Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Trade Trans Invest, a.s.

  • Názov Trade Trans Invest, a.s.
  • IČO 35882778
  • DIČ 2021819899
  • IČ DPH SK2021819899 podľa §4
  • Sídlo Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
  • Dátum vzniku 20. apríla 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3471/B
  • Základné imanie Podľa ORSR: 1 726 400 € / splatené 1 726 400 €
    Podľa účtovnej závierky: 1 726 400 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

  1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
    • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
  2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
    • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
  3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
    • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dieter Kaas Predseda predstavenstva Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 18. novembra 2019
  • Konanie menom spoločnosti [od 24. októbra 2008] V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dr. med. univ. Birgit Kaas Prokúra Castellezgasse 37/7, 1020 Viedeň, Rakúska republika 27. januára 2017
  • Prokúra koná [od 27. januára 2017] Prokurista je prokúrou splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť v rozsahu určenom stanovami. Ak sú ustanovení viacerí prokuristi, každý z nich je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Eva Tamášová Dozorná rada Zámocká 26, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto 18. decembra 2014
Andrzej Niedbala Dozorná rada Zdunowska 62, 63 700 Krotoszyn, Poľsko 26. novembra 2004
Krystyna Barbara Nowak Dozorná rada Przyczołkow 320A, 02-962 Varšava, Poľská republika 18. novembra 2019
Eduard Nigsch Dozorná rada Castellezgasse 37/7, 1020 Viedeň, Rakúska republika 18. novembra 2019
Alenka Kocjančič Dozorná rada Ferrarska ulica 17, 6000 Koper, Slovinská republika 18. novembra 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 26.11.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 26.11.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 26.11.2004
zasielateľstvo 26.11.2004
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 17.11.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 17.11.2005
vedenie účtovníctva 17.11.2005
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 17.11.2005
kancelárske a sekretárske služby 17.11.2005
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov 17.11.2005
prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení 17.11.2005
prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzkeho 17.11.2005
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 17.11.2005
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 27.1.2017
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
27.1.2017
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.3.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2004.
3. Notárska zápisnica č. N 598/2004, Nz 70889/2004 zo dňa 20.09.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
4. Dieter Kaas, funkcia konateľa od 20.04.2004 do 26.11.2004.
5. Notárska zápisnica 53/2006, Nz 3627/2006, NCRls 3609/2006 zo dňa 31.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou Trade Trans Invest, a.s. a nové znenie stanov spoločnosti.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 54/2006, Nz 3653/2006, NCRls 3623/2006 zo dňa 31.1.2006.
Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždeniami oboch spoločností preberá spoločnosť Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 882 778 ako právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 466/2006, Nz 30694/2006, NCRIs 30620/2006 zo dňa 7.8.2006 - zvýšenie základného imania.
7. Obchodná spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 v dôsledku zlúčenia. Všetky práva a povinnosti zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 z dôvodu zlúčenia prešli na právneho nástupcu - obchodnú spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava.
8. Dátum účinnosti zlúčenia : 29.11.2007
9. Notárska zápisnica N 513/2008, Nz 41543/2008 zo dňa 03.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2009.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2011.
13. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 26.01.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.10.2012.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.08. 2014.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2016, Nz 58766/2016, NCRls 587765/2016 zo dňa 15.12.2016.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 68/2017, Nz 4810/2017, NCRls 4979/2017 zo dňa 16.02.2017.
História zmien a podania