Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
77 907 710€ 69 347 207€ 68 005 350€ 80 739 869€ 70 615 731€ 79 902 886€ 56 060 228€ 42 568 392€ 31 183 072€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
78 255 110 € 69 740 637 € 68 430 997 € 82 258 405 € 139 711 298 € 156 040 622 € 110 125 234 € 83 978 978 € 32 743 452 € 20 616 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
75 008 831€ 66 578 160€ 65 471 512€ 79 108 044€ 69 516 094€ 78 757 555€ 55 368 294€ 41 760 286€ 31 046 033€ 17 875 989€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 580 183€ 1 390 473€ 1 319 643€ 1 631 825€ 1 099 637€ 1 145 331€ 691 934€ 808 106€ 137 039€ 1 346 079€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 318 696€ 1 378 575€ 1 214 196€ 1 218 697€ 1 773 118€ 1 205 082€ 933 838€ 519 925€ 909 021€ 332 303€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
347 400€ 393 429€ 425 646€ 299 839€ 67 322 449€ 74 932 654€ 53 131 168€ 40 890 661€ 651 359€ 1 062 129€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
74 294 922 € 68 834 652 € 67 362 699 € 80 796 112 € 137 274 078 € 151 331 271 € 106 419 967 € 81 157 605 € 30 559 349 € 19 083 341 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
66 174 628€ 61 257 042€ 60 271 053€ 73 124 245€ 63 250 074€ 70 826 950€ 48 566 708€ 36 566 710€ 26 995 210€ 15 733 536€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
87 750€ 70 705€ 108 253€ 91 355€ 123 339€ 88 740€ 78 657€ 47 892€ 44 590€ 55 379€
13
C.
Opravné položky k zásobám
26 375€ -21 044€ 18 000€ -76 426€ -26 279€ 2 756€ 678€ 22 179€ 29 257€ 5 892€
14
D.
Služby
4 849 986€ 4 362 371€ 3 830 592€ 4 568 278€ 3 468 106€ 3 327 272€ 2 945 755€ 2 731 860€ 1 707 907€ 1 873 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 594 458 € 1 450 945 € 1 403 143 € 1 515 698 € 1 292 196 € 1 220 688 € 1 040 439 € 801 492 € 744 945 € 670 272 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 202 480€ 1 086 099€ 1 054 111€ 1 162 443€ 975 053€ 925 570€ 792 787€ 619 170€ 579 016€ 518 680€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
366 106€ 340 827€ 325 209€ 329 170€ 299 304€ 277 641€ 233 334€ 171 925€ 156 414€ 142 500€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 872€ 24 019€ 23 823€ 24 085€ 17 839€ 17 477€ 14 318€ 10 397€ 9 515€ 9 092€
20
F.
Dane a poplatky
14 277€ 14 288€ 35 103€ 22 443€ 22 271€ 6 926€ 5 356€ 6 722€ 7 447€ 7 013€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
481 210€ 482 308€ 506 073€ 399 076€ 391 692€ 357 452€ 212 107€ 105 776€ 93 020€ 110 708€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
481 210€ 482 308€ 506 073€ 399 076€ 391 692€ 357 452€ 212 107€ 105 776€ 93 020€ 110 708€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
956 675€ 1 117 840€ 1 036 127€ 1 039 816€ 1 547 508€ 1 022 475€ 811 899€ 467 505€ 877 359€ 309 996€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
23 945€ 15 069€ 2 649€ -23€ 417€ -10€ 48€ 11 246€ -783€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
85 618€ 100 197€ 139 286€ 108 978€ 67 205 194€ 74 477 595€ 52 758 378€ 40 407 421€ 48 368€ 318 328€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 960 188 € 905 985 € 1 068 298 € 1 462 293 € 2 437 220 € 4 709 351 € 3 705 267 € 2 821 373 € 2 184 103 € 1 533 159 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 450 275 € 2 299 559 € 2 563 257 € 3 032 417 € 3 800 491 € 5 657 168 € 4 468 430 € 3 199 751 € 2 406 108 € 1 554 261 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 228 € 14 785 € 43 447 € 37 007 € 20 442 € 24 821 € 255 109 € 23 202 € 4 932 € 13 324 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
158 € 158 € 497 € 504 € 396 € 264 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
158€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
158€ 158€ 497€ 504€ 238€ 264€
42
XII.
Kurzové zisky
23 228€ 14 785€ 43 447€ 37 007€ 20 284€ 24 663€ 62 362€ 22 698€ 4 536€ 13 060€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
192 250€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
150 723 € 88 089 € 105 863 € 117 788 € 75 587 € 78 569 € 175 536 € 66 829 € 36 867 € 27 632 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
542 € 93 € 152 € 9 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
542€ 93€ 152€ 9€
52
O.
Kurzové straty
47 081€ 36 154€ 57 802€ 56 292€ 25 753€ 28 345€ 42 652€ 42 566€ 21 231€ 25 901€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
108 841€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103 642€ 51 935€ 48 061€ 61 496€ 49 834€ 49 682€ 23 950€ 24 111€ 15 636€ 1 722€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-127 495 € -73 304 € -62 416 € -80 781 € -55 145 € -53 748 € 79 573 € -43 627 € -31 935 € -14 308 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 832 693 € 832 681 € 1 005 882 € 1 381 512 € 2 382 075 € 4 655 603 € 3 784 840 € 2 777 746 € 2 152 168 € 1 518 851 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
832 259 € 185 178 € 220 213 € 335 588 € 569 191 € 1 015 418 € 862 105 € 621 339 € 477 228 € 356 275 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
855 730€ 285 819€ 246 648€ 318 374€ 554 702€ 1 005 108€ 885 832€ 629 467€ 483 736€ 357 659€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 471€ -100 641€ -26 435€ 17 214€ 14 489€ 10 310€ -23 727€ -8 128€ -6 508€ -1 384€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 000 434 € 647 503 € 785 669 € 1 045 924 € 1 812 884 € 3 640 185 € 2 922 735 € 2 156 407 € 1 674 940 € 1 162 576 €