Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKON, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 345€ 45 816€ 116 034€ 146 211€ 123 165€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 491€ 77 314€ 105 369€ 103 913€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 345 € 21 325 € 38 720 € 40 842 € 19 252 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 024 € 32 951 € 17 959 € 10 218 € 38 425 € 100 035 € 115 216 € 189 560 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 024€ 32 951€ 17 959€ 10 218€ 38 425€ 100 035€ 115 216€ 189 560€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 473 € 21 399 € 13 131 € 5 915 € 29 018 € 88 325 € 108 173 € 150 673 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 491€ 17 730€ 12 779€ 5 076€ 9 711€ 36 829€ 51 649€ 84 497€
10
B.2
Služby
7 982€ 3 669€ 352€ 839€ 19 307€ 51 496€ 56 524€ 66 176€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 896 € 11 552 € 4 828 € 4 303 € 30 732 € 50 430 € 47 885 € 58 139 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
-581 € 24 423 € 37 472 € 34 004 € 35 205 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 015€ 26 397€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 804€ 8 674€
16
C.4
Sociálne náklady
185€ 134€
17
D
Dane a poplatky
64€ 300€ 875€ 724€ 1 050€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 430€ 595€ 1 098€ 681€ 598€ 7 268€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 833€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 029€ 17€ 836€ 691€ 362€ 130€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
991€ 446€ 7 466€ 2 066€ 90€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 440 € 11 552 € 4 828 € 3 860 € 4 114 € 10 027 € 12 831 € 14 746 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 3€ 4€
39
N
Nákladové úroky
0€ 219€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 105€ 104€ 144€ 201€ 242€ 2 452€ 2 489€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-104 € -105 € -104 € -144 € -201 € -242 € -2 449 € -2 704 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 336 € 11 447 € 4 724 € 3 716 € 3 913 € 9 785 € 10 382 € 12 042 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
288 € 2 404 € 1 061 € 964 € 973 € 960 € 1 058 € 1 009 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
288€ 2 404€ 1 061€ 964€ 973€ 960€ 1 058€ 1 009€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 048 € 9 043 € 3 663 € 2 752 € 2 940 € 8 825 € 9 324 € 11 033 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 336 € 11 447 € 4 724 € 3 716 € 3 913 € 9 785 € 10 382 € 12 042 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 048 € 9 043 € 3 663 € 2 752 € 2 940 € 8 825 € 9 324 € 11 033 €