Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
152 479 € 152 320 € 132 942 € 102 490 € 40 245 € 57 405 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
152 479€ 152 320€ 132 942€ 102 490€ 40 245€ 57 405€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 787 € 22 393 € 20 694 € 25 765 € 4 506 € 46 666 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 676€ 110€ 95€ 49€ 2 126€ 2 669€
10
B.2
Služby
15 111€ 22 283€ 20 599€ 25 716€ 2 380€ 43 997€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
135 692 € 129 927 € 112 248 € 76 725 € 35 739 € 10 739 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 092 € 28 632 € 25 636 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 262€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 088€
16
C.4
Sociálne náklady
1 286€
17
D
Dane a poplatky
2 121€ 2 362€ 1 907€ 1 546€ 321€ 276€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
92 353€ 97 923€ 74 602€ 74 602€ 30 848€ 8 354€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42€ 92€ 156€ 2 007€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15€ 40€ 58€ 100€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 153 € 1 062 € 10 103 € 675 € 4 117 € 2 109 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 5€ 8€ 3€
40
XI.
Kurzové zisky
119€ 1 173€ 3€ 28€
41
O
Kurzové straty
1€ 90€ 1€ 226€ 1 764€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
249€ 234€ 238€ 246€ 105€ 95€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-129 € -322 € 939 € -238 € -328 € -1 828 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
28 024 € 740 € 11 042 € 437 € 3 789 € 281 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 836 € 960 € 961 € 960 € 64 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 836€ 960€ 961€ 960€ 64€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
25 188 € 740 € 10 082 € -524 € 2 829 € 217 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
28 024 € 740 € 11 042 € 437 € 3 789 € 281 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
25 188 € 740 € 10 082 € -524 € 2 829 € 217 €