Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 447 036€ 3 173 446€ 3 036 948€ 3 242 958€ 3 006 244€ 2 820 956€ 2 622 964€ 2 439 294€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 090 269 € 4 769 642 € 4 526 216 € 4 579 383 € 4 165 465 € 3 949 625 € 3 643 370 € 3 359 465 € 3 088 829 € 2 942 591 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 806€ 2 500€ 3 798€ 9 316€ 10 660€ 18 937€ 13 731€ 8 705€ 9 734€ 13 700€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 435 151€ 3 151 116€ 3 012 929€ 3 233 642€ 2 995 584€ 2 783 971€ 2 588 117€ 2 415 423€ 2 279 028€ 2 182 774€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
44 395€ 45 078€ 37 595€ 49 683€ 49 143€ 49 741€ 47 638€ 47 716€ 15 564€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 500€ 5 000€ 8 300€ 4 000€ 10 000€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 577 417€ 1 565 948€ 1 471 894€ 1 286 742€ 1 101 778€ 1 096 976€ 989 884€ 877 621€ 779 503€ 746 117€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 652 672 € 4 304 768 € 3 768 895 € 4 078 651 € 3 820 853 € 3 539 783 € 3 303 984 € 3 075 443 € 2 849 901 € 2 728 078 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 282€ 2 575€ 4 544€ 7 324€ 9 505€ 16 816€ 10 439€ 6 954€ 8 916€ 6 880€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
726 094€ 657 754€ 532 298€ 701 839€ 724 771€ 709 040€ 659 289€ 560 398€ 480 747€ 359 522€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
886 176€ 730 229€ 464 949€ 821 928€ 729 238€ 706 883€ 667 427€ 614 082€ 770 459€ 748 457€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 904 709 € 2 802 549 € 2 664 158 € 2 421 606 € 2 228 120 € 1 988 637 € 1 836 868 € 1 768 147 € 1 467 807 € 1 458 070 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 111 634€ 2 048 460€ 1 991 558€ 1 745 739€ 1 608 048€ 1 433 354€ 1 318 214€ 1 275 793€ 1 028 672€ 1 065 835€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
726 159€ 685 801€ 612 670€ 621 601€ 570 839€ 508 204€ 473 907€ 450 402€ 401 084€ 359 417€
19
E.4.
Sociálne náklady
66 916€ 68 288€ 59 930€ 54 266€ 49 233€ 47 079€ 44 747€ 41 952€ 38 051€ 32 818€
20
F.
Dane a poplatky
14 480€ 13 875€ 11 436€ 11 230€ 10 147€ 9 628€ 10 996€ 7 868€ 7 925€ 7 567€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
69 245€ 58 383€ 56 907€ 77 096€ 85 591€ 74 596€ 77 207€ 78 793€ 83 491€ 102 013€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 245€ 58 383€ 56 907€ 77 096€ 85 591€ 74 596€ 77 207€ 78 793€ 83 491€ 102 013€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72€ 2 291€ 223€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 746€ 8 450€ 10 004€ 4 614€ 3 415€ 8 704€ 10 280€ 7 084€ 6 007€ 4 509€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 940€ 30 953€ 24 599€ 33 014€ 29 994€ 25 479€ 29 187€ 31 894€ 24 549€ 41 060€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
437 597 € 464 874 € 757 321 € 500 732 € 344 612 € 409 842 € 339 386 € 284 022 € 238 928 € 214 513 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 868 800 € 1 808 136 € 2 052 531 € 1 761 550 € 1 591 873 € 1 419 910 € 1 312 331 € 1 290 410 € 1 044 204 € 1 081 615 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 629 € 21 545 € 20 781 € 16 136 € 17 249 € 20 573 € 20 758 € 20 226 € 668 € 780 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 079 € 19 829 € 20 220 € 14 414 € 16 301 € 18 048 € 20 216 € 15 166 € 12 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20 210€ 15 166€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 079€ 19 829€ 20 220€ 14 414€ 16 301€ 18 048€ 6€ 12€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
1 550€ 1 716€ 561€ 419€ 948€ 2 485€ 390€ 988€ 656€ 774€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 303€ 40€ 152€ 4 072€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 885 € 8 644 € 10 583 € 6 609 € 6 859 € 14 289 € 26 983 € 30 969 € 10 519 € 9 177 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 744 € 4 171 € 5 480 € 1 732 € 3 252 € 9 754 € 20 094 € 17 028 € 2 983 € 4 152 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 744€ 4 171€ 5 480€ 1 732€ 3 252€ 9 754€ 20 094€ 17 028€ 2 983€ 4 152€
52
O.
Kurzové straty
1 734€ 1 952€ 2 992€ 1 371€ 1 247€ 1 589€ 2 401€ 5 408€ 4 074€ 1 866€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 407€ 2 521€ 2 111€ 3 506€ 2 360€ 2 946€ 4 488€ 8 533€ 3 462€ 3 159€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
744 € 12 901 € 10 198 € 9 527 € 10 390 € 6 284 € -6 225 € -10 743 € -9 851 € -8 397 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
438 341 € 477 775 € 767 519 € 510 259 € 355 002 € 416 126 € 333 161 € 273 279 € 229 077 € 206 116 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
86 662 € 79 535 € 215 565 € 109 194 € 76 276 € 89 624 € 77 513 € 63 571 € 30 125 € 72 766 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 662€ 79 535€ 215 565€ 109 194€ 76 276€ 89 624€ 77 513€ 63 571€ 30 125€ 72 766€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
351 679 € 398 240 € 551 954 € 401 065 € 278 726 € 326 502 € 255 648 € 209 708 € 198 952 € 133 350 €