Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
564 934 € 844 086 € 430 753 € 316 253 € 374 979 € 537 674 € 680 394 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 418 € 54 118 € 62 138 € 6 507 € 19 180 € 2 314 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 037 € 7 430 €
005
A.I.2
Software
6 037€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 430€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
36 381 € 46 688 € 62 138 € 6 507 € 19 180 € 2 314 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 381€ 46 688€ 62 138€ 6 507€ 19 180€ 2 314€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
512 877 € 780 538 € 359 675 € 308 059 € 373 486 € 516 170 € 675 877 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 647 € 22 950 € 113 €
032
B.I.1
Materiál
113€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
19 647€ 22 950€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
489 237 € 757 069 € 242 054 € 246 146 € 370 658 € 419 531 € 655 729 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
478 787€ 741 345€ 235 253€ 234 973€ 355 970€ 416 652€ 636 191€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 117€ 4 337€ 7 455€ 12 224€ 17 007€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 450€ 10 607€ 2 464€ 3 718€ 2 464€ 2 879€ 2 531€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 993 € 519 € 117 621 € 61 913 € 2 828 € 96 639 € 20 035 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 949€ 267€ 268€ 711€ 2 446€ 1 709€ 8 360€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 044€ 252€ 117 353€ 61 202€ 382€ 94 930€ 11 675€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 639 € 9 430 € 8 940 € 1 687 € 1 493 € 2 324 € 2 203 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 639€ 9 430€ 8 940€ 1 687€ 1 493€ 2 324€ 2 203€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
564 934 € 844 086 € 430 753 € 316 253 € 374 979 € 537 674 € 680 394 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
233 573 € 182 776 € 201 383 € 186 437 € 155 526 € 304 046 € 346 866 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 € 1 288 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€ 1 288€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
173 789 € 192 395 € 177 449 € 146 538 € 112 471 € 224 810 € 295 655 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
192 396€ 192 395€ 177 449€ 146 538€ 112 471€ 224 810€ 295 655€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 607€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
331 361 € 661 310 € 229 370 € 129 816 € 219 453 € 233 628 € 333 528 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 398 € 14 639 € 17 020 € 15 948 € 19 335 € 7 585 € 722 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 398€ 14 639€ 17 020€ 15 948€ 19 335€ 7 585€ 722€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 290 € 23 525 € 31 460 € 3 977 € 3 109 € 2 832 € 1 977 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 290€ 3 676€ 4 008€ 3 977€ 3 109€ 2 832€ 1 977€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
19 849€ 27 452€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
303 469 € 472 829 € 180 890 € 109 891 € 139 620 € 223 211 € 330 829 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
154 504€ 378 880€ 120 170€ 49 651€ 41 814€ 107 031€ 182 593€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
586€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 529€ 6 733€ 1 197€ 449€ 4 887€ 5 897€ 996€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
46 849€ 32 378€ 23 419€ 25 972€ 39 659€ 46 988€ 50 699€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 793€ 21 809€ 16 225€ 17 693€ 27 334€ 30 101€ 57 053€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 945€ 25 411€ 12 516€ 16 126€ 25 926€ 33 194€ 38 902€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 849€ 7 618€ 7 363€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 204 € 150 317 € 57 389 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 204€ 150 317€ 57 389€