Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tomra Sorting s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
155 228 503€ 185 923 625€ 138 976 887€ 112 356 356€ 102 410 227€ 96 338 972€ 70 318 652€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
153 645 809 € 185 908 127 € 168 654 499 € 132 840 810 € 113 786 406 € 106 548 179 € 70 231 087 € 50 115 592 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 170 230€ 11 030 615€ 9 044 452€ 8 180 020€ 15 751 096€ 12 124 848€ 4 888 350€ 5 187 130€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
143 665 049€ 173 577 486€ 129 085 088€ 103 525 882€ 85 725 114€ 84 054 554€ 58 532 074€ 40 078 308€
05
III.
Tržby z predaja služieb
529 082€ 1 315 524€ 847 347€ 650 454€ 934 017€ 159 570€ 1 451 697€ 95 152€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 324 405€ -2 206 485€ 6 124 327€ 1 570 224€ 269 077€ 1 489 776€ -472 361€ 980 268€
07
V.
Aktivácia
1 513 648€ 2 166 435€ 1 397 417€ 1 598 288€ 2 345 405€ 1 373 615€ 12 024€ 17 534€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 864 153€ 17 250€ 22 143 694€ 17 309 433€ 8 748 747€ 7 336 796€ 5 818 226€ 3 753 899€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
228 052€ 7 302€ 12 174€ 6 509€ 12 950€ 9 020€ 1 077€ 3 301€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
147 304 766 € 177 388 960 € 162 912 310 € 128 766 734 € 111 558 921 € 103 579 720 € 70 625 536 € 48 058 781 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 948 013€ 9 097 480€ 7 722 377€ 6 960 093€ 14 152 274€ 11 039 989€ 4 212 569€ 4 292 187€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 611 395€ 97 341 199€ 77 830 269€ 62 032 151€ 45 936 977€ 47 567 908€ 34 418 145€ 23 306 231€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-602 118€ 345 271€ 210 271€ 368 645€ 94 280€ 26 655€ 476 151€ 107 642€
14
D.
Služby
55 271 482€ 62 591 963€ 50 335 184€ 37 999 957€ 31 083 651€ 29 172 165€ 22 978 886€ 14 405 168€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 485 772 € 7 455 738 € 6 432 800 € 5 213 771 € 4 635 072 € 4 295 061 € 3 611 455 € 2 456 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 444 759€ 5 219 972€ 4 608 809€ 3 760 742€ 3 388 653€ 3 119 193€ 2 648 841€ 1 781 115€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 828 576€ 1 946 722€ 1 646 269€ 1 327 895€ 1 130 768€ 1 019 498€ 866 004€ 610 293€
19
E.4.
Sociálne náklady
212 437€ 289 044€ 177 722€ 125 134€ 115 651€ 156 370€ 96 610€ 64 632€
20
F.
Dane a poplatky
6 144€ 5 742€ 6 993€ 5 419€ 3 670€ 11 020€ 11 054€ 7 341€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
529 549€ 483 312€ 410 829€ 410 797€ 446 035€ 502 984€ 376 855€ 295 362€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
529 549€ 483 312€ 410 829€ 410 797€ 446 035€ 502 984€ 376 855€ 295 362€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 994 470€ 17 497€ 19 922 665€ 15 769 504€ 15 165 596€ 10 927 389€ 4 521 421€ 3 142 188€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 059€ 50 758€ 40 922€ 6 397€ 41 366€ 36 549€ 19 000€ 46 622€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 341 043 € 8 519 167 € 5 742 189 € 4 074 076 € 2 227 485 € 2 968 459 € -394 449 € 2 056 811 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 324 832 € 16 507 662 € 10 400 530 € 8 164 022 € 13 757 527 € 11 395 646 € 2 326 033 € 4 247 164 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
391 219 € 169 907 € 698 267 € 107 341 € 297 850 € 190 404 € 87 565 € 55 684 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 442 € 2 486 € 77 € 143 € 72 € 57 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 442€ 2 486€ 77€ 143€ 72€ 57€
42
XII.
Kurzové zisky
388 777€ 167 421€ 698 267€ 107 341€ 297 773€ 190 261€ 87 493€ 55 627€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 039 907 € 818 315 € 959 798 € 650 835 € 572 742 € 734 610 € 301 867 € 113 509 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
397 208 € 408 825 € 291 552 € 294 086 € 309 298 € 380 440 € 220 972 € 19 741 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
372 634€ 386 126€ 291 552€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24 574€ 22 699€ 294 086€ 309 298€ 380 440€ 220 972€ 19 741€
52
O.
Kurzové straty
607 524€ 380 668€ 648 996€ 343 343€ 249 417€ 340 434€ 71 922€ 86 991€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 175€ 28 822€ 19 250€ 13 406€ 14 027€ 13 736€ 8 973€ 6 777€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-648 688 € -648 408 € -261 531 € -543 494 € -274 892 € -544 206 € -214 302 € -57 825 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 692 355 € 7 870 759 € 5 480 658 € 3 530 582 € 1 952 593 € 2 424 253 € -608 751 € 1 998 986 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 125 512 € 1 557 998 € 1 124 304 € 775 488 € 507 308 € 501 134 € -47 570 € 524 168 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
707 205€ 1 776 291€ 1 351 243€ 875 460€ 747 249€ 752 265€ 2 893€ 618 139€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
418 307€ -218 293€ -226 939€ -99 972€ -239 941€ -251 131€ -50 463€ -93 971€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 566 843 € 6 312 761 € 4 356 354 € 2 755 094 € 1 445 285 € 1 923 119 € -561 181 € 1 474 818 €