 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
864 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
472 € 1 895 € 38 176 € 518 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 629 € 3 516 € 14 216 € 1 841 € 2 230 € 1 235 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 790 € -1 765 € 22 025 € 18 779 € 26 926 € 24 471 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 9 € 8 € 138 €
39
N
Nákladové úroky
607 € 349 € 1 635 € 1 217 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
173 € 166 € 126 € 126 € 151 € 111 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-173 € -166 € -729 € -466 € -1 778 € -1 190 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 232 € 4 774 € 4 340 € 5 590 € 5 438 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 232 € 4 774 € 4 340 € 5 590 € 5 438 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €