Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

10tacle studios slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
958 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
958€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
150 € 150 € 106 € 194 € 211 € -309 € 885 € 528 €
10
B.2
Služby
150€ 150€ 106€ 194€ 211€ -309€ 885€ 528€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-150 € -150 € 852 € -194 € -211 € 309 € -885 € -528 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
259€ 84€ 23€ 1 042€ 180€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-409 € -234 € 852 € -194 € -234 € -733 € -1 065 € -528 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
12€ 5€
40
XI.
Kurzové zisky
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
204€ 179€ 91€ 76€ 77€ 74€ 53€ 47€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-216 € -184 € -91 € -76 € -77 € -74 € -53 € -47 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-625 € -418 € 761 € -270 € -311 € -807 € -1 118 € -575 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-625 € -418 € -199 € -1 230 € -1 271 € -1 767 € -1 118 € -575 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-625 € -418 € 761 € -270 € -311 € -807 € -1 118 € -575 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-625 € -418 € -199 € -1 230 € -1 271 € -1 767 € -1 118 € -575 €