Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
58 215 814 € 53 316 176 € 45 873 958 € 53 692 413 € 39 803 995 € 33 477 509 € 30 623 559 € 25 055 156 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 937 640 € 9 644 713 € 9 357 755 € 9 718 413 € 2 287 165 € 2 135 332 € 2 260 916 € 2 537 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
13 623 € 28 512 € 50 805 € 65 670 € 66 535 € 51 290 € 41 242 € 44 236 €
005
A.I.2
Software
13 623€ 28 512€ 50 805€ 65 670€ 66 535€ 50 300€ 32 843€ 34 428€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
990€ 8 399€ 9 808€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 919 767 € 9 611 951 € 9 306 950 € 9 652 743 € 2 220 630 € 2 084 042 € 2 219 674 € 2 493 104 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
6 610 155€ 7 096 857€ 7 479 087€ 83 896€ 121 403€ 166 470€ 212 994€ 201 397€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 238 221€ 2 491 734€ 1 723 321€ 1 683 512€ 2 012 110€ 1 710 095€ 1 866 834€ 2 160 547€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
71 391€ 23 360€ 104 542€ 7 885 335€ 87 117€ 207 477€ 139 846€ 131 160€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 250 € 4 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 250€ 4 250€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
43 471 785 € 38 500 717 € 32 826 879 € 39 774 071 € 34 485 854 € 28 669 562 € 25 737 309 € 20 794 968 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
101 800 € 155 027 € 128 580 € 83 165 € 52 878 € 59 673 € 192 554 € 143 737 €
032
B.I.1
Materiál
101 800€ 155 027€ 128 580€ 83 165€ 52 878€ 59 673€ 192 554€ 143 737€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
817 746 € 534 532 € 730 074 € 786 651 € 903 314 € 213 261 € 16 578 € 23 905 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
226 089€ 60 530€ 20 190€ 462€ 17 218€ 16 578€ 16 578€ 23 905€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
591 657€ 474 002€ 709 884€ 786 189€ 886 096€ 196 683€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 036 402 € 30 883 235 € 29 891 808 € 37 684 447 € 31 545 000 € 19 539 781 € 23 504 360 € 15 406 918 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 347 385€ 30 712 591€ 26 955 113€ 24 146 043€ 22 476 004€ 13 580 088€ 17 932 455€ 14 277 130€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 644 660€ 5 712 382€ 5 103 289€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 672 008€ 13 083 136€ 8 703 203€ 291€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
777 709€ 206 464€ 192 009€ 455 268€ 358 663€ 220 433€ 467 443€ 882 232€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
266 648€ -35 820€ 72 678€ 7 130€ 26 878€ 1 173€ 247 265€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
515 837 € 6 927 923 € 2 076 417 € 1 219 808 € 1 984 662 € 8 856 847 € 2 023 817 € 5 220 408 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 368€ 9 434€ 3 576€ 42 903€ 4 988€ 6 984€ 48 511€ 28 966€
057
B.IV.2
Účty v bankách
513 469€ 6 918 489€ 2 072 841€ 1 176 905€ 1 979 674€ 8 849 863€ 1 975 306€ 5 191 442€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 806 389 € 5 170 746 € 3 689 324 € 4 199 929 € 3 030 976 € 2 672 615 € 2 625 334 € 1 722 848 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
457 458€ 133 567€ 330 593€ 389 292€ 270 143€ 231 342€ 297 818€ 358 413€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 348 931€ 5 037 179€ 3 358 731€ 3 810 637€ 2 760 833€ 2 441 273€ 2 327 516€ 1 364 435€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
58 215 814 € 53 316 176 € 45 873 958 € 53 692 413 € 39 803 995 € 33 477 509 € 30 623 559 € 25 055 156 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 995 656 € 18 812 374 € 13 390 377 € 13 845 923 € 9 474 592 € 7 531 716 € 4 278 050 € 5 604 020 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 €
069
A.I.1
Základné imanie
530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 229 220 € 7 807 224 € 2 447 769 € 2 145 437 € 48 562 € 20 896 € 20 865 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 229 220€ 7 807 224€ 2 447 769€ 2 145 437€ 48 562€ 20 896€ 20 865€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 183 282 € 10 421 996 € 10 359 454 € 11 117 332 € 8 842 876 € 6 927 666 € 3 674 031 € 5 020 866 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
36 220 158 € 34 503 802 € 32 402 826 € 39 796 490 € 30 279 403 € 25 945 793 € 26 345 409 € 19 451 136 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 092 156 € 1 886 870 € 8 322 336 € 5 364 230 € 5 310 134 € 2 780 131 € 2 888 866 € 2 587 886 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
317 612€ 297 184€ 250 199€ 250 049€ 118 963€ 1 023 285€ 1 621 582€ 2 265 062€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 742 695€ 1 557 837€ 8 040 288€ 5 082 332€ 5 159 322€ 1 724 997€ 1 267 284€ 322 824€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 524 € 13 612 € 0 € 14 350 € 75 244 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 524€ 13 612€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 350€ 75 244€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
34 115 478 € 32 603 320 € 24 080 490 € 34 432 260 € 24 969 269 € 23 165 662 € 23 440 170 € 16 782 491 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 075 066€ 29 090 012€ 23 035 430€ 26 428 347€ 23 466 031€ 21 331 791€ 16 377 765€ 12 611 465€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 443 706€ 3 609 282€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 000 978€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
830 038€ 735 935€ 558 042€ 515 683€ 392 467€ 361 497€ 334 610€ 305 919€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
564 404€ 497 893€ 396 684€ 341 439€ 269 404€ 255 354€ 225 130€ 199 715€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
645 970€ 409 735€ 90 334€ 227 580€ 816 240€ 1 217 020€ 58 831€ 49 464€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ -131 233€ 919 211€ 25 127€ 128€ 6 646€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 023 € 5 515 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 023€ 5 515€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 80 755 € 50 000 € 50 000 € 100 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
80 755€ 50 000€ 50 000€ 100€