Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
732 515 € 901 364 € 730 537 € 914 586 € 1 017 451 € 924 982 € 1 048 567 € 938 632 € 998 498 € 870 461 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
186€ 20€ 2 120€ 790€ 576€ 725€ 484€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
732 329€ 873 170€ 730 517€ 911 846€ 992 189€ 915 025€ 1 010 391€ 938 632€ 997 255€ 866 735€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 166€ 24 000€ 7 486€ 3 242€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 028€ 620€ 472€ 1 895€ 38 176€ 518€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
716 742 € 881 663 € 733 220 € 905 253 € 1 013 661 € 926 747 € 1 026 542 € 919 853 € 971 572 € 845 990 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
184€ 2 103€ 567€ 782€ 466€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 876€ 4 221€ 6 793€ 4 982€ 5 926€ 4 121€ 5 753€ 8 852€ 6 294€ 8 427€
11
C.
Služby
678 594€ 828 234€ 688 463€ 857 740€ 956 376€ 900 987€ 992 817€ 890 055€ 944 658€ 825 415€
12
D.
Osobné náklady
6 868€ 10 531€ 9 950€ 8 950€ 8 316€ 7 199€ 6 404€ 8 553€ 8 020€ 3 742€
13
E.
Dane a poplatky
357€ 788€ 994€ 468€ 5 491€ 843€ 938€ 787€ 687€ 1 405€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 556€ 24 066€ 20 088€ 20 088€ 20 512€ 9 514€ 6 414€ 7 605€ 7 605€ 4 436€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 259€ 15 411€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 160€ 1 296€ 864€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 307€ 4 564€ 6 932€ 10 922€ 1 629€ 3 516€ 14 216€ 1 841€ 2 230€ 1 235€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 773 € 19 701 € -2 683 € 9 333 € 3 790 € -1 765 € 22 025 € 18 779 € 26 926 € 24 471 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
46 861 € 40 715 € 35 281 € 49 141 € 30 677 € 9 926 € 11 821 € 39 725 € 46 246 € 32 911 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 € 9 € 8 € 138 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 9€ 8€ 138€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
96 € 165 € 246 € 257 € 173 € 166 € 733 € 475 € 1 786 € 1 328 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
607€ 349€ 1 635€ 1 217€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
96€ 165€ 246€ 257€ 173€ 166€ 126€ 126€ 151€ 111€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-96 € -165 € -246 € -257 € -173 € -166 € -729 € -466 € -1 778 € -1 190 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
15 677 € 19 536 € -2 929 € 9 076 € 3 617 € -1 931 € 21 296 € 18 313 € 25 148 € 23 281 €
36
P.
Daň z príjmov
3 374€ 4 295€ 3 329€ 4 313€ 4 232€ 4 774€ 4 340€ 5 590€ 5 438€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 303 € 15 241 € -6 258 € 4 763 € 3 617 € -6 163 € 16 522 € 13 973 € 19 558 € 17 843 €