Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 159 705€ 287 865€ 344 191€ 367 813€ 259 736€ 332 843€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 210 709 € 290 715 € 351 473 € 385 267 € 267 590 € 340 078 € 1 104 761 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
773€ 19 500€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 158 932€ 287 865€ 344 191€ 367 813€ 259 736€ 332 843€ 277 932€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 611 118€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51 004€ 850€ 7 282€ 17 454€ 7 854€ 7 235€ 196 211€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 582 152 € 515 063 € 581 012 € 720 230 € 1 394 710 € 1 425 953 € 1 855 729 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
660€ 17 264€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 658€ 48 692€ 33 945€ 22 774€ 32 589€ 29 065€ 30 612€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
471 193€ 132 251€ 207 812€ 333 453€ 294 979€ 252 778€ 236 790€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
138 370 € 69 463 € 101 341 € 53 938 € 52 476 € 52 036 € 79 058 €
16
E.1.
Mzdové náklady
106 168€ 53 113€ 78 952€ 41 343€ 40 105€ 39 406€ 60 455€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 143€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 293€ 15 608€ 21 538€ 12 187€ 11 644€ 11 529€ 17 909€
19
E.4.
Sociálne náklady
909€ 742€ 851€ 408€ 727€ 1 101€ -1 449€
20
F.
Dane a poplatky
5 251€ 14 684€ 5 055€ 6 223€ 5 465€ 6 358€ 7 923€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
927 105€ 237 525€ 216 354€ 239 058€ 879 524€ 960 287€ 865 507€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
927 105€ 237 525€ 216 354€ 239 058€ 879 524€ 960 287€ 865 507€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
52 512€ 543 065€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
52 704€ 1 526€ 40 589€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 915€ 12 448€ 16 505€ 12 080€ 129 677€ 71 391€ 34 921€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-371 443 € -224 348 € -229 539 € -334 963 € -1 127 120 € -1 085 875 € -750 968 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
661 194 € 106 922 € 102 434 € 11 586 € -67 832 € 51 000 € 12 766 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
278 771 € 191 635 € 1 214 953 € 567 694 € 10 919 866 € 783 320 € 1 105 512 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 700€ 36 414€ 62 137€ 9 613 770€ 1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
130 384 € 98 629 € 1 005 828 € 255 764 € 1 127 310 € 715 564 € 1 009 719 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
130 384€ 98 629€ 1 005 828€ 255 764€ 1 127 310€ 715 564€ 1 009 719€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
137 610 € 91 626 € 160 905 € 249 539 € 167 994 € 67 755 € 54 850 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
137 610€ 91 626€ 160 905€ 249 539€ 167 994€ 67 755€ 54 850€
42
XII.
Kurzové zisky
77€ 1 380€ 11 637€ 236€ 10 792€ 1€ 40 942€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
169€ 18€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
295 463 € 47 545 € 260 597 € 110 220 € 18 299 096 € 65 963 € 234 618 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
24 900€ 221 388€ 47 258€ 18 138 657€ 19 913€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
268 011 € 44 539 € 30 950 € 27 298 € 34 845 € 57 264 € 31 414 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
268 011€ 44 539€ 30 950€ 27 298€ 34 845€ 57 264€ 31 414€
52
O.
Kurzové straty
196€ 443€ 5 881€ 31 123€ 114 154€ 547€ 44 709€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 356€ 2 563€ 2 378€ 4 541€ 11 440€ 8 152€ 138 582€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 692 € 144 090 € 954 356 € 457 474 € -7 379 230 € 717 357 € 870 894 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-388 135 € -80 258 € 724 817 € 122 511 € -8 506 350 € -368 518 € 119 926 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
508 € 2 880 € 2 881 € 2 882 € -11 641 € -283 262 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
508€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 5 045€ 16 269€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 686€ -299 531€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-388 643 € -80 258 € 721 937 € 119 630 € -8 509 232 € -356 877 € 403 188 €